ARKISTO-tmp työtasojen valaistuksen tarkempi ohje

Tässä wanhempinippelitietoisille insinööreille tarkoitettu ohje vuodelta 2015 ja joka on siiretty arkiston aarteisiin liian teknisenä. Luettuasi tiedät kyllä miksi. Kuvien linkitys saattaa olla puutteellinen sivustojen alustan vaihtamisen myötä. Tarkoitus on korjata mahdolllisesti puuttuvat kuvat takaisin ajan salliessa.

Yleisopas keittiön valaistukseen. Työtason valaistus.

Keittiön valaistuksen voi tehdä LED valoilla monella eri tavalla, koska juuri LED valot ovat erittäin monipuolisia ja turvallisia käyttää. Tässä artikelissa pyrimme kertomaan joitakin yleisimpiä vaihtoehtoja valaistuksen tekemiseen. Artikelissa kerromme, kuinka saat työtasolle erittäin hyvän valaistuksen, kuinka yleisvalaistus tehdään sekä kuinka teet todella helppokäyttöisen valaistuksen, jossa valot menevät automaattisesti päälle. Lopussa annamme myös joitakin asennusvinkkejä ja esimerkkikuvia, mutta käymme aluksi läpi ”teoriassa” hyvän valaistuksen suunnittelun reunaehtoja. Aloitamme oppaan työtasojen valaistuksesta, joka on keittiön tärkein valokohde.

Valaistus työtasoille.

Hyvän valaistuksen keittiön työtasolle voi tehdä monella tavalla. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun käytetään LED valoja. Hyvän työtasovalaistuksen vaatimuksia ovat mm.

  • valo jakautunut tasaisesti koko työtasolle eli ei pistemäisiä valopisteitä ja varjoja
  • valovoimakkuus työtason pinnalla vähintään 300 luksia (lx)
  • valon värilämpötila soveltuva
  • asennuksen ja käytön helppous sekä turvallisuus

LED valotuotteillamme saadaan helposti kaikki nämä vaatimukset täytettyä, mikäli valitaan tuotteet oikein. Yleisimmät valaistusratkaisut keittiön työtasolle tehdään LED nauhoilla, LED listoilla ja laajakeilaisilla ”spoteilla”. Spoteilla tehtävään valaistukseen liittyy hyvin paljon huomioon otettavia seikkoja, joita jäljempänä lisää.

Valon jakauma keittiön työtasolla, kun valolähde on välitilassa.

Aluksi määrittelemme termin valon aukeamiskeilan leveys (jatkossa avautumiskulma). Valoille ilmoitetaan avautumiskulma. Tämä on se kulma, jossa on vielä puolet valomäärästä (50 %) verrattuna valon pääkeilaan, eli suoraan valolähteen alla olevaan valomäärään verrattuna. 100 asteen keilanleveys tarkoittaa, että valon avautumiskulma on 50 astetta valon pääkeilan kummallakin puolella.

Valon avautumiskulman määrittely.  Annettu kulma (kuvassa 100 astetta) on se keilan leveys, jossa valomäärästä on jäljellä 50%.

Valon jakauma tulisi olla työtasolla mahdollisimman tasainen.  Pistemmäisten valolähteiden sijaan suosittelemme käyttämään viivamaista valolähdetä, koska sen avulla saadaan hyvin tasainen valonjakauma työtasolle, jolloin koko työtaso on valaistu yhtä tehokkaasti. Työtason pinnan valaistuksessa ei siis saisi olla suuria vaihteluita,  koska niistä on haittaa esimerkiksi silmän toiminnalle. Lisäksi yksittäiset pistemäiset valolähteet aiheuttavat yleensä työtasolle varjoja esim. työtasolla olevista esineistä tai työskentelijän käsistä. Tästä syystä viivamaiset valolähteet (LED nauhat, LED listat) ovat suositeltavimpia. Perinteisesti hyvä valaistus on tehty loisteputkella (viivamainen). Loisteputkea ei kuitenkaan suositella käytettäväksi sen negatiivisten ominaisuuksien takia (mm. hidas syttyminen, suuret ja rumat mekaniikat sekä heikko luontoystävällisyys, loisteputki on ongelmajätettä sisältäen mm. elohopeaa), joten LED valo on nykypäivänä suositellumpi vaihtoehto.  LED nauhoissamea (ja LED listoissamme) yleinen keilan leveys on 120 astetta, jolla saadaan tasainen valo koko työtasolle, myös syvyyssuuntaan.

Työtason valaisu viivamaisella (LED nauha, LED lista) valolähteellä. Työtasolle saadaan koko leveydelle hyvä ja tasainen valo. Koska valolähteen avautumiskulma on leveä, saadaan tasainen valo myös syvyyssuunnassa.

Mikäli pistemäistä valoa halutaan käyttää, tulisi valon avautumiskeilan leveys olla mahdollisimman leveä, jotta valon jaukauma olisi mahdollsimman tasainen. Tyypillisesti halogeenivaloissa on noin 30-35 asteen keila, jota voidaan pitää varsinkin työtason valaisussa hyvin pistemäisenä. Täten työtasoon muodostuu valon alle paljon valoa olevia pisteitä, muun alueen ollessa huonosti valaistu.

Työtason valaisu pistemäisellä (35 astetta) valolla. Tälläisiä ovat mm. halogeenivalot ja useat halvat LED valot. Valon alla on hyvä valovoima, mutta työtasolla on valojen välissä suuria alueita, joissa valomäärä on liian heikko.

Keittiön työtasovalo tehtynä puhtaanvalkoisella LED vauhalla F150T12V. Huomaa, että valomäärä on erittäin tasainen tummalakin pinnalla.

