Arkiston-tmp aarteita kulut

Tämä artikkeli on kirjoitettu LED valojen alkutaipaleelta eli jo vuonna 2009. LED valojen hinnat ovat siihen aikaan nähden alentuneet huomattavasti. Lisäksi myös valomäärä sähkötehoa kohden on kasvanut huomattavasti. Olemme jättäneet tämän artikklin näkyviin koska arvostamme historiaa ja tämä artikkeli  on edelleen suosittu. Kuvien linkitys saattaa olla puutteellinen sivustojen alustan vaihtamisen myötä. Tarkoitus on korjata mahdolllisesti puuttuvat kuvat takaisin ajan salliessa.

Miksi valita LED valo ja onko se kallis kaiken kaikkiaan?

Valaistuksen suunnittelun lähtökohtana on tietenkin ensin valittava valolähde. Nykyaikana ei edes kannata harkita mitään muuta kuin LED valoa, koska se on kokonaisvaltaisesti kukkaroystävällisin, luontoystävällisin ja turvallisin käyttää. Nykyaikaisten laadukkaiden LED valojemme valomäärät riittävät hyvin vaikka koko huoneiston tai omakotitalon valaistustarpeeseen.

Eri valolähteiden vertailuja

Hehku- ja halogeenivaloissa suurin osa sähkötehosta häviää lämpönä ilmaan, lähinnä sen asennuspisteessä eli katossa ja välikatossa. Tämä lämpö on vaikeasti otettavissa hyötykäyttöön, koska lämmin ilma nousee ylöspäin. Kattovaloilla tehty ”lämmitys” jättää siis lattian ja huoneen alaosan kylmäksi ja aiheuttaa mm. vedon tunnetta, koska ilmaa ei kierrätetä koneellisesti huoneen sisällä katosta lattiaan. Lisäksi usein katossa oleva lämmin ilma puhalletaan koneellisen ilmanvaihdon avulla suoraan ulos. Vaikka järjestelmässä olisikin lämmön talteenotto, ei sen hyötysuhde ole kuitenkaan kovin hyvä. Tästä johtuu, että valoilla ei saavuteta kovin hyvää ja taloudellista lämmitystä, vaan lämpö menee harakoille. Toki harakat kiittävät siitä, että maksat heidän lämmityskulunsa, mutta kiittääkö kukarosi?. Näin ollen valojen lämmöntuottoa ei voida juurikaan perustella lämmityksen tarpeella, vaikka joskus sellaiseenkin väittämään törmää. Lisäksi loppukesästä ja alkusyksystä, jolloin illat pimenevät ja valoa tarvitaan, ylimääräinen lämmöntuotto on jopa ongelma, koska illat ovat vielä niin lämpimiä. Tämä johtaa huoneen turhaan jäähdytystarpeeseen. Valoihin liittyy myös ilmeinen paloriski, koska ne lämpenevät sisältä yli tuhannen asteen lämpöön (halogeenivalo jopa 1400 astetta). Usein myös halogeenivalojen valonsäde on todella kuuma, jopa niin kuuma, että sen valonsäde aiheuttaa ilmiselvän palovaaran, mikäli turvaetäisyyksiä ei noudateta. Hehkulangalla toimivia valoja (hehku- ja halogeenilamppu) käyttöä ei voi siis mitenkään perustella. Niiden halpa hankintahinta kostautuu kalliina käyttökustannuksina ja paloturvallisuuden riskeinä.

