Halpa LED-nauha.

Etusivu » Halpa LED-nauha.

Halpa LED -valonauha, hyvä ja halpa vai pelkästään halpa?

Tämä artikkeli on kirjoitettu useita vuosia sitten, mutta aiheet ovat edelleenkin paikkansa pitäviä. Artikkeli tulee laajentumaan mm. valon spektrin, värintoistoindeksin, ärsykepuhtauden ja hallitsevan aallonpituuden suhteen. 

Meille esitetään usein kysymys, kannattaako halpoja LED -valonauhoja ostaa. Meille myös tarjotaan jatkuvasti myyntiin näitä halpoja LED valonauhoja. Tämä artikkeli pyrkii valaisemaan halpojen LED valonauhojen ominaisuuksia. Luettuasi tämän artikkelin, jossa pyrimme objektiivisesti kertomaan mahdollisimman halvoista LED nauhoista kaiken tarpeellisen, uskomme että tiedät asiasta enemmän ja saat vastauksen kysymykseen. Artikkelissa pyrimme antamaan myös kansantajuisen vastauksen, vaikka se antaa paljon tietoa myös insinööreille. Kannattaa muistaa, että kokemustemme mukaan nämä tulokset ovat yleispäteviä.

Artikkelin taustaa

Koska meille tarjotaan jatkuvasti hyvin halpoja LED valonauhoja myyntiin, otimme pienen koe-erän ja tutkimme niitä tarkemmin.  Artikelin luettuasi tiedät, että nauhoissa on eroja ja että hinta usein korreloi laatua. Halvoille LED nauhoillekin voi olla paikkansa, kunhan tuntee niiden rajoitukset, ja käyttää niitä sen mukaisesti. Mikäli etsit vain halpaa, sopivat kyseiset LED valonauhat juuri sinulle. Vanha sanonta kuitenkin sanoo, että hyvä ja halpa pitää ostaa erikseen. Tämä pätee myös LED tuotteiden kohdalla, ja eritoten juuri LED valojen kohdalla.

Halvat LED -valonauhat

Sitten itse asiaan. Halvoissa LED -nauhoissa on minimoitu tuotantokustannukset kaikilla osa-alueilla. Tässä emme ota kantaa eettisiin asioihin (työolot, palkat jne), vaan puhtaasti teknisiin. Tuotteen valmistuskustannuksia materiaalien osalta karsitaan yleensä seuraavien materiaalien osalta:

 • Nauhan materiaaliksi valitaan halvin mahdollinen (kalvo + folio)
 • LED komponentiksi valitaan halvin mahdollinen (näitä tarjotaan meillekin)
 • Lämmönjohtotuotteissa (jos yleensä edes näitä käytetään) valitaan halvin mahdollinen.
 • Teippilaaduksi valitaan halvin mahdollinen kiinalaisen tehtaan valmistama teippi, jonka liimamateriaali on onneton. Markkinoinnin tukemiseksi jätetään kuitenkin joskus 3M:n teippi, ainakin teipin painatuksen mukaan se on 3M:n.
 • Minimoidaan komponenttien määrä. Ns. turhat komponentit (esim. turvallisuuskomponentit) jätetään pois

Vaikka joku kohta voi vaikuttaa pieneltä, niin suurissa materiaalivirroissa niistä muodostuu suuria säästöjä. Kiina valmistaa tuotteita suurille markkinoille, joten säästöjä syntyy pienistäkin asioista. Otamme tässä kuitenkin tarkempaan käsittelyyn lähinnä kaksi ensimmäistä kohtaa. Mainittakoon vielä, että viimeinen kohta (turvallisuuskomponentit) ei ole kovin relevantti valonauhan kohdalla, mutta erittäin aiheellinen usean muun LED tuotteen osalta.

LED nauhan nauhamateriaalit

LED nauhamateriaali koostuu muovikalvosta, johon on yleensä painettu (tai esim. höyrystetty) sähköä johtavaa materiaalia. Muovinauha on tuotteen kannalta tärkein koossa pitävä mekaaninen osa, siihen on siis kiinnitetty LED komponentit, kiinnitystarra ja sähköä johtavat foliot. Muovi voi olla maalattua (esim. valkoinen) tai läpinäkyvää, jolloin foliot näkyvät selkeämmin, teknisesti tällä ei ole merkitystä. Muovimateriaaliin emme ota tässä kantaa, mutta niissäkin on eroja, jotka tulevat esiiin eri olosuhteissa ja käyttötarkoituksessa tuotteen eliniän aikana.