Saatavana onkin LED valoja, joissa on yli 100 asteen valon avautumiskeilan leveys. Jos tälläinen valolähde valitaan, voi työtasolle saada tasainen valonjakauma, kun valojen etäisyys mitoitetaan oikein. Tuotteistamme löytyy Xplended sarjasta premium luokan LED valoja, joissa on 120 asteen keila ja riittävästi valotehoa valaisemaan työtasot.

Työtason valaistuksen teko LED spoteilla, joiden avautumiskeila on 100 astetta. Ideaalitilanteessa etäisyys on kuvan mukainen, keilojen reunojen leikkauspiste tulisi olla pääkeilan ja sivukeilan puolessa välissä. Käytänössä väli voi olla hieman suurempi.

Kuten kuvasta näkyy, valot tulisi sijoitaa niin, että niiden keilat hieman leikkaantuvat keskenään. Tällöin työtasolla ei ole havaittavissa kirkkaita tai himmeitä alueita, vaan työtasolla on tasainen valonjakauma. Jos välitilan korkeus on 50 cm, niin valot tulisi sijoittaa noin 60 cm välein. Jos avautumiskulma on 32 astetta (leveäkeilainen halogeeni), niin väli on vain 14 cm. Ero on merkittävä LED valon eduksi.

Valon jakauma keittiön työtasolla, kun valolähde on katossa.

Kattoon ei tyypillisesti voi sijoitttaa viivamaista leveäkeilasta valolähdettä, koska niiden avautumiskeila on liian suuri. Kattoon voidaankin sijoittaa työtason päälle pistemäinen valolähde, jonka  avautumiskeila on sopiva. Tyypillisessä huonekorkeudessa (250-260 cm) katon ja työtason välinen etäisyys on noin 160-170 cm.  Valot tulee sijoittaa noin 60-70 cm päähän toisistaan (työtason leveyssuunta). Vaihtoehtoja ovat tehokkaat uppo- tai pinta-asennettavat Xplended tuotesarjasta löytyvät tehokkaat (esim. 5W), LED listoja ja nauhoja emme siis suosittele.

Valovoimakkuus (luksi, lx).  Entä valovirta luumen (lm)

Suomessa yleisenä suunnitteluohjeena pidetään, että keittiön työtasolla tulisi olla vähintään 300 luksin (lx) valaistusvoimakkuus. Luksi on valovoimakkuuden mittayksikkö (käytännössä valomittarin mittaustulos), jolla on suora yhteys ilmoittamamaamme valojen valovirtaan (lumen, lm).  Työtasolla on 300 luksin valaistusvoima, jos sille lankeaa neliömetrin pinta-alalle 300 lm valovirta. Tämän tiedon avulla voidaan arvioida saatavaa valomäärää, jos tuotteen valovirta on ilmoitettu, kunhan myös huomioidaan valolähteen muoto (viivamainen, pistemäinen) sekä valokeilan avautumiskulma (30 astetta, 120 astetta). Pistemmäisten valolähteiden sijaan suosittelemme siis käyttämään viivamaista valolähdetä, koska sen avulla saadaan hyvin tasainen valonjakauma työtasolle, jolloin koko työtaso on valaistu yhtä tehokkaasti.

Viivamaisessa valolähteessä ilmoitettu valovirran määrä kertoo sen, paljonko valoa tuotteesta saadaan. Tyypillisesti LED valonauhoisamme (ja LED listoisamme) avautumiskeila on 120 astetta (määritelmän 50 % sääntö). Jos välitilan korkeus on 50 cm, niin tuotteilla saadaan valaistua alla olevan kuvan alue.


LED nauhan valaisema alue (50% sääntö) piirrettynä katkoviivoin, kun välitilan korkeus on 50 cm ja nauha on liimattu yläkaappien alapintaan. Huomaa myös, että valolähde tulisi sijaita mahdollisimman keskellä työtasoa, jos työtasolle halutaan mahdollisimman tasainen valo. Käytännössä valolähde sijoitetaan lähelle yläkaappien pohjan etureunaan. Jos halutaan korostaa välitilan takaseinää sijoittamalla valolähde lähemmäksi sitä, täytyy se  tehdä työtason etureunan valomäärän kustannuksella, jos käytetään vain yhtä valolähdettä. Myös taustan väri ja materiaali vaikuttaa, koska vaaleat ja heijastavat pinnat antavat heijastuksen kautta myös epäsuoraa valoa työtasolle.

Kuten todettiin, niin valaistusvoimakkuudella ja valovirralla on suora yhteys toisiinsa. Kansanomaisesti, ”työtasolle saadaan 300 luksin valomäärä, jos sille lankeaa 300 lumenin valovirta”.  Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että 300 lm:n tuottavalla valolla saadaan tavoiteltu 300 luksin valomäärä. Asia ei ole kuitenkaan aivan näin yksinkertainen. Käytännön tilanne näkyy edellisessä piiroksessa. Kaikki valosta lähtevä valo ei jää itse työtasolle, ja koska valolähteellä on avautumiskeila (50 % sääntö), niin valoa ei saada aivan yhtä paljon koko työtasolle sen syvyyssuunnassa (osa valosta tosin palautuu takaseinän heijastuksena takaisin työtasolle). Jotta nämä asiat saadaan otettua huomioon, niin käytännössä valovirta pitää tuplata, eli sitä täytyy olla vähintään 600 luumenia (lm) metriä kohden. Tuotteistamme valonauha F150T onkin se  tuote, jolla juuri ja juuri saavutetaan vaadittu valomäärä. Tuote soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on käytetty valkoista tai vaaleita sävyjä. Mikäli työtaso (ja heijastavat pinnat kuten takaseinä) ovat tummia ja valoa heijastamattomia, kannattaa tuotteistamme ehdottomasti valita tuplasti tehokkaampi F300-T-5050, jolla vaadittava valomäärä ylitetään reilusti ja siten siinä on enemmän varaa ”hukkaan”.F150-T-12V LED nauhalla (puhtaan valkoinen) tehty keittiön työtason valaistus, jossa on vain tummia pintoja ja peilaavia lasipintaisia laattoja.

