Artikkelit blogi-muodossa

FAQ/UKK

Lumen (lm) - Mikä ihmeen lukema se on? (84)

Valovirta (yksikkö: lm) ilmaisee kuinka paljon valoa valonlähde tuottaa. Valovirran lukema annetaan yleensä lampuille, joilla ei varsinaisesti ole omaa heijastinta (esim. hehkulamppu), mutta sitä käytetään nykyisin yleisesti myös LED valojenkin kohdalla, koska valolähteenä uuden teknologian LED:it ovat hyvin laajakeilaisia.  Lumenarvo helpottaa vertailtaessa eri valojen tuottaman valomäärän arvioinnissa ja sen avulla voit arvioida, kuinka paljon LED valoa tarvitset. Asia ei ole kuitenkaan aivan noin yksiselitteinen. Pelkän lumen arvon lisäksi Sinun tulee ottaa huomioon myös valon keilan muoto ja valon värilämpö. Lisäksi tilaan yleensä halutaan myös epäsuoraa valaistusta, joka tulee heijastusten kautta. Tälläisellä valolla vähennetään häiritseviä varjoja. Yleensä sisätilan yleisvalaistuksessa leveä keila on hyvä valinta. Kapeampia keiloja käytetään silloin, kun halutaan johonkin tiettyyn paikkaan enemmän valoa tai halutaan korostaa jotain tiettyä kohtaa.

Valovirran yksikkö on lumen (lm). Candela (millicandela, mcd), eli valovoima (cd) ilmaisee taas paljonko valolähde antaa valoa määräsuuntaan (kulma streadani, avaruuskulma). Noita lukuja ei voi sellaisenaan verrata keskenään. Vanhan teknologian LED:eille annetaan ylensä vain mcd arvo, ja joskus valon avautumiskulma. Vaikka valosta lähtee kymmeniä tuhansia millicandeloita, ei se yleensä riitä valaistukseen. Aika vain on ajanut ohi vanhasta LED tekniikasta.

Valotehokkuus kertoo valolähteestä saadun valomäärän suhteessa käytettyyn sähkötehoon. Valonlähteiden valotehokkuuden yksikkö on lm / W (lumen / Watti), joka kuvaa suoraan lampun hyötysuhdetta. Valotehokkuus on olennainen suurre, kun vertaillaan eri valonlähteiden energiatehokkuutta. Valotehokkuus saadaan, kun valolähteen tuottama valomäärä (lumen, lm) jaetaan se kuluttamalla sähköteholla (Watti, W). Mitä suurempi tämä luku on, sen energiatehokkaampi valonlähde on, eli se on hyötysuhteeltaan parempi. LED valoilla valotehokkuusarvon tulee olla vähintään n. 35 lm/W.


Hehkulamppujen valovirran määrä (karkeasti otettuna):
25 W hehkulamppu, valontuotto 220 lm, energiatehokkuus 9 lm/W
40 W hehkulamppu, valontuotto 400 lm, energiatehokkuus 10 lm/W
60 W hehkulamppu, valontuotto 600 lm, energiatehokkuus 10 lm/W
75 W hehkulamppu, valontuotto 910 lm, energiatehokkuus 12 lm/W
100 W hehkulamppu, valontuotto 1300 lm, energiatehokkuus 13 lm/W

Halogeenipolttimon 12 V, ei heijastinta, valovirran määrä:
10 W halogeeni,valontuotto 110 lm, energiatehokkuus 11 lm/W
20 W halogeeni, valontuotto 300 lm, energiatehokkuus 15 lm/W
35 W halogeeni, valontuotto 600 lm, energiatehokkuus 17 lm/W
50 W halogeeni, valontuotto 950 lm, energiatehokkuus 19 lm/W

Halogeenipolttimo, 230 V, ei heijastinta, valovirran määrä:
40 W halogeeni, valontuotto 325 lm, energiatehokkuus 8 lm/W


Hehkulamppujen ja halogeenivalojen lukuarvot on saatu Airam Oy:n nettisivuilta 15.9.2007. Näitä lukuja voit verrata karkealla tasolla nykyisiin, uuden teknologian LED:ien lukuihin. Esim. 40 W hehkulampun valovirran arvo on 400 lm. Jos verrataan tätä 10 W E27 kantaisen LED -polttimon (tuotenumero: E27-10W-WW-100) valovirran lukemaan 500 lm, huomataan, että 10 W LED polttimo (lämminvalkoinen) tuottaa suureman valomäärän kuin 40 W hehkulamppu. LED:in energiatehokuus on 50 lm/W, kun hehkulampun on 10 lm/W. Hehkulamppu kuluttaa siis viisi kertaa enemmän energiaa!

