LED rikki

Onko sinulla ongelmia LED-valojen kanssa? Onko LED-valosi rikki? Etkö saa valon toimittajalta apua ongelmaasi? Osta jatkossa LED-valosi täyden palvelun toimittajalta eli meiltä. Me emme jätä asiakkaitamme pulaan. Annamme neuvoja, tukea ja ohjeita asiakkaillemme myös kaupanteon