Valon värilämpötila (kelvin)

Valon värilämpötilalla on erittäin suuri merkitys keittiössä, jossa käytännössä katsellaan myös elintarvikkeita ja ruokien raaka-aineita ja osin katseen perusteella arvioidaan niiden laatua ja pilaantumisastetta. Vaikka ohjeemme onkin yleispätevä, se kattaa vain myymämme LED tuotteet, koska markkinoilla on hyvin paljon ominaisuukksiltaan toisistaan poikkeavia LED tuotteita. Tässä kohdassa on niin sanottu värintoistoindeksi (CRI) syytä unohtaa, koska LED valojen osalta se on virheellinen johtuen indeksin väärästä referenssistä (vertailuvalonlähde). Tämä on myös syy, miksi emme ilmoita LED valojen värintoistoindeksiä, vaikka käyttämämme komponentinvalmistajat sen ilmoittavat. Indeksin lukema (vaikka se onkin käyttämillämme komponenteilla todella hyvä) kun ei juurikaan anna oikeaa kuvaa värintoistosta.

Suosittelemme käyttämään työtasoilla puhtaan valkoista (true white) värilämpötilaa tuottaa valolähdettä. Tämä johtuu siitä, että nämä myymämme valot toistavat aistinvaraisestikin värit parhaiten, koska käyttämiemme LED komponenttien valon spektri on niissä kaikista tasaisin.  Valojen värilämpötila ilmoitetaan usein sanamuodon lisäksi Kelvineissä, joka on SI järjestelmän lämpötilan yksikkö. Lisää värilämpötilasta jne Wikipedista. Huomaa, että tilan muut värit, valonlähteet ja heijastavat pinnat muuttavat havaitsemaamme värilämpötilaa. Ihmisen näköjärjestelmän tuottamaan kuvaan kuuluu aina mielekkäällä tavalla niin rajakontrasti-, simultaanikontrasti- kuin varjoilmiö.  Värejä voidaan tunnistaa hyvinkin erilaisista valaistusolosuhteista huolimatta, koska värit ovat ihmisille aina olleet ja ovat yhä elintärkeitä ympäristön laadun (esimerkiksi ruoka-aineiden käytettävyyden) ilmaisimia, visuaalisia adjektiiveja. Aivot ovat tämän jo ammoin oppineet – olosuhteiden pakosta. Keittiön valaistuksessa tämä on erityisen tärkeä asia.


Cree XR-E komponenttien spektrit. Huomaa kuvan sininen käyrä (kylmän valkoisen LED:in), jossa on lämpimällä alueella (520-650 nm) hyvin vähän valoa, kun taas lämmin valkoisen (punainen käyrä) yläpään lämmin alue (kellertävät sävyt) on hyvin korostunut.  Puhtaan valkoisen LED:in spektri on kaikista tasaisin. Kuvassa olevat vasemmanpuoleiset ”piikit” kaikilla värilämpötiloilla johtuvat valkoisen LED:in rakenteesta, se on tehty sinisestä LED:istä, joka näkyy kyseisten ”piikkien” kohdalla.

Puhtaan valkoisessa (true white, neutral white)  valossa siis valospektrin leveys on hyvissä LED komponenteissa kaikista levein ja myös tasaisin, koska sen ei tarvitse kellertää eikä se saa sinertää. Tämän takia myös valon värintoisto on kaikista paras. Huomaa että tämä pätee vain käyttämissämme laadukkaissa LED komponenteissa, jota ei voi verrata halvoilla LED komponenteilla tehtäyihin LED valoihin. Komponettien spektri tulisi olla tiedossa, mutta sitä ei yleensä ilmoiteta. Puhtaan valkoisen värilämpötila on yleensä noin 3500 – 5000 Kelviniä.

Lämmin valkoisessa (warm white) valossa (kaikki teknologiat) ongelmaksi muodostuu se, että keltaisuutensa (lämmin valkoinen ON kellertävä kuten hehkulamppu)  takia spektri on hieman liikaa vääristynyt yläpäästä, jossa keltainen alue sijaitsee. Valkoinen ei ole valkoinen, vaan se kellertää (halvat LED:it myös vihertävät). Keittiöön huolella valitut pinnat (puu, laatta, kivi jne) näytävät todella kellertäviltä. Saman tekevät kaikki elintarvikeet, joskin tällä ei ole niin suurta merkitystä kuin kylmän valkoisen valon osalta. Mutta punainen paprika ei vain näytä punaiselta, vaan kellertävän punaiselta. Mikäli hyväksyt tämän kellertävyyden, joka juontaa hehkulamppumaailmasta, niin kyllä lämmin valkoistakin voidaan käyttää. Lämpimän valkoisen raja on hieman  häilyvä, mutta se on noin 2600 – 3500 Kelviniä.