Energiasäästölamput ja loisteputket kuuluvat keskenän samaan kategoriaan, ne kun ovat teknologialtaan samoja. Niissä on sisällä pieni määrä elohopeaa, joka sytytysvaiheessa höyrystyy ja lamppu täyttyy sisältä elohopeahöyryllä. Höyrystyminen tapahtuu, kun lampun päitä lämmitetään voimakkaasti (ns. sytytysvaihe). Lamppu syttyykin tämän lämmityksen takia hitaasti, ja usein valot tuottavat täyden valomäärän vasta pitkänkin ajan kulutta (useita minuutteja, vaikka kyseessä olisikin ns. fast start valo). Lisää tietoa syttymisnopeuksista artikellistamme: Valojen syttymisnopeus ja valomäärä. Mikäli valoputki rikkoutuu, vapautuu tämä elohopea huonetilaan. Lämpimän valon ollessa kyseessä, elohopea vapautuu hyörynä ja leviää ympäri huonetta, jolloin huonetilaa pitää tuulettaa huolellisesti vähintään puoli tuntia. Kylmän valolähteen kohdalla elohopea (NESTE!) tipahtaa lattialle sirpaleiden sekaan. Elohopea on ympäristömyrkky (raskasmetalli) joka kertyy luontoon ja se aiheuttaa vakavia terveydellisiä ongelmia. Onkin erikoista, että EU:ssa on haluttu lisätä elohopean käyttöä energiatehokkuuden nimissä, kun samaan aikaan tiedetään, että vain pieni osa elohopeaa sisältävistä lampuista päätyy asianmukaisesti kierrätykseen. Loput kulkeutuvat kaatopaikan kautta luontoon! Jos vielä käytät elohopeaa sisältäviä valolähteitä, niin viethän ongelmajätteet (energiasäästölamput, loisteputket) edes asianmukaisiin kierrätyspisteisiin. Vaikka energiasäästölamput ovatkin halventuneet massatuotannon seurauksena, ei niiden käyttö ole järkevää. Nykyaikaiset hyvälaatuisista LED valot tuottavat enemmän valoa samalla sähkömäärällä ja ennen kaikkea hyvälaatuisen LED valon elinikä on huomattavasti pidempi, jopa 5-8 kertainen. LED valo on siis kukkaroystävällisempi ja  ekoloogisempi ympäristöystäväälisyytensä, pienemmän sähkönkulutuksen ja ennen kaikkea pidemmän käyttöikänsä takia

LED valojen ainoa huono puoli liittyy niiden korkeampaan hankintahintaan (vuonna 2009). Tämä on kuitenkin vain näennäinen, koska kalliimpi hankintahinta korvautuu valon eliniän aikana useampaan kertaan. LED valo onkin kokonaisvaltaisesti halvin vaihtoehto, kun kustannuksia tarkastellaan sen koko elinkaaren aikana. Lisäbonuksena tulee LED valon turvallisuus ja ekoloogisuus.

LED valo säästää luontoa ja energiaa – ja tietenkin myös rahojasi!

LED VALOJEN SÄHKÖNSÄÄSTÖ

Tässä laskelmassa tutkiskellaan realistisesti LED valojen sähkönsäästöä suhteessa kotien perinteisiä valaistusratkaisuja vastaan. Vaikka esimerkki on kuvitteellinen, se vastaa hyvin käytännön tilannetta. Lähtökohtana on huoneisto, jossa on 2 huonetta + oh + keittiö + pesuhuone (saunan) ja wc. Perinteisen valojärjestelmän kaikki tiedot on otettu suoraan Motivan tekemästä valaistusoppaasta (vaadittavat sähkötehot ja sähkön kulutus kWh vuodessa). LED valojen määrä taas perustuu suosituksiimme, joissa jopa ylimitoitetaan tarvittava valomäärä (lue valaistusoppaistamme suosituksemme). LED valaistuksessa on huomioitu myös jännitelähteiden ja ohjainten kuluttama sähköteho, joten se on todellinen arvo, ei vain valolähteiden kuluttama sähköteho. Tämän artikkelin LED valaistus on tehty laskelman yksinkertaistamiseksi pääsääntöisesti epäsuoralla valaistuksella, vain pesuhuone ja WC on tehty suoralla valaistuksella käyttäen uppoasennettavia LED valoja. Kaikissa tiloissa voitaisiin käyttää myös suoraa valaistusta käyttäen Valokas 9W uppoasennettavia valoja, sähkönkulutuksen lopputulokseen sillä ei olisi vaikutusta.

Artikkelin perustana olevan huoneiston (3h + keittiö) valaistuksen sähkönkulutus eri tiloissa. Lukemat perustuvat Motivan suosituksiin ja laskelmiin.