 

 

LED valojen elinikä. LED valoille annetaan teknisissä tiedoissa ns. elinaikaodote. Esimerkiksi omassa tuotteessamme, Valokas 9 W LED valon osalta elinaikaodoitteeksi on annettu 75 000 tuntia, kun  käyttölämpötila (ympäristön) on -30...25 astetta. Käytänössä tämä tarkoittaa, että tämän käyttötuntimäärän jälkeen alkuperäsisestä valomäärästä on jäljellä vielä 70%. Mistä tämä luku sitten tulee? Tässä luotamme komponentin valmistajan ilmoitukseen, joka perustuu standardoituihin luotettavuustesteihin (stressitesti). Testeissä komponetteja vanhennetaan tietyn kansainvälisen standardin mukaan ja sen valoteknisiä ominaisuuksia tarkkailaan ja mitataan jatkuvasti. Valoteknisiä ominaisuuksia ovat mm. valomäärä ja mm. valon värilämpötila.Edison KLC8 LED komponentin elinaikaodote Edixeon® Reliability Document:in mukaan.Edison KLC8 ja ARC LED komponentin elinaikaodote Edixeon® Reliability Document:in mukaan.Edison KL8 LED komponentin värilämpötilan siirtymä ajan funktiona
Edixeon® Reliability Document:in mukaan.


Lämmin valkoinen (warm white) ja puhdas valkoinen (neutral white)


Elinaikaodote siis perustuu komponentin valmistajan tekemien luotettavuustestien perusteella antamaan tuntimäärään. Tämä ei ole kuitenkaan takuu, sillä LED komponetti voi vaurioitua helposti paljon aiemminkin. Kuten kaikki tekniset laitteet jotka sisältävät mm. elektronisia komponenteja, niin myös LED valo voi rikkoutua. Yleisimmät syyt LED valon rikkoutumiseen ovatkin:

  • asennusvirhe, sähköinen
  • asennusvirhe, mekaaninen
  • sähköverkon häiriöt
  • väärä käyttöympäristö
  • (suunitteluvirhe)

Viimeinen kohta tarkoittaa lähinnä sitä, ettei lämmön hallintaa komponentin osalta ole tehty oiekin, koska ei ole ymmärretty lämpösuunnittelun tärkeyttä. Esim. pii-tahna on halpa ja yleisesti käytetty lämpöä johtava materiaali, mutta se ei lainkaan sovellu LED valoihin. Tämä kohta on suluissa, koska olemme ottaneet tuotteiitteitemme suunnitellussa huomioon myös lämmön hallinnan. Ydinkysymys on, kuinka johtaa lämpö pois LED komponentin ytimesä, ei se, kuinka suuret jäähdytyslevyt mekaniikassa on.

 

Limic Oy,  jonka verkkokauppa valokas.fi on, on vuonna 1966 perustettu osakeyhtiö. Meillä on pitkä kokemus LED-valoista ja olemme alan pineereja. Tutkimme (ja teimme ensimmäiset prototyypit) LED valojen käyttöä valaistukseen jo 1990-luvun loppupuolella, mutta silloin LED komponentti ei ollut vielä riittävän tehokas käytettäväksi yleisvalaistukseen. Kun 2000-luvulla markkinoille tuotiin uudet tehokkaat niinsanotut teho LED:it, niin tämä ongelma oli ratkaistu. Vuonna 2004 Limic Oy teki ensimmäisen prototyypin yleisvaloksi soveltuvasta LED valosta, ja se tuotiin markkinoille vuonna 2005. Alusta saakka olemme panostaneet tuotteiden laatuun ja mm. värilämpötilaan. Ensimmäinen asuinhuoneistoon tarkoitettu  LED valomme oli jo lämmin valkoinen, koska totesimme jo silloin 2005, ettei kylmän valkoinen sovellu värilämpötilan kylmyytensä tähden lainkaan asuinhuoneistoiden yleisvalaistukseen. Muutaman vuoden jälkeen toimme markkinoille uuden oman tuotteen, jossa värilämpötila oli puhtaan valkoinen (neutral white), todennäköisesti ensimmäisenä Suomessa. Tämä on esimerkki jatkuvasta tutkimuksestamme ja tuotekehityksestämme.