Kylmän valkoisessa (cold white, pure white)  LED valossa (sekä suurin osa mm. loisteputkista ja energiasäästölampuista) ongelmaksi tulee myös spektrin vääristymä. Lisäksi useimmat LED valot sinertävät voimakkaasti, jolloin tunne on kuin olisimme kuutamossa. Elintarvikkeiden osalta ongelmaksi muodostuu se, että useat eri raaka-aineet näyttävät pilaantuneelta. Esimerkiksi useat hedelmät ja vihannekset sekä punainen liha näyttävät oudon väriseltä ja jopa pilaantuneilta. Tästä syystä kylmän valkoista valoa ei missään tapauksessa kannata käyttää kotona missään, erityisesti varsinkaan keittiössä. Kylmän valkoinen valo alkaa yleensä viimeistään noin 5500 Kelvinin kohdalla, mutta yleisimmin LED komponenteilla värilämpötila on 5000 – 10000 Kelviniä. Tälläiset valot on syytä siis jättää hankkimatta.

Lämmin valkoinen 3200 K

Puhtaan valkoinen 4200 K


Ylempi kuva on otettu, kun työtaso on valaistu lämmin valkoisella LED nauhalla. Alempi kuva on otettu, kun työtaso on valaistu puhtaan valkoisella LED nauhalla. Huomaa ero. Kameran valkotasapaino on asetettu 5500 K eli valokuvan päivänvaloon.Tästä syystä puhtaan valkoisessakin on havaittavissa kellertävyyttä. Ihmissilmä on kuitenkin adaptoituva, valo on yleensä siis vain valkoinen.

Keittiön työsaojenkin valaisuun suositeltavan ”State of art” tuotteen FW300T5050C24 valon spektri, värintoistoindeksi ja muut tärkeät valotekniset parametrit. Mittaus on tehty kalibroidulla mittalaitteella maahantuonnin laadunvarmistuksessa tammikuussa 2017. Huomaa erittäin korkea värintoistoindekis CRI = 96,6 ja erityisen hyvät kirkkaiden värien värintoistolukemat (R) punainen, R10 keltainen, R11 vihreä ja R12 sininen). Tämä on huipputuote!

Asennuksen ja käytön helppous sekä turvallisuus

LED valot, joita käytetään alle suoja- eli pienoisjännitteen rajan (< 50 Vdc) ovat turvallisia käyttäjälleen ja niitä saa rakentaa, asentaa ja korjata ilman sähköalan tutkintoa tai urakointioikeuksia, koska laitteesta ei voi saada vahingoittavaa sähköiskua. 230 Vac:n jännite muutetaan pienjännitteeksi hakkurijännitelähteellä (tästä eteenpäin jännitelähde, muita nimityksiä kansanomaisesti poweri, virtalähde, muuntaja jne). Jos tälläinen jännitelähde on pistokkeellinen malli (esim liitäntäjohdolla) ja se asennetaan suoraan pistorasiaan, ei senkään asennus vaadi ns. urakointioikeuksia. Tälläinen asennus ei vain ole kovin käyttäjäystävällinen, joten yleensä jännitelähde kannattaa asentaa kiinteäksi ja tähän tarvitaan sähkömiestä. Sähkömies asentaa tämän jännitelähteen, ja asiakas itse voi asentaa loput.

Asennuksen helppous perustuu tuotekohtaisesti eri ratkaisuihin. LED nauhoissa on laadukas 3M:n teippi ja kun ne liimataan tasaiseen, puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan pintaan (käytä rasvanpoistoon esim. mietoa astinpesuineliuosta), ne pysyvät siinä koko valon eliniän. LED listojen mukana taas toimitetaan erilliset kiinnikkeet, joiden avulla listan asennus on helppoa ja vaivatonta. Osana asennuksen helppoutta on myös perinteisiä valoja ohuemmat ja taipuisammat johdot, joita ei tarvitse kaksoiseristää. Ne saadaan siten paljon pienempiin tiloihin eikä johdot tule näkyviin niin helposti. Pidempi elinikä myös sallii joustavamman asennuksen paikkoihin, joihin perinteisiä valoja ei ole voinut asentaa. Tuottaako valokatkaisijan sijoitus ongelmia? Ei hätää, asenna infrapunatunnistimella (IR) tai hipaisukytkimellä varustettu LED valo, niin pääset tästä ongelmasta.

Käytön helppous perustuu myös moneen eri yksityiskohtaan. Mallistossamme on valoja, joita ohjataan kauko-ohjaimella. Mallistossamme on myös valoja, joissa on liiketunnistin (syttyvät automaattisesti) tai valoja voidaan ohjata joko hipaisukytkimellä tai infrapuna-anturilla viemällä käsi valon viereen (ohjattavia toimintoja päälle / pois tai himmennys). Valot eivät yleensä ole arkoja vesiroiskeille ja niiden puhdistus on helppoa, esim esim. kostealla keittiöräsyllä voidaan pyyhkäistä valon yli. Näin jopa avoimissa LED nauhoissa, saati vesitiiveissä LED listoissa.

Käytön turvallisuus perustuu alhaisemman ja turvallisen käyttöjänniteen lisäksi myös siihen, ettei LED valo lämpene niin paljon, jotta se voisi aiheuttaa tulipalon riskin missään tapauksessa. LED valon valonsäde ei myöskään ole kuuma, kahvinkeittimen tms. voi siis huoletta laittaa valon alle, toisin kuin on esim. halogeenivalojen osalta, joihin liittyy ilmiselvä tulipalonriski (myös siihen pintaan, johon valo on asennettu).