LED nauhan rakenne ja osat.

Foliot

Folioiden tärkein tehtävä on johtaa sähköä mahdollisimman pienellä häviöllä. Häviöiden takia mm:

 • tuote lämpenee (kaikki hukkateho aiheuttaa lämpöä)
 • tuotteen energiatehokkuus alenee (pieni lumen / teho eli lm / W suhde)
 • folioiden johtama jännite alenee (foliot toimivat vastuksena), jolloin valomäärä alenee

Häviötöntä tuotetta ei ole olemassa (insinööritieto: pois lukien suprajohde). Kaikki häviöt ovat pahaksi itse tuotteelle, ja siksi niitä pyritään minimoimaan laadukkaissa tuotteissa. Häviöt aiheuttavat sekä lyhyen aikavälin että pitkän aikavälin ongelmia. Lyhyen aikavälin ongelmat koet heti, pitkän aikavälin ongelmat vasta pidemmän käytön jälkeen.

Häviöt LED valonauhoissa johtuvat pääasiassa sähköä johtavan kulkutien (foliot ja johtimet) vastuksesta eli resistanssista. Tähän vaikuttaa suurelta osin valitut  materiaalit ja niiden määrä (paksuus ja leveys). Sähköä johtavalla materiaalilla on ominaisvastus eli ominaisresistanssi. Mitä pienempi tämä on, sen vähemmän materiaali aiheuttaa sähkönsiirrossa häviöitä. Ikävä tosiasia on, että kalleimmilla metalleilla on pienin ominasresistanssi, tälläisiä ovat mm. hopea, kupari ja kulta. Yleisin käytetty aine on kupari, jonka ominaisresistanssi on noin puolet pienempi kuin alumiinilla. Jos valitaan halvempi materiaali / materiaaliseos, se valitettavasti myös johtaa huonommin sähköä aiheuttaen suuremmat häviöt. Myös materiaaliseoksia käytetään, jotta hintaa saadaan alennettua.

Vaikka materiaaliksi valikoituisi esim. valmistusprosessin takia hyvin sähköä johtava materiaali (kuten kupari), voidaan kustannuksia alentaa pienentämällä materiaalin määrää tuotteessa. Tästä on se ongelma, että samalla kasvatetaan folion (sähköjohdin) aikaansaamia häviöitä, koska sen vastus eli resistanssi kasvaa. Mitä pidempi on sähkön siirtotie, sitä suurempi on tämä vastus.  Käytännössä sähkön siirtotien muodstaa koko valonauha, eli myös sen pituus on ratkaisevassa osassa näiden häviöiden osalta. LED valonauhat myydään tyypillisesti 500 cm kelassa, ja siksi olisi hyvä, että ne on sunniteltu käytettäväksi myös tämän pituisena. Halvat LED valonauhat eivät sovellu käytettäväksi näin pitkänä pätkänä.

LED valonauhan sähköä johtavan materiaalin resistanssi (vastus) aiheuttaa käytännössä jännitehäviötä. Tämä aiheuttaa kasvaneen lämmöntuoton (energiatehokkuus) lisäksi valomäärän alenentumiseen. Alentuma on sitä suurempi, mitä kauempana LED komponentit ovat valonauhan sähkön syöttöpisteestä. Erään valonauhan kohdalla olemme mitanneet jopa 39% pienemmän valomäärän 400 cm:n päästä verrattuna syöttöpisteen vieressä oleviin LED komponetteihin. Tämä on jo todella merkittävä ero, onkin erittäin arveluttavaa käyttää kyseistä valonauhaa, jos tarkoituksena on saada tasainen ja mahdollisimman suuri valomäärä energiatehokkaasti.