Yrityksellämme on siis todella pitkät perinteet LED valoalalla, ja olemme olleet alan alan kehityksen kärjessä aina sen alkutaipaleelta lähtien. Vuosien saatossa saatu kokemus niin omista kuin maahantuomistamme LED valoista on täysin käytettävissä ammattitaitoisen henkilökuntamme kautta. Voit luottaa siihen, että tiedämme mitä myymme, ja mitä keromme. Alan johtavana pioneerina tunnemme LED valoalan todella hyvin.

Testaamme ja mittaamme kaikki myymmämme tuotteet huolellisesti. Mittauksiin kuuluu mm. tuotteiden valomäärät sekä niiden kuluttama sähköteho ja tuotteiden lämpötilat eri kohdissa. Vaikka käytämme LED-komponetteina pelkästään kalliimpia laatukomponentteja, mittaamme silti tuotteistamme mm.  valomäärän, värilämpötilan, hallitsevan aallonpituuden ja ärsykepuhtauden. Useista tuotteista mitaammet myös mm. valon spektrin mittauslaboratoriossamme. Mittaamme myös värintostoaindeksin, mutta tarkkaa lukemaa emme ilmoita, koska värintoistoindeksiin (CRI) liittyy suuri problematiikka ja sen tarkkaa arvoa on turha vertailla. Joissakin asioissa (kuten vaatimustenmukaisuus) joudumme kuitenkin luottamaan valmistajan vakuutukseen (Declaramation of conformity), koska tämä on käytäntö EU alueella. Tutkimme kuitenkin nämäkin tuotteet mahdollisimman hyvin resurssiemme puitteissa (tutkimme mm. rakenteen ja mittaamme eristysvastuksen ja läpilyöntijännitteen jne), mutta emme voi teetää resurssien takia erillisiä vaatimustenmukaisuustestejä riippumattomissa hyväksyntälaboratorioissa (mm. EMC testit, jotka valmistaja on jo teettänyt).

 

 

Artikkelin ID: 84

Mikä on LED? (83)

LED, eli Light Emitting Diode, on valoa lähettävä puolijohdekomponentti, diodi. Puolijohteena LED toimii täysin samoilla periaatteilla kuin mikä tahansa muu puolijohde, kuten diodii, transistori ja mikropiirit. LED puolijohde (seostettu) lähettää valoa, kun sen läpi johdetaan virtaa.

 

 

 

Artikkelin ID: 83

Mikä on valkoinen LED ja milloin se keksittiin? (82)

Aluksi, valkoista väriä ei ole olemassa. Puhdas valkoinen valo on kaikkien värien sekoitus eli se sisältää kaikkia värejä. Ns. RGB-putkilla (televisio, tietokoneen monitori) valkoinen tehdään niin, että kaikkia kuvaputken lähettämiä värejä laitetaan yhtä paljon. RGB = Red, Green, Blue eli kuvaputken elektronitykit ampuvat punaista, vihreää ja sinistä väriä yhtä paljon.

Japanilainen professori Shuji Nakamura kehitti ensimmäisenä kirkkaat sinisen ja vihreän ja lopulta valkoisen LED-valon. Vuonna1993 julkaisi uuden keksintönsä, kirkkaan sinisen GaN-pohjaisen LEDin. Pian sen jälkeen hän esitteli myös vihreän GaN-pohjaisen LED-valon ja lopulta valkoisen LED-valon.

Nykyisin LED-tekniikassa valloilla on kaksi eri pääteknikkaa, jolla valkoinen "väri" saadaan aikaan. Toisessa käytetään kolmea eri LED:iä, eli punaista vihreää ja sinistä, joiden välisillä suhteilla tehdään valkoinen "väri", aivan kuten TV:n ja tietokoneenkin kuvaputkella (ns. RGB-putki). Tämän LED:in ongelmat liittyvät puolijohteen toimintaan eri olosuhteissa (ks. "Mitä ongelmia on etuvastukseen perustuvassa LED:in käytössä" ja "Teknisempi vastaus"), valon väri vaihtee kovasti eri olosuhteissa ja sen ohjaus on hankalaa. Lisäksi kolme puolijohdetta yhden LED:in sisällä maksaa paljon. Viime aikoina markkinoita onkin hallinnut toinen tapa, jossa LED:in sisällä on oikealla tavalla "heijastavaa" (Flueresoivaa) ainetta, joka sopivasti vahvistaa ja suodattaa valon aallonpituuksia sinisestä valosta tehden siitä "valkoista". Valkoinen LED onkin oikeasti sininen LED, jonka väriä manipuloidaan ja siitä saadaan valkoinen.