Keittiön työtason valaistus LED nauhoilla

Kuten jo aiemmin todettiin, LED nauha on erittäin hyvä ja kustannustehokas ratkaisu keittiön työtasojen valaisuun. Yksi suosituimmista tuoteryhmistä tehdä keittiön valaistus onkin juuri LED valonauha. Laadukkaalla LED nauhalla on käytännössä vain hyviä puolia, lisäksi se on LED tuotteista edullisin, koska tuotteessa mekaniikan osuus hinnasta jää lähes täysin pois. LED nauhan asennus on helppoa. Nauha toimitetaan 500 cm rullassa, josta se leikellään sopiviksi pätkiksi keittiöön. Asennus tapahtuu laadukkaan kaksipuolisen teipin avulla, ja johtoliitokset joko juottamalla tai liittimillä.

Mallistossamme on kaksi riittävän tehokasta puhtaan valkoista LED valonauhaa, F150-T ja F300-T-5050. Jos voit valita käyttöjänniteen vapaasti, suosittelemme valitsemaan 24 V käyttöjännitteen 12 V sijaan, koska siten siirtohäviöt puolittuvat. Puhtaan valkoisen 24 V käyttöjänniteen suorat linkit (aukeavat omaan ikkunaan): F150-T-24V ja F300-T-5050-24V.

Valonauhat yksinkertaisesti liimataan puhtaaseen rasvattomaan pintaan, esimerkiksi yläkaapin pohjaan, lähelle sen etureunaa. Yleensä kaapin alle etureunaan ei tarvita ns. valolistaa, koska nauha on matala, joten se ei loista suoraan sivulle ja ei siten näy normaalisti katsojan silmiin. Nauhaa ei myöskään tarvitse suojata erikseen. Mikäli haluat kuitenkin suojata nauhan tai astiankuivauskaappi tuottaa ongelmia, verkkokaupassamme on myös tuotteita tähän, mm. 100 cm pitkä FBLP17071M tai 200 cm pituinen FBLP17072M. Kummassakin alumiinisessa asennuslistassa on opalilasi, joka rikkoo valokuviota ja valosta tulee erittäin tasainen. Ilman opaalilasia alumiinilista saattaa aiheuttaa varjokuvion seinään. Alumiinilista kiinnitetään joko mukana toimitettavilla ruuvattavilla kiinnikkeillä tai laadukkaalla akrylliteippillä (pätkien pituus 20 cm, 100 cm listalle riittää 2 kpl, 200 cm listalle 4 kpl).

Alumiininen LED nauhan asennuslista diffusorilla

Joissakin tilanteissa voidaan joutua käyttämään kulmalistaa häikäisysuojana kaapiston alla. Tälläinen tilanne voi tulla eteen, jos on pelko että LED nauha näkyy kaapiston alta esim. ruokapöydän ääressä istuvan silmään. Tähän voidaan käyttää joko UL100 U-listaa tai matalaa kulmalistaa, alumiinista tai muovista. Tarvittavan listan koko määräytyy olosuhteiden mukaan, mutta yleensä sen ei tarvitse olla 10 mm (L-lista 10 x 10 mm) suurempi.

LED nauhoja voidaan kytkeä peräkkäin ja sähkö seuraavalle nauhalle voidaan ottaa edellisestä nauhasta. Esimerkiksi liesituulettimen kohdalta LED nauha katkaistaan. Sähkö seuraavalle LED nauhalle voidaan johdottaa joko tästä katkaisusta (tai mistä tahansa liitospisteestä) tai vaikka suoraan jännitelähteeltä vetämällä tälle erillisen syöttöjohdon ”rinnan”. Lisää ohjeita LED nauhojen kytkemiseksi saat mm. ohjeestammeJohdotukset, liitosjohdot ja himmentimet.

Lisää ohjeita on tuotekohtaisissa käyttöohjeissa sekä joitakin vinkkejä verkkokauppamme tuoteryhmäkortissa (mm. kulman teko).


LED nauhan asennuspaikka ja kohta

LED nauha on hyvä asentaa niin, että se on syvyyssuunnassa mahdollisimman keskellä työtasoa. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että nauha liimataan lähelle yläkaapin pohjan etureunaa. Koska nauha on hyvin ohut ja se ei tuota valoa suoraan sivulle, se on normaalisti lähes huomaamaton tässä asennuspaikassa. Leveäkeilaisilla ja tehokkailla LED nauhoilla (kuten F150-T) asennuskohta ei ole kuitenkaan mitenkään sentin tarkkuudella, vaan oikeaa paikka voi löytyä lähempääkin takaseinää, varsinkin jos halutaan korostaa valolla takaseinää tai yläkaapin etureunaan asennetaan ns. perinteinen valolista. Nauhan tulisi sijaita riittävän etäällä valolistasta, jotta se ei aiheuta varjostusta työtason etureunaan.


LED nauhan suositeltu asennuspaikka, jos kaapin etureunassa ei ole tai on ns. valolista. Huomaa, että kuvassa katkoviivalla esitetty LED nauhan aukeamiskeilan leveys on todellisuutta kapeampi. LED nauha valaisee myös takaseinää, vaikka se on asennettu yläkaapiston etureunaan.