Valonalenema johtuu siis häviöiden aiheuttamasta jännitealenemasta, joka taas aiheuttaa LED komponentin läpi kulkevan virran pienentymisen. LED valonauhoissa LED komponentin läpi kulkevaa virtaa rajoitetaan vastuksella. Tämä vastus mitoitetaan nauhan käyttöjännitteelle. Koska vastus on ns. passiivinen komponentti, ei se osaa mukautua alentuneeseen käyttöjännitteeseen. Tämän takia se rajoittaa virtaa liikaa, jolloin valomäärä pienenee. Nauhoissa yleisesti käytettävien LED komponettien maksimivirta on 20 mA. Käytännössä nimellisjännitteellä (= pakkauksessa lukeva käyttöjännite) toimivissa nauhoissa vastus on mitoitettu noin 15 mA:n virralle, koska syöttöjännite voi olla joskus suurempi kuin nimellisjännite (esim. auto- tai venekäyttö tai jopa heikkolaatuinen jännitelähde). Kun syöttöjännite kasvaa, kasvaa myös LED komponentin läpi kulkeva virta, ja pieni nimellisjännitettä suurempi käyttöjännitte täytyy ottaa mitoituksessa huomioon. Vastaavasti jännitteen alentuessa, alenee myös komponentin läpi kulkeva virta. Komponentin tuottama valomäärä on suoraan verrannollinen sen läpi kulkevaan virtaan (ei siis jännitteeseen), mutta jännitteellä on suora vaikutus tähän virtaan (muuttuu lähes exponentiaalisesti toiminta-alueella). Tästä syystä valomäärä alenee voimakkaasti halvoissa LED nauhoissa.

Eräälle LED valonauhalle olemme mitanneet seuraavat arvot:

Jännite nauhan alkupäässä: 12,00 V
Jännite nauhan loppupäässä (500 cm): 10,16 V
Jännitehäviö 500 cm matkalla: 1,84 V eli 15 %

Tämä johtaa LED komponentin läpi kulkevan virran huomattavasti suurempaan alenemaan. Virta on voitu laskea ohmin laista, kun on mitattu LED komponentin sarjavastuksen yli jäänyt jännite.

LED komponentien (3 kpl sarjassa) sarjavastuksen koko: 181 ohmia.
Alkupään sarjavastuksen yli jäävä jännite: 2,465 V
Loppupään sarjavastuksen yli jäävä jännite: 1,095 V

Näistä arvoista laskettu LED komponentin virta:

LED komponentin läpi kulkema virta nauhan alkupäässä:  13,6 mA
LED komponentin  läpi kulkema virta nauhan loppupäässä:  6,0 mA
Ero 56 %

Valomäärä nauhan alkupäässä (mitattuna 15 cm korkeudelta) noin 50 cm päästä alkupisteestä: 1216 lx
Valomäärä nauhan loppupäässä (mitattuna 15 cm korkeudelta) noin 50 cm päästä loppupisteestä: 738 lx
Valon alenema siis 400 cm matkalla: 39 %

15% jännitealenema sai aikaan 500 cm päässä syöttöpisteestä 56% pienemmän virran. Valon alenema on kuitenkin mittausteknisistä syistä mitattu vain 400 cm matkalla (johtuen mittarin ominaisuuksista). Tämänkin mittaustuloksen mukaan voidaan vetää johtopäätös, että valomäärä on yli 50% pienempi LED nauhan toisessa päässä, kun sitä vertaa syöttöpisteen vieressä olevaan valomäärään.

Käyttämällä kyseistä valonauhaa lyhyempinä pätkinä, saadaan valon alenemaa toki pienennettyä, mutta häviöt pysyvät edelleen samana, jos nauhojen kokonaispituus on sama. Tämä perustuu seuraaviin tosiasioihin: siirtotien pituus ei muutu (1+1 on edelleen 2), mutta koska syöttöpisteitä on enemmän, on jännitteen alenema / syöttöpiste pienempi.

Edellisen johtopäätös on, että halpaa LED nauhaa voidaan käyttää vain lyhyinä pätkinä, jos energiatehokkuudella ei ole väliä. Kyseisessä valonauhassa tehohäviö 500 cm nauhassa (vaikka se olisi pätkitty 1+1+1+1+1 metrisiksi pätkiksi) on kaikkiaan: 5,6 W, eli yli 15% kyseisen nauhan kokonaistehosta (mitattu kokonaisteho 36 W).