Esimerkissämme LED -valot säästävät huoneiston sähkötehossa noin 1,5 kW joka tunti, eli vuositasolla noin 1500 kWh. Loviisan yhden ydinreaktroin nettoteho on noin 490 MW. Suomessa on asuntoja yli 2,7 miljoonaa kappaletta, joista pientalojen osuus on yli miljoona. Tämän päälle tulevat vielä vapaa-ajan asunnot, liike- ja toimistokiinteistöt ja julkiset rakennukset. Mikäli joka viidennessä asunnossa sähköä tuhlaavat vanhanaikaiset valot korvattaisin LED valolla, voitaisiin Loviisan toisesta ydinreaktorista luopua. Jos taas pelkästään kaikista pientalojen  sähköä tuhlaavista perinteisistä valoista luovuttaisiin ja ne vaihdettaisiin LED valoihin, voitaisiin kummastakin Loviisan ydinreaktorista luopua. Mikäli tilannetta katsotaan ilmastonmuutosta aiheuttavien fossiilisten polttoaineiden osalta, voitaisiin Suomessa luopua suuresta osasta kiviihiilellä ja/tai öljyllä toimivista voimalaitoksista. Mikäli olet huolissasi joko fossiilisista polttoaineista tai ydinenergialla tuotetusta sähköstä, valintaa LED valojen käyttöön ei tarvinne perustella sen enempää.

Valojärjestelmien hankintahinta

Valojärjestelmien kustannuksia vertailtaessa on niiden hankintahinta otettava huomioon. Alla olevassa taulukossa on esitetty eri valojärjestelmien todelliset hankintahinnat ilman asennuskuluja. Hinta sisältää valolähteiden lisäksi tarvittavat ohjaimet ja valomekaanikat, johtoja ja katkaisijoita ei ole hintoihin otettu mukaan, koska ne ovat kummassakin järjestelmässä yhtä suuret.


Taulukko esimerkkijärjestelmien hankintahinnasta. LED pohjainen järjestelmä maksaa lähes neljä kertaa enemmän.

Johtuen LED valojen monimutkaisemmasta tekniikasta ja pienemmistä valmistussarjoista, laadukkaiden LED valojen hankintahinta on edelleen huomattavasti suurempi kuin perinteisten valojen.  Jos tarkastellaan pelkästään hankintahintaa, niin tilanne vääristyy, sillä myös valojen käytön todelliset vuosittaiset käyttökustannukset tulee ottaa huomioon, koska asuntojen elinkaari on huomattavan pitkä eikä valojärjestelmiä vaihdeta vuosittain. Valitun valoratkaisun elinkaari on yleensä hyvin pitkä, jopa kymmeniä vuosia.

Valojärjestelmien vuosittaiset kustannukset, mitä käyttö maksaa kaikkiaan vuosittain?

Valojen käyttö maksaa vähintään niiden sähkönkulutuksen verran. Tämän lisäksi valolähteitä menee rikki, ja niitä pitää vaihtaa. Myös tästä tulee vuosittaisia kuluja, jotka tulee laskelmissa ottaa huomioon. Laskelmassa omalle työlle (hankinta + vaihto) ei ole laskettu mitään arvoa. Jos työ teetetään ulkopuolisella, maksaa vaihtotyö huomattavasti enemmän (esim. julkiset kohteet). Valojen päivittäinen käyttöaika perustuu suoraan Motivan valaistusoppaaseen. Valolähteiden elinikä taas perustuu valmistajien ilmoitukseen eri valolähteiden eliniästä.

Kokonaiskustannuksissa on otettu huomioon myös hankintahinta.  Johtuen monimutkaisemmasta tekniikasta ja pienemmistä valmistussarjoista, LED valojen hankintahinta on huomattavasti suurempi kuin perinteisten valojen. LED valo tienaa kuitenkin tämän eron takaisin moninkertaisesti elinkaarensa aikana!  Laadukkaiden LED valojemme elinikäodote on vähintään 50 000 tuntia, käytännössä kuitenkin jopa noin 75000 tuntia. Hehkulamppujen elinikä on noin 500 – 1000 tuntia, halogeenivalojen 2 000 – 3 000 tuntia ja loisteputkien (ja ns. energiansäästölamput) hieman suurempi. LED valojen vaihtoväli 50000 tunnin eliniällä on  (kun valot ovat päällä keskimäärin 2,5 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä) on yli 54 vuotta. Voit siis täysin unohtaa ”polttimoiden” vaihdon.