LED nauhan tapauskohtainen asennuspaikka on myös helppo kokeilla, koska tuotetta voidaan käyttää valolähteena myös ennen varsinaista asennusta. Tämä tapahtuu niin, että avataan koko 500 cm rulla suoraksi, kytketään nauhaan jännite (12 V tai 24 V) ja aletaan sijoittelemaan nauhaa paikoilleen käsin niin, että nauhaa pidetään käsin ”kireänä” kokeiltavassa paikassa. Koska ennen asennusta kaksipuolisen teipin suojusta ei kannata poistaa, voidaan nauha teipata testipaikkaan myös esim. maalarinteipillä tms.  Tämä tapahtuu niin, että nauha teipataan kaapin alapintaan vetämällä maalarinteippi poikittain sen yli esim. 20-30 cm välein. Joitakin LED:ejä jää teipin alle ”piiloon”, mutta se ei haittaa, valoa riittää silti. Huomioithan teippien ominaisuudet (kuivuminen, lämmönkesto). Useilla teippilaaduilla (mm. maalarinteippi) valoa ei kannata jättää päälle pitkäksi aikaa (yli 10 minuuttia) kerrallaan. Rullassa olevaa LED nauhaa ei saa pitää kovin kauan päällä, siksi koko kela on hyvä avata testin ajaksi.


Pitääkö nauhan olla vesitiivis (valettu muoviin)

Keittiön työtason valaisuun käytettävän LED nauhan ei tarvitse olla vesitiivis eli valettu muoviin tai suojattu silikoniletkulla. Laadukas LED nauha (juotosmateriaalit, komponenttien suojaus jne) kestää vesiroiskeita huomattavasti paremmin kuin keittiön kaapistot, joten käytännössä vesiroiskeiden aiheuttamat ongelmat tulevat esiin ensin niissä. Myöskään sähköturvallisuuden kannalta vesitiiveyttä ei vaadita eikä se ole tarpeen. Muovien (ja silikonin) huonojen valoteknisten ominaisuuksien takia sitä tulee yleensä vältää, mikäli mahdollista. Jos LED nauha asennetaan paikkaan, jossa se joutuu jatkuvasti alttiiksi valumavesille (esim. astiankuivauskaapin alla), suosittelemme käyttämään alumiinisia asennuslistoja (esim. FBLP17081M) jotka ohjaavat valumavedet nauhan ohi ja lisäksi ne tukevat LED nauhaa. Avointa LED nauhaa voidaan myös turvallisesti puhdistaa kostealla keittiöräsyllä kaapistojen alapinnan puhdistuksen yhteydessä, joten se ei haittaa myöskään puhdistusta. Mikäli välttämättä haluat käyttää työtasovalaistukseen vesitiivistä versiota, suottelemme käytettävksi vain tehokkainta malliamme, F300-T-5050-24V-C.LED nauha FBLP1707 asennuslistassa.

Valojen johdotus

Keittiön työtasojen ja kaapistojen valaistus on hyvä suunnitella etukäteen, ennen kaapistojen asennusta, koska yleensä johtojen vetäminen on helpompaa kun kaapistot eivät ole vielä paikallaan. Vaikka suuri osa liitäntäjohdoista voidaan asentaa myös valmiisiin kaapistoihin, on kaapelointi syytä suunnitella ja osin asentaa jo ennen kaappien asennusta, koska silloin ratkaisut ovat vapaampia eikä tarvita kompromisseja.  Täydellistä suunnitelmaa ei tarvita, mutta johtovetojen ja käytettävyyden kannalta tulisi etukäteen miettiä ja osin asentaa:

  • valokatkaisijan paikka, jos ei käytetä liike- tai lähestysmistunnistimella varustettuja valoja. Valokatkaisija olisi hyvä laittaa 230 Vac puolelle ja sijoittaa käytön kannalta helppoon paikkaan.
  • Jännitelähteiden sijoitus. Yleisiä paikkoja ovat mm. kaapistojen päällä, seinän sisällä huoltoluukun takana tai vaikka sähkökeskuksessa. Usein käytetään kiinteää jännitelähdettä (sähkömies asentaa), mutta jos käytetään pistokkeellista jännitelähdettä, tulee sitä varten asennuttaa sähköliitäntä.
  • Valolähteen valinta, koska se määrää johtimen paksuuden minimin ja tarvittavien johtimien märään. Yleisohjeena useimmiten pärjätään parijohdolla, jonka poikkipinta-ala on 0,50 – 0,75 mm2 . Tälläisiä ovat mm. useat kaluste- ja kaiutinjohdot. Myös meiltä on saatavissa myyntinäyttelystämme joitakin mahdollisia johtoja, vaikka valikoimamme ei ole täydellinen.
  • Valolähteiden paikka ja liitospisteet, koska liitäntäjohtimet tulee asentaa niihin.


LED nauhojen jännitelähde ja sille asennettu liitäntäpistoke kaapin päällä. Huomaa myös tässä epäsuorassa valoratkaisussa käytetty kulmalista, jolla nauha on saatu 45 asteen kulmaan antaen näin paremman valotehon varsinaiseen tilaan. Vastaavaa kulmalistaa voidaan käyttää myös häikäisysuojana kaapiston alla, joskin silloin se asennetaan toisin päin, tasainen pinta kaapiston pohjaan.  Tälläinen tilanne voi tulla eteen, jos on pelko että LED nauha näkyy kaapiston alta esim. ruokapöydän ääressä istuvan silmään.


LED nauhan liitännät.

LED nauhan sähkönsyötön liittäminen on joustavaa ja helppoa. Suositelemme käyttämään liitosten tekemiseen juottamista, koska se on luotettavin ja joustavin menetelmä eikä se haittaa nauhan puhdistamista esim. keittiöräsyllä. Mikäli juottaminen on ongelma, on meiltä saatavana myös luotettavia liitos- ja välijohtoja, joita voidaan käyttää. Liittimiä käytettäessä liitospisteinä ei voida kuitenkaan käyttää mitä tahansa liitospistettä, vaan ainoastaan LED nauhan päitä. Juottamalla johdot nauhaan, voidaan liitospiste tehdä mihin tahansa LED nauhan liitospisteeseen, vaikka keskelle nauhaa. Voit käyttää myös eri pituisia liitäntä ja välijohtoja, jotka löytyvät LED nauhojen tarvikkeistamme.