Kuten on jo aiemmin mainittu, tehohäviö muodostaa pelkästään lämpöä. Tästä syystä, mitä suuremmat ovat häviöt, sen suurempi on nauhan tehohäviöiden lämmöntuotto. Lämmöntuotto ei ole pelkästään rahan tuhlausta, vaan sillä on myös ikävä vaikutus LED komponenttiin. Mitä lämpimämpi LED komponentti on, sen lyhyempi on sen elinikä ja  värilämpötilan pysyvyys. Värilämpötila muuttuu LED komponentin eliniän aikana kylmempään suuntaan. Mitä lämpimämpi komponentti on, sen nopeampaa ja suurempaa tämä muutos on. Lämpö myös lyhentää komponentin valontuottoa ajan funktiona. Tästä syystä lämpimämpänä käyvä komponentti himmenee ja sen värilämpötila muuttuu kylmemmäksi nopeammin. Tarkastellusta halvasta LED nauhasta (sen muovipinnasta, ei komponentista) mitattiin seuraavat lämpötilat nauhan pinnalta:

 • Nauhan lämpötila 50 cm päässä syöttöpisteestä: 45,9 astetta
 • Nauhan lämpötila 450 cm päässä syöttöpisteestä: 32,8 astetta

Lämpötilat on mitattu huoneen lämmössä (23,2 astetta). Lämpötilan nousu johtuu suurelta osin pelkästään häviöistä, vaikka vieressä olevat LED komponentit vähän lämmittävät myös itse nauhaa. Lisäksi LED komponetti lämmittää itseään, komponentin pinnasta on mitattu noin 5-6 astetta suuremmat lämpötilat. Nauhan alkupään lämpeneminen on voimakkaampaa, koska jännite ja virta (eli kumpikin yhteensä = teho) on siellä suurempi kuin loppupäässä.

Luonollisestikin myös parempilaatuisissa LED nauoissa, jotka maksavat enemmän, on jonkin verran häviöitä, koska häviötöntä materiaalia ei ole olemassa (paitsi suprajohde). Häviöt ovat kuitenkin selkeästi pienemmät ja niitä on lähes mahdoton havaita astinvaraisesti, toisin kuin on halpojen valonauhojen kohdalla, joissa eron näkee selvästi. Häviöt voidaan vielä puolittaa, kun käytetään syöttöjännitteenä 12 V sijaan 24 V syöttöjännitettä tehokkaimpien LED nauhojen osalta, koska nauhan läpi kulkeva virta puoliintuu (vaikutus ohmin laista). Näin häviöiden eli valomäärän pientymän ja lämpökuorman osuus jää murto-osaan verrattuna halpoihin 12 V LED nauhoihin.

Yhteenveto

Halvemmissa LED valonauhoissa on säästetty nauhan sisäisten johdotuksien materiaaleissa, jonka takia ne aiheuttavat valomäärän alenemaa. Tästä syystä:

 • halvalla valonauhalla on mahdoton tehdä energiatehokasta valaistusta, häviöt ovat suuret
 • halvalla valonauhalla ei saada helposti tehtyä tasaista valoa
 • halvan valonauhan valonalenema on suurempi
 • halvan valonauhan elinikä on alempi, eikä se ole tasainen läpi koko valonauhan.
 • halvan nauhan värilämpötilan muutos on nopeampi ja se on epätasainen, alkaen ensin syöttöpisteen läheltä.
 • tehokkailla LED nauhoilla kannattaa valita 24 V syöttöjännite 12 V sijaan, jos se on mahdollista.

LED komponentit

Aluksi, kaikissa LED pohjaisissa valoissa LED komponentin hinta on dominoiva. Esimerkiksi Valokas 9 W LED valon hinnasta LED komponenttien osuus myyntihinnasta on yli 20%  Loppuhinta koostuu valmistuksen työkustannuksista (made in Finland), mekaniikasta, lämmönjohtotuotteista ja myyntikatteesta sekä arvonlisäverosta (23%).  Jos hintaa halutaan alentaa, onnistuu se helpoiten pienetämällä suurimpia valmistuskustannuksia eli tässäkin tapauksessa LED komponentin hintaa.

Valokas LED nauhan spektri . Värintoistoindeksi CRI on 95 (100 on vertailuindeksin paras tulos, joka voidaan saavuttaa vain  hehkulampulla.)

Halvan LED nauhan spektri. Värintoistoindeksi CRI on vain 63 jota on pidettävä heikkona.