Hehkulamppujen vaihtoväli (1000 tunnin eliniällä) on edellisessä esimerkkitapauksessa noin 1 vuosi. Halogeenivalojen vaihtoväli (2000 tunnin eliniällä) on vastaavasti hiukan yli 2 vuotta. Elinikäodotteen mukaan hehkulamput pitää vaihtaa vuosittain,  halogeenivalotkin joka toinen vuosi. Käytännössä tilanne ei ole näin hyvä, vaan perinteiset lamput rikkoutuvat useammin (varsinkin halogeenivalot), koska niiden elinikä laskee huomatavasti lämpökuorman takia ja erityisesti, kun niitä syttytetään ja sammutetaan usein. Tämä johtuu siitä, että niiden hehkulanka saa joka kerta lämpötilashokin, jonka takia lanka venyy ja kutistuu lämpötilan nopean ja voimakkaan muutoksen takia nopeasti. Tämä rikkoo hehkulangan nopeammin, kuin jos valot olisivat päällä koko ajan. Käytännössä valojen elinajat ovat huomattavasti lyhyemmät. Tämä kasvattaa todellisuudessa huoltokuluja, vaikka laskelmissamme olemmekin olettaneet lamppujen eliniän valmistajien ilmoituksen mukaisiksi.

Artikkelin alussa olevassa valaistuksen esimerkissämme LED valojen hankintahinta on noin 1800 euroa. Vuosihuoltokulut seuraavan 50 vuoden aikana ovat 0 euroa / vuosi.  Perinteisten valojen hankintahinta esimerkkitapauksessa on vain 460 euroa. Vuosihuoltokulut pelkästään valolähteiden vaihdolle ovat vähintään 49,50 euroa / vuosi, kun omalle työlle ei lasketa mitään arvoa ja valojen elinikä on valmistajien ilmoituksen mukainen.

Sähkön hinta on ollut viime vuosina tasaisessa nousussa. Olemme käyttäneet laskelmissamme vuoden 2012 kesäkuussa saatua hintatarjousta, jossa kulutusmaksu, siirtomaksu ja verot ovat yhteensä noin 15 senttiä / kWh. Tällöin esimerkkivalaistuksemme valojen käyttö maksaa vuositasolla seuraavasti: perinteinen 258 euroa, LED valot noin 41 euroa. Ero on siis 217 euroa vuodessa, jonka hyödyn saat joka vuosi, olettaen ettei sähkön hinta enää nouse. Ja kyllähän se nousee.

Eri valojärjestelmien vuosittaiset kustannukset, kun on huomioitu hankintahinta ja tarvittava valolähteiden (polttimot) vaihtoväli.

Näissä laskelmissa sähkön kokonaishinta ensimmäisenä vuonna on ollut siis 15 senttiä / kWh. Laskelmassa on oletettu, että vuotuinen inflaatio on 1,8%. Euroalueen inflaatiotavoite on keskipitkällä aikavälillä pitää inflaaatio alle kahden prosentin, mutta tähän ei ole aivan päästy sähköenergian osalta, jonka hinta on noussut huomattavasti enemmän. Inflaatiota laskettaessa sähköenergian painoarvo on vain 0,2.  Käytämme kuitenkin laskelmissa maltillista inflaatioprosenttia, josta perinteinen valaistusjärjestelmä saa näissä laskelmissa huomattavaa etua. Käytänössä LED valon etu on suurempi.


Valaistusjärjestelmien kokonaiskulut. LED valoilla tuotettu valaistus on halvempi jo elinkaarensa alkuvaiheessa, jonka jälkeen kallimpi hankintahinta on kuoletettu ja siitä eteenpäin valot säästävät selvää rahaa.