LED nauhan liitospisteitä 5 cm tai 10 cm välein.

Juottamalla voidaan siis jännite syöttää tai ottaa seuraavalle LED nauhalle mistä tahansa liitospisteestä, joka voi toimia samalla myös katkaisupisteenä. Tämä sallii johtojen asennuksen joustavammin, johto asennetaan sinne mihin se parhaiten sopii, ja liitospiste valitaan sen mukaan.LED nauhalla tehtävä valojärjestelmä, jossa on valokytkin, jännitelähde ja liitospisteiksi on valittu johdon asennuksen kannalta sopivin. Asennus on erittäin joustava.


LED nauhalla tehtävä valojärjestelmä, jossa on käytetty vain liittimiä (liitokset voidaan tehdä myös juottamalla). Liitospisteiksi voidaan valita vain nauhan päät. Jännitelähde voidaan sijoittaa vaikka kaapiston päälle ja sieltä vedetään johto jokaiselle LED nauhalle.

LED nauhoja voidaan kytkeä joustavasti monella tavalla. LED komponentti on kytketty kolmen tai kuuden LED:in sarjaan. LED nauha voidaan katkaista näiden sarjojen väliltä (katkaisukohta merkitty nauhaan). Esim. 12 V syöttöjännitteinen 300 LED:ä sisältävä nauha voidaan katkaista kolmen LED:in välein (5 tai 10 cm).

Lisätietoa löytyy myös asennusohjeestamme (pdf dokumentti).

Liitosjohtojen poikkipinta-ala (paksuus)

Yleisohjeena on, että tehokkaiden LED nauhojen liitoksissa tulisi käyttää mahdollisimman paksua johtoa. Tällä emme tarkoita mitään MMJ:tä, vaan normaali kaiutin- tai kalustejohdin riittää. Johtimen poikkipinta-alan (paksuuden) määrää LED nauhan ottama sähköteho ja johdon pituus. Alla olevassa taulukossa on määritelty maksimi kaapelin pituus eri paksuisille liitosjohtimille, kun nauhan ottama sähköteho tunnetaan. Ilmoitamme aina LED nauhojemme ottaman sähkötehon, josta voit helposti laskea katkaistun LED nauhan kuluttaman sähkötehon.Taulukko: maksimi johdon pituus. Avaamalla kuva (hiiren oikean nappin painalluksesta aukeava valikko) erikseen, se suurenee.

Oheinen taulukko selityksineen löytyy myös asennusohjeestamme (pdf dokumentti).

Mitä jos yksittäinen LED rikkoutuu?

Jos yksittäinen LED komponetti (tai 3 / 6 kpl:n sarja) rikkoutuu ja pimenee, asialle ei tarvitse tehdä mitään, koska sitä ei edes huomaa työtasolle saatavassa valomäärässä. Jos tilanne halutaan kuitenkin korjata, se voidaan tehdä niin, että rikkoutunut pätkä ( 5 tai 10 cm) korvataan uudella pätkällä. Rikkoutunut nauhan pätkä leikataan pois, uusi pätkä liimataan sen tilalle ja liitokset yhdistetään liitospisteitä juottamalla (tarvitaan lyhyt kytkentälanka).

Olemme toimittaneet asiakkailemme LED nauhoja jo vuosia, eikä tietojemme mukaan vielä ole yhtään LED komponettia vaurioitunut, koska käytämme vain laadukkaita komponetteja.


Kannattaako lattia valaista?

Jos haluat valaista lattian esim. alakaappien alapintaan liimattavalla LED nauhalla, se onnistuu kyllä. Tästä on se etu, että keittiösi lattia on sen jälkeen paljon puhtaampi, koska joudut siivoamaan sitä lähes jatkuvasti. Valo kun tuo helposti kaiken pölyn ja lian  näkyviin. Tälläinen valoratkaisu on kyllä usein hyvä sisutuksellinen tehokeino, mutta ennen lopullista asennusta ratkaisua kannattanee harkita jonkin aikaa. Vastauksen otsikon kysymykseen jätämme siis lukijalle.

Kannattaako LED nauhaa asentaa työtason alle valaisemaan kaappien ovia?

Tämänkin kysymyksen osalta jätämme vastauksen lukijan mietittäväksi. Tälläinenkin valoratkaisu on myös usein hyvä sisutuksellinen tehokeino, ja olemme nähneet hienoja ratkaisuja, joissa huolella valitut kaapinovet tulevat hienosti näkyviin. Valolähteeksi kannattanee valita hieman maltillisemman valomäärän antava puhtaan valkoinen LED nauha.

Keittiön työtason valaistus LED listoilla

Jos tarvitset premium-luokan valoratkaisun, käy LED listat siihen parhaiten. Saatavana on alumiinisia LED listoja, joissa on erillaisia ohjauksia, mm. hipaisukytkin, liiketunnistin ja IR ohjaus. Näillä ohjataan valoja päälle / pois päältä sekä niiden himmennystä tai jopa värilämpötilaa. Tämä on uusi tulossa oleva tuoteryhmä, käsittelemme tätä aihetta myöhemmin lisää. Maisteluita itse tuotteisiin saat jo nyt verkkokaupastamme: Xplended listat anturilla ja ilman.

Ohjauksista enemmän artikkeleista:

Valojen himmennys

Kyllä, sekin onnistuu. Verkkokaupassamme on lukuisa määrä erillaisia himmentimiä LED valonauhoille ja listoille. Myös Premium-tasoisen LED valojärjestelmien mukana on erilaisia himmennyksiä.