Kumpikin edellä mainittu tapa on on kallis ja hankala tehdä. Jälkimäisessä tuotannon prosessin laatu näkyykin suoraan LED:in värisävyssä. Jos sanottu valkoinen väri onkin lähes sininen, ei tuotannon prosessi ole täysin hallinnassa ja siihen ei ole panostettu riittävästi. Tässä on yksi syy siihen, miksi jotkut valkoiset LED:it sinertävät? Toinen selitys löytyy myös tuotekehityksestä. Itse LED chippien (se mikä on siellä LED:in sisällä) tuotekehitys ja tuotanto on keskittynyt halvan työvoiman maihin Aasiaan, joissa on totuttu käyttämään "kylmän" sinertävää valkoista valoa. Mm. suurin osa loisteputkista on kylmän värisiä.
Kuva
Uuden ja vanhan teknologian LED:it rinnakkain samassa kuvassa.
Erotatko, kumpi on kumpi?

 

 

Artikkelin ID: 82

Mikä on LED:in historia? (81)

Alunperin LED on kehitetty 1960- luvulla merkkivaloksi. Siitä saatiin valoa vain noin 0,001..0,010 candelaa (1...10 mcd) 10 mA virralla. Ensimäinen väri oli punainen (aallonpituus 655 nm). Tämän jälkeen kehitettiin keltainen ja vihreä LED, sekä tietenkin IR eli infrapuna, jota käytetään mm. TV:n kauko-ohjaimissa. Kesti pitkään, ennen kuin sininen väri saatiin kehitettyä 1980-luvulla. Valkoinen väri sai odottaa pitkään, kunnes sitten 1990-luvun puolen välin jälkeen saatiin vihdoin valkoisiakin LED:ejä markkinoille.

Vuonna 2006 LED:in keksiminen palkittiin kansainvälisellä Millenium -palkinnolla.Kuva

Vanhan teknologian LED:ejä 3 ja 5 mm pyöreää kotelolla, joissa
johdot kiinnitetään suoraan LED:in johtimiin. LED:issä ei ole puoli-
johteen jäähdytysmahdollisuutta. Aiemmin valon väriä korostettiin
värjäämällä kotelo. Väri tehdään kuitenki seostamalla puolijohdetta,

jolloin kotelo on kirkas.

 

 

Artikkelin ID: 81

Mitä ovat ns. "uuden teknologian" tehokkaat LED:it? (80)

Vuosituhannen  2000 aikana LED-tekniikka on kehittynyt voimakkaasti. Viimeisen parin vuoden aikaan alalla on tapahtunut suuri harppaus eteenpäin, jolloin LED:ien valoteho on kasvanut rähädyksen omaisesti. Aikaisemmasta merkkivalotyyppisestä perinteisestä pyöreästä johtoon tai piirilevyyn juotettavasta merkkilampputyylisestä LED:istä on siirrytty pintaliitosmallisiin koteloihin, jolloin LED:in sisällä oleva chippi (disc) on kokenut suuren muutoksen mm. koon suhteen, koska nyt tältä chipiltä voidaan johtaa lämpö tehokkaammin pois. LED:ien tehokkuutta rajoittaa suurelta osin juuri tämä lämmön pois johto. Perinteisillä johtoon juotettavilla halkaisijaltaan 5 mm LED:eillä tätä lämpöä ei voida johtaa minnekkään, niinpä niiden tehotkin jäävät erittäin pieniksi, noin 0,1...0,2 Wattiin. Uuden teknologian LED:ien tehot ovat 1...5 W, joten kasvu on ollut hyvin suurta.


Kuva Kuva
Uuden (vasen) ja vanhan teknologian LED:it. Huomaa uuden ja vanhan teknologian
Led:in ytimen (puolijohde) erot jäähdytysmahdollisuudessa, uuden teknologian
LED:eissä (ns. pintaliitos, SMD) on mahdollisuus ytimen jäähdyttämiseen (metallilevy).