LED valojen kalliimpi hankintahinta on kuolletettu tässä maltillisessa laskelmassa jo alle 5 vuoden aikana. Maltillisessa sikäli, että laskelmassa ei ole vedetty lainkaan ”kotiin päin”, vaan tilannetta on koitettu katsoa LED valojen osalta jopa pessimistisesti. Olemme nähneet ammattilaisten (sähkösuunnittelijat) tekemisä laskelmia, joissa takaisinmaksuaika on ollut jopa vain 2,5 vuotta, mutta niissä on todennäköisesti otettu huomioon myös lamppujen vaihdon työkuluja.

LED valojen kokonaiskulut ensimmäisen 5 vuoden aikana (hankintahinta, käyttö ja huolto) ovat: 2 008 euroa. Vastaavana aikana perinteisten valojen kokonaiskulut ovat 2 053 euroa. Tästä eteenpäin säästät joka vuosi noin 300 euroa. Huomattavasti edullisemmalla hankintahinnalla hankittu valojärjestelmä maksaa siis enemmän jo viiden käyttövuoden jälkeen. Jos valojärjestelmän elinkaari on vaikka 20 vuotta (suureman remontin väli), maksaa perinteisen valojärjestelmä hankinta ja käyttö kokonaisuudessaan noin 7800 euroa ja LED valojärjestelmän vain 2700 euroa. Ero on siis noin viisi tonnia LED valojen eduksi! Kumpi järjestelmä onkaan kaikkiaan taloudellisempi? Älä siis anna halvemmann hankintahinnan antaa väärää mielikuvaa järjestelmän edullisuudesta.

Yhteenvetona

Pelkän kylmän rahan säästämisen lisäksi voit säästää LED valoilla luontoa, vähentää hiilijalanjälkeäsi, parantaa asuntosi paloturvallisuutta (huomattavasti) ja lisäksi parantaa asuinmukavuuttasi, sillä LED valoilla voit tehdä sellaisiakin miellyttäviä valaistusratkaisuja, joita ei perinteisisllä valoilla voida tehdä. Kaiken tämän lisäksi saat LED -valojen muut edut. Ja vaikka suhtautuisit varauksella hiilidioksiidipäästöjen ympäristövaikutukseen, saat LED valoilla huomattavan taloudellisen edun, joten jo vain sen takia kannattaa valita LED valomme.

Reunahuomautuksia (lakselma perustuu vuoden 2009 tilanteeseen!):

Kuten kaikissa valolähteissä, niin myös LED valojen tuottama valomäärä vähenee noin 10…15%, kun sen elliniästä on kulunut noin 80%. Käytännössä tällä ei ole juuri merkitystä. Lisäksi esimerkkitapauksessamme tämä tilanne tulee esiin vasta yli 40 vuoden päästä.

LED valon valmistaminen käyttää toistaiseksi jonkin verran enemmän energiaa kuin perinteisten valojen kuten hehkulamppujen  valmistaminen, koska sarjat ovat vielä pieniä ja valossa on enemmän tekniikkaa. Samasta syystä hankintahintakin on suurempi. Energiasäästölamppujen osalta valmistuksen energiamäärissä (LED vs. energiansäästölamppu) ei ole merkittäviä eroja, mutta LED valo ei sisällä raskasmetallia eli ympäristömyrkkyjä. Se on LED valon osalta erittäin suuri etu. Tuote on myös täysin kierrätettävissä oleva.

LED valon valmistamisessa käytetty suurempi energia verrattuna perinteisiin valoihin tienataan kuitenkin moninkertaisesti takaisin pienemmällä energiankulutuksella ja huomattavasti pidemmällä käyttöiällä. Kun LED valot ovat lopulta elinkaarensa päässä ja ne pitää vaihtaa, on samaan aikaan perinteisiä valoja jouduttu valmistamaan ja vaihtamaan 30…50 kertaa. Perinteisillä valoilla valmistuksen ja logistiikan energiakulutus on lopulta suurempi, koska sen osuus kertautuu.