Valojen kauko-ohjaus ja liiketunnistus

Premium-tasoisen LED valojärjestelmän (tulossa) mukana on myös erilaisia tunnstimia, joilla teet automaatisesti syttyvän  valaistuksen vaikka kaapistoon ja laatikostoon. Ohjauksista enemmän artikkeleista:

Värilämpötilan muuttaminen

Premium-tasoisen LED valojärjestelmän (tulossa) mukana on myös mahdollisuus säätää ”lennossa” valon värilämpötilaa, joten sekin on mahdollista. Joskus voi olla tarve muuttaa puhtaan valkoinen työtason valo lämmin valkoiseksi, joskin tähän on olemassa muitakin ratkaisuja. Työtasolle asennetaan normaali puhtaan valkoinen LED nauha, ja yläkaapistojen päälle lämmin valkoinen LED nauha antamaan epäsuoraa valoa. Jos keittiöön halutaan pelkästään lämmintä ”kellertävää” sävyä, käytetään pelkästään kaapistojen päällä olevaa LED nauhaa.

Valon eri värit

RGB valolähteillä on mahdollista tuottaa eri värejä lähes rajattomasti. Käytännössä eri värejä saadaan lähes rajattomasti, määrän rajoittaa vain ohjainten ominaisuudet. LED pohjaisilla RGB valolähteillä ei kuitenkaan saada kovin laadukasta valkoista ”väriä”, joten pelkästään niillä ei voi normaalia valaistusta tehdä. RGB tuotteet ovatkin mitä parhaita sisustuksellisia valolähteitä.

Mikäli tarvitset lisää tietoa eri valaistusratkaisuista, opastaa ammattitaitoinen henkilökuntamme sinua. Voit myös tutustua useisiin eri valaistusratkaisuihin myyntinäyttelyssämme.

Lisäosia tähän artikkeliin


Keittiön yleisvalaistuksen teko (tulossa, osin tätä aihetta käsitellään aepäsuoran valon artikkelissamme)
– esimerkkikuvia ja ohjeita.

Epäsuoran valaistuksen teko
– esimerkkikuvia ja ohjeita.

Suoran valaistuksen teko esim. uppoasennettavilla LED valoilla (tulossa)
– esimerkkikuvia ja ohjeita.

Limic Oy,  jonka verkkokauppa valokas.fi on, on vuonna 1966 perustettu osakeyhtiö. Meillä on pitkä kokemus LED-valoista. Tutkimme (ja teimme ensimmäiset prototyypit) LED valojen käyttöä valaistukseen jo 1990-luvun loppupuolella, mutta silloin LED komponentti ei ollut vielä riittävän tehokas käytettäväksi yleisvalaistukseen. Kun 2000-luvulla markkinoille tuotiin uudet tehokkaat niinsanotut teho LED:it, niin tämä ongelma oli ratkaistu. Vuonna 2004 Limic Oy teki ensimmäisen prototyypin yleisvaloksi soveltuvasta LED valosta, ja se tuotiin markkinoille vuonna 2005. Alusta saakka olemme panostaneet tuotteiden laatuun ja mm. värilämpötilaan. Ensimmäinen asuinhuoneistoon tarkoitettu  LED valomme oli jo lämmin valkoinen, koska totesimme jo silloin 2005, ettei kylmän valkoinen sovellu värilämpötilan kylmyytensä tähden lainkaan asuinhuoneistoiden yleisvalaistukseen. Muutaman vuoden jälkeen toimme markkinoille uuden oman tuotteen, jossa värilämpötila oli puhtaan valkoinen (neutral white), todennäköisesti ensimmäisenä Suomessa. Tämä on esimerkki jatkuvasta tutkimuksestamme ja tuotekehityksestämme.

Yrityksellämme on siis todella pitkät perinteet LED valoalalla, ja olemme olleet alan alan kehityksen kärjessä aina sen alkutaipaleelta lähtien. Vuosien saatossa saatu kokemus niin omista kuin maahantuomistamme LED valoista on täysin käytettävissä ammattitaitoisen henkilökuntamme kautta. Voit luottaa siihen, että tiedämme mitä myymme, ja mitä keromme. Alan johtavana pioneerina tunnemme LED valoalan todella hyvin.

Testaamme ja mittaamme kaikki myymmämme tuotteet huolellisesti. Mittauksiin kuuluu mm. tuotteiden valomäärät sekä niiden kuluttama sähköteho ja lämpötilat. Valon värilämpötilaa, värintostoa ja lumenlukua emme mittaa, koska käytämme vain laadukkaita komponentteja, joiden valmistajat takaavat nämä parametrit. Värilämpötilaindeksi (CRI) emme myöskään mittaa siitä syystä, että CRI lukuun liittyy suuri problematiikka, sen referenssi kun on toistaiseksi vielä virheellinen ja sitä ollaankin kansainvälisesti siksi muuttamassa (tilanne 2012). Joissakin asioissa (kuten vaatimustenmukaisuus) joudumme kuitenkin luottamaan valmistajan vakuutukseen (Declaramation of conformity), koska tämä on käytäntö EU alueella. Tutkimme kuitenkin nämäkin tuotteet mahdollisimman hyvin resurssiemme puitteissa (tutkimme mm. rakenteen ja mittaamme eristysvastuksen ja läpilyöntijännitteen jne), mutta emme voi teetää resurssien takia erillisiä vaatimustenmukaisuustestejä riippumattomissa hyväksyntälaboratorioissa (mm. EMC testit, jotka valmistaja on jo teettänyt).