Yllä olevista kuvista huomaa, että kahdella saman näköisellä LED nauhalla voi olla hyvin erilainen spektri ja muut valotekniset ominaisuudet. Halvan nauhan valossa ei mm. punaiset sävyt toistu lainkaan.

LED komponentin tuotantoprosessista.

Maailmalla on lukuisia LED komponenttien (puolijohde)valmistajia, joista suuri osa on nykyisin sijoittunut Kiinaan. Puolijohteen valmistus vaatii paljon itse tuotantoprosessilta, mm. erittäin laadukkaan puhdastilan, koska:

 • Pölyn hiukkaskoko on jättimäinen verratuna valmistettaviin rakenteisiin
 • Muutama atomi väärässä paikassa pilaa koko prosessin
 • Myrkylliset kaasut kulkeutuvat lattialle

Puhdastilan ylläpito puhtaana on haastava prosessi, kuinka pitää tila puhtaana materiaalivirtojen ja työntekijöiden liikkuvuuden, pukeutumisen ja ilmanvaihdon kannalta. Puhdastilassa tulee myöskin olla vakioidut olosuhteet (lämpötila, kosteus, paine) ja puhdastila pitää olla tärinäeristetty, koska pienikin tärinä pilaa tulokset.  Mutta pelkkä puhdastila ei vielä riitä, täytyy hallita koko puolijohdeprosessi täydellisesti, jotta tuotanto on tasalaatuista ja laadukasta. Myös puolijohteessa käytettävät materiaalit tulee olla juuri oikeat ja puhtaat. Valkoiseen LED komponenttiin liittyy myös se, että tulee hallita useita kemiallisia prosesseja, joilla valkoinen valon ”väri” saadaan aikaiseksi LED komponenttiin. Myös tämän prosessin tulee olla erittäin tasalaatuinen, koska muuten valon värilämpötila vaihtelee suuresti eri tuotantoerien välillä.

Jos tehtaan kaikki prosessit eivät ole täysin hallinnassa, ei se voi tuottaa tasalaatuista ja hyvää LED komponenttia. Prosessien ylläpito myös maksaa, tuotekehityksen ohella. Alentamalla valmistuskustannuksia, alennettaan samalla LED komponentin laatua.

Heikkolaatuisen LED komponentin ominaisuuksia ovat mm.

 • huonompi valontuotto
 • heikompi lumen / sähköteho (lm / W)
 • huonompi värintoistokyky
 • epätasalaatuinen värilämpötila
 • värilämpötilan erot, ns. vihreät väriläiskät tms. valokuviossa
 • huonompi värilämpötilan pysyvyys, värilämpötila muuttuu nopeammin kylmän suuntaan (sinertäväksi)
 • lyhyempi elinikä
 • nopeampi valon alenema
 • halpa hinta
 • jne

Halpa LED komponentti

Halpaa LED komponenttia ei yleensä tunnista ulkoisesti mitenkään. Tuotteen ostajan on mahdotonta arvioida, onko valossa halpa ja heikkolaatuinen LED komponentti. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että tuotteen myyjä ilmoittaa vähintään seuraavat tiedot:

 • LED komponentin valmistaja
 • LED komponentin tyyppi (ja mahdollisesti niinsanottu bin).
 • Komponentin / valon tuottama valomäärä eli niin sanottu lumenluku

Mikäli näitä tietoja ei ole saatavilla, on hyvin todennäköistä, että kyseessä on halvalla tehty ja kaupattu LED komponentti, jonka laadusta ei ole mitään takeita. Jos haluat laadukkaan valon, kannttaa pysyä mahdollisimman kaukana tuotteista, joiden ominaispiirteenä on halpa hinta ja tuntematon LED komponentin valmistaja. Vaikka useita muita halpojen nauhojen heikkouksia voidaan kiertää, niin LED komponentin laatua ei voida, se on pysyvä ominaisuus. Joissakin valosovelluksissa (vaikka harvoin avattavan kaappi) laatuongelmalla ei tosin ole niin suurta merkitystä, mutta useissa on.

Meille tarjotaan jatkuvasti LED komponentteja käytettäväksi omissa tuotteisamme. Tyypillisesti niiden hinnat ovat noin 1/10 tai jopa 1/15 tunnetun valmistajan komponenttihinnoista. Se, miksi komponentit ovat niin halpoja, selviää niitä testaamalla ja tutkimalla mm. niissä käytettyjä materiaaleja.  Tämä oli lyhyt johdatus itse LED komponettien laatuun. Lisää tietoa voit lukea mm. artikkelistamme Miksi LED valo maksaa.