Laskelmat (sähkönkulutus, elinikä, valomäärä) perustuvat Limic Oy:n valmistamiin ja maahantuomiin LED valoihin. Laskelmat eivät sellaisenaan päde, jos perinteisiä valoja verrataan muiden valmistajien LED valoihin, koska niiden ominaisuudet saattavat poiketa huomattavastikin.

Asennuskuluja ei ole huomioitu laskelmissa. Halogeenivalojen asennuksessa on noudatettava paloturvallisuuteen liittyviä määräyksiä, jotka nostavat kustannuksia joita tässä ei ole huomioitu. LED valot eivät lämpene, joten ne eivät tarvitse samoja suojia ja turvavälejä, ja asennus onkin helpompaa ja ennen kaikkea halvempaa. Myös käyttö on turvallisempaa.

Limic Oy,  jonka verkkokauppa valokas.fi on, on vuonna 1966 perustettu osakeyhtiö. Meillä on pitkä kokemus LED-valoista ja olemme alan pineereja. Tutkimme (ja teimme ensimmäiset prototyypit) LED valojen käyttöä valaistukseen jo 1990-luvun loppupuolella, mutta silloin LED komponentti ei ollut vielä riittävän tehokas käytettäväksi yleisvalaistukseen. Kun 2000-luvulla markkinoille tuotiin uudet tehokkaat niinsanotut teho LED:it, niin tämä ongelma oli ratkaistu. Vuonna 2004 Limic Oy teki ensimmäisen prototyypin yleisvaloksi soveltuvasta LED valosta, ja se tuotiin markkinoille vuonna 2005. Alusta saakka olemme panostaneet tuotteiden laatuun ja mm. värilämpötilaan. Ensimmäinen asuinhuoneistoon tarkoitettu  LED valomme oli jo lämmin valkoinen, koska totesimme jo silloin 2005, ettei kylmän valkoinen sovellu värilämpötilan kylmyytensä tähden lainkaan asuinhuoneistoiden yleisvalaistukseen. Muutaman vuoden jälkeen toimme markkinoille uuden oman tuotteen, jossa värilämpötila oli puhtaan valkoinen (neutral white), todennäköisesti ensimmäisenä Suomessa. Tämä on esimerkki jatkuvasta tutkimuksestamme ja tuotekehityksestämme.

Yrityksellämme on siis todella pitkät perinteet LED valoalalla, ja olemme olleet alan alan kehityksen kärjessä aina sen alkutaipaleelta lähtien. Vuosien saatossa saatu kokemus niin omista kuin maahantuomistamme LED valoista on täysin käytettävissä ammattitaitoisen henkilökuntamme kautta. Voit luottaa siihen, että tiedämme mitä myymme, ja mitä keromme. Alan johtavana pioneerina tunnemme LED valoalan todella hyvin.

Testaamme ja mittaamme kaikki myymmämme tuotteet huolellisesti. Mittauksiin kuuluu mm. tuotteiden valomäärät sekä niiden kuluttama sähköteho ja tuotteiden lämpötilat eri kohdissa. Vaikka käytämme LED-komponetteina pelkästään kalliimpia laatukomponentteja, mittaamme silti tuotteistamme mm.  valomäärän, värilämpötilan, hallitsevan aallonpituuden ja ärsykepuhtauden. Useista tuotteista mitaammet myös mm. valon spektrin mittauslaboratoriossamme. Mittaamme myös värintostoaindeksin, mutta tarkkaa lukemaa emme ilmoita, koska värintoistoindeksiin (CRI) liittyy suuri problematiikka ja sen tarkkaa arvoa on turha vertailla. Joissakin asioissa (kuten vaatimustenmukaisuus) joudumme kuitenkin luottamaan valmistajan vakuutukseen (Declaramation of conformity), koska tämä on käytäntö EU alueella. Tutkimme kuitenkin nämäkin tuotteet mahdollisimman hyvin resurssiemme puitteissa (tutkimme mm. rakenteen ja mittaamme eristysvastuksen ja läpilyöntijännitteen jne), mutta emme voi teetää resurssien takia erillisiä vaatimustenmukaisuustestejä riippumattomissa hyväksyntälaboratorioissa (mm. EMC testit, jotka valmistaja on jo teettänyt).