 

 

Artikkelin ID: 80

Mitkä ovat LED:ien edut? (79)

Uuden teknologian LED:it ovat tavalliseen hehkulamppuun verrattuna energiatehokkaita, erittäin pienikokoisia, mekaanisesti kestäviä (niissä ei ole helposti rikki menevää lasikuorta tai hehkulankaa), kirkkaita ja todella pitkäikäisä. Kun valitaan valaistusjärjestelmiä ahtaisiin tiloihin, joissa valon lämpötilat eivät saa kasvaa ja lampulle on vähän tilaa asentaa, tulee uuden LED-tekniikan edut esiin. Kohdevalaistus sovellutuksissa helppo valonhallinta ja hyvä hyötysuhde ovat lisäksi LED-valoilla käytettäissä. Innovatiivinen tuotekehityksemme hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa.

Kuva
Uuden teknologian LED:ejä. Yllä on sama LED:i kuin alempana, mutta
se on LED:in valmistajan toimesta liitetty suoraan jäähdytyslevylle.

 

 

 

Artikkelin ID: 79

Kuinka lm ja cd korreloivat toisiaan? (78)

Valon voimakkuuden mittana käytetään myös suuretta, jossa ilmaistaan valomäärä pinta-alaa kohden. Tämä valomäärä mitataan yleensä neliömetriä kohden ja siitä käytetään nimitystä valastisvoimakkuus ja yksikkö on lux.

LED valojen (kuten moninen muidenkin) valovirran määrä (luminous flux, F) ilmaistaan lumeneina (lm).

Kun tämä valovirran määrä osuu johonkin pinnalle se alkaa "loistamaan. Tämä näkyy valona. Valon kirkkaus määritellään valovirran voimakkuutena pinta-alayksikkö kohden (E), yleensä neliömetriä. Tätä kutsutaan myös valasitusvoimmakkuudeksi, lux. 1 lux = 1 lm/m².

Vanha yksikkö oli lumen per neliötuuma tai toisella nimellä foot-candela. Tätä mittayksikköä ei enään käytetä, mutta se kummittelee vielä useissa paikoissa.

Jos valovirran määrä (luminus flux, F) vastaa valon määrää pinta-alalla (A), niin valon voimakkuus E voidaan määritellä kaavalla:

E = F ÷ A

Huomaa, ettei suurin osa valolähteistä lähetä valoa tasaisesti joka suuntaan, vaan ne ovat usein suuntaavia. LED valot ovat tyypillisesti erittäin suuntaavia, kuten monet halogeenispotit. Niinpä valon voimakkuus pitää määritellä johonkin tiettyyn suuntaan valolähteen etäisyydestä riippumatta. Jos hiukan pyöritellään teoriaa ja kaavoja, niin lopputuloksena saadaan Candelan (cd) määritelmä.

Candela on valonlähteen valovirran määrä (lm) tiettyyn suuntaan (avaruuskulma). Suunta määritellään kulmamitalla radiaani (sr). Saamme siis:

1 cd = 1 lm/sr


Laskuesimerkki

Esimerkiksi 100 W hehkulamppu tuottaa 1200 lm:n valovirran määrän (vertaa 9 W LED n. 330 lm). Lasketaan valonmäärä 1 m ja 5 m päässä valolähteestä

Ratkaisu:

Pinta-ala 1 m päässä on:

(2[pi])(1 m)² = 6.28 m²

Valomäärä 1 m etäisyydellä on:

E = 1200 lm * 6.28 m² = 191 lm/m² = 191 lux

Samalla tavalla voidaan laskea valomäärä 5 m etäsyydellä:

E = 1200 lm * 157 m² = 7.64 lm/m² = 7.64 lux

Tämä on pienempi lukuarvo kuin mitä saadaan kertoimella 5² verrattuna valomäärään 1 m etäisyydellä. Tämä kuvaa sitä, että valomäärä pienenee neliän käänteislukua enemmän.


Entä se Candela?

Muistetaan, että avaruuskulma on 2*[pi]*sr (Pi = 3,14)

Valon "kirkkaus" on siis

I = 1200 lm ÷ 2[pi] sr = 191 lm/sr = 191 cd.

Muista, ettei valon "kirkkaus" riippunut etäisyydestä.


Laskuesimerkki 2.


Veneen kulkuvalon polttimon tulee tuottaa 12 cd valomäärä. Kuinka suuri valovirran voimakkuus polttimoon vaaditaan?

Ratkaisu:

I = 12 cd * 2[pi] sr = 75,3 lm

 

 

 

 

Artikkelin ID: 78

TUOTERYHMÄT

VERKKOMAKSUT

svm_2015.jpg