Yhteenveto

Halvempien LED nauhojen tehokkuus ei ole läheskään niin hyvä kuin kalliimpien, koska LED komponentit ovat huonompia. Tässä testissä oli kaksi rakenteeltaan samanlaista LED valonauhaa, toinen halvempi ja toinen kalliimpi. Kalliimasta LED valonauhasta saatiin noin 61% suurempi valomäärä samalla sähköteholla. Tulokset on nähtävissä alla olevasta tauluosta. Halvempi LED nauha tuotti myös huomattavasti suuremman lämpömäärän, ero oli 56 %. Osan tästä lämpömäärästä tuottavat heikompien folioiden lisäksi huonot LED komponentit. Suurempi lämpömäärä taas johtaa tuotteen lyhyempään elinikään ja LED komponentin tuottamaan valon värilämpötilan pysyvyyteen. Lisäksi saadakseen saman valomäärän, on halvempia LED valonauhoja asennettava lähes kaksinkertainen määrä. Tämä johtaa suurempaan sähkönkulutukseen ja tarvitaan tehokkaammat ja kalliimat jännitelähteet.

Kalliimmlla LED valonauhalla saatiin mitattua 51,6 luksin valomäärä yhtä wattia kohden, kun halvemmalla päästiin samalla sähköteholla vain 33,6 luksin valomäärään. Erotus on lähes 35%. Valomäärä luksi (lyhenne LUX), tarkoittaa saatavaa valomäärää neliön kokoiselle pinta-alalle. Valovirta lumen taas tarkoittaa sitä valomäärää, joka valolähde tuottaa. Termit on selitetty tarkemmin myös maahantuojan sivuilla kohdassa FAQ / UKK.

Huomaa, että kalliimpana LED valonauhana on vertailussa käytetty lämmin valkoista LED valonauhaa. Tyypillisesti lämmin valkoisesta LED komponentista saadaan noin 20-30% pienempi valovirta, koska värilämpötilan siirto lämpimämmäksi syö valotehoa, sähkötehon pysyessä samana. Tästä syystä, jos verrokkina olisi ollut kalliimpi puhtaan valkoinen LED valonauha (F300T-12V-5050), olisi ero vieläkin suurempi, jopa yli 50%. Valitettavasti varastotilanteemme 12 V nauhan osalta ei sallinut puhtaan valkoisen LED valonauhan käyttöä, emmekä haluneet vertailla varastossamme ollutta 24 V nauhaa, koska se olisi vääristänyt testiä ja ollut vieläkin ylivoimaisempi, koska häviöt puolittuvat 24 V jännitteellä.

Kiinnitä huomiota taulukon alkupäässä olevaan saatuun valomäärään nauhan alussa ja lopussa. Tämä on luksimittarilla mitattu valomäärä. Mittaus on suoritettu 15 cm päässä nauhasta. Mitä enemmän valoa on saatu mittattua, sitä enemmän saat valoa kyseisellä LED nauhalla. Huomaat, että kalliimpi LED valonauha , vaikka onkin vähemmän valoa tuottava lämmin valkoinen, tuottaa valaistavalle pinnalle huomattavasti suuremman valomäärän lähes samalla sähköteholla. Tämä johtuu laadukkaammista (kalliimista) LED komponenteista.

Käyttämällä 24 V LED valonauhaa 12 V sijaan, häviöiden osuus sähkötehosta puoliintuu valomäärän pysyessä samana. Siten kalliiman LED nauhan häviöt tippuvat noin 5 %:iin, samalla lämmöntuotto, joka ei tässäkään tapauksessa ole suuri, pienenee.

Onko laadukkaita LED komponentteja sitten olemassa?

Kyllä on. Pitäytymällä tunnetuissa ja hyviksi havaituissa LED komponenteissa, saadaan valojen laatua parannettua. Ne kuitenkin maksavat jopa 10-15 kertaa enemmän, kuin halvalla tuotetut LED komponentit. Tunnettuja laatukomponentteja valmistavat mm käyttämämme:

Kaikilla edellisisillä valmistajilla on tehdas Taiwanilla, joka on maailman johtava puolijohteiden valmistaja. Nichialla on edelleen tehdas myös Japanissa.

Verrokkina ollut kalliimmassa LED valonauhassa on käytetty Creen valmistamia LED komponentteja, halpisnauhan komponentin valmistajaa ei tiedetä.

TEKNISTÄ DATAA INSINÖÖREILLE

Mittasimme kolme erillaista halpaa LED valonauhaa. Alla otteita mittauspöytäkirjastamme.

HUOM!
LED komponentin niin sanottu kynnysjännite toimii erittäin kapealla jännitealueella. Pienikin kynnysjännitteen muutos vaikuttaa hyvin paljon LED komponentin läpi kulkevaan virtaan ja sen takia sen tuottamaan valomäärään. Esimerkiksi 15% jännitteen muutoksella on 39% vaikutus saatuun valomäärään.

Komponenttien laatu, valomäärä suhteessa saatuun tehoon.

Taulukosta kannattaa ensisijaisesti vertailla LED nauhasta saatua valomäärää (lux) nauhan alkupäässä. Eritoten kannattaa vertailla saatua valomäärän suhdetta sähkötehoon (lux / W).  Parempi vertailuluku olisi saatu valovirta per sähköteho (lm / W), mutta valitettavasti monet valmistajat eivät  ymmärrettävästi ilmoita valovirran eli ns. lumen lukemaa.

Nauhan häviöt.

Erotus saadulle valomäärälle (lux)  nauhan alku- ja loppupäässä kertoo nauhan sähköiset heikkoudet.  Yli 30% valomäärän alenema on jo hyvin merkittävä, ja sen havaitsee selvästi.

Limic Oy,  jonka verkkokauppa valokas.fi on, on vuonna 1966 perustettu osakeyhtiö. Meillä on pitkä kokemus LED-valoista. Tutkimme (ja teimme ensimmäiset prototyypit) LED valojen käyttöä valaistukseen jo 1990-luvun loppupuolella, mutta silloin LED komponentti ei ollut vielä riittävän tehokas käytettäväksi yleisvalaistukseen. Kun 2000-luvulla markkinoille tuotiin uudet tehokkaat niinsanotut teho-LED:it, niin tämä ongelma oli ratkaistu. Vuonna 2004 Limic Oy teki ensimmäisen prototyypin yleisvaloksi soveltuvasta LED valosta, ja se tuotiin markkinoille vuonna 2005. Alusta saakka olemme panostaneet tuotteiden laatuun ja mm. värilämpötilaan. Ensimmäinen asuinhuoneistoon tarkoitettu  LED valomme oli jo lämmin valkoinen, koska totesimme jo silloin 2005, ettei kylmän valkoinen sovellu värilämpötilan kylmyytensä tähden lainkaan asuinhuoneistojen yleisvalaistukseen. Muutaman vuoden jälkeen toimme markkinoille uuden oman tuotteen, jossa värilämpötila oli puhtaan valkoinen (neutral white), todennäköisesti ensimmäisenä Suomessa. Tämä on esimerkki jatkuvasta tutkimuksestamme ja tuotekehityksestämme.

Yrityksellämme on siis todella pitkät perinteet LED valoalalla, ja olemme olleet alan alan kehityksen kärjessä aina sen alkutaipaleelta lähtien. Vuosien saatossa saatu kokemus niin omista kuin maahantuomistamme LED valoista on täysin käytettävissä ammattitaitoisen henkilökuntamme kautta. Voit luottaa siihen, että tiedämme mitä myymme, ja mitä keromme. Alan johtavana pioneerina tunnemme LED valoalan todella hyvin.

Etusivu » Halpa LED-nauha.
Etusivu » Halpa LED-nauha.
Etusivu » Halpa LED-nauha.
Etusivu » Halpa LED-nauha.
Etusivu » Halpa LED-nauha.
Etusivu » Halpa LED-nauha.
Etusivu » Halpa LED-nauha.
Etusivu » Halpa LED-nauha.
Etusivu » Halpa LED-nauha.
Etusivu » Halpa LED-nauha.
Etusivu » Halpa LED-nauha.
Etusivu » Halpa LED-nauha.
Etusivu » Halpa LED-nauha.
Etusivu » Halpa LED-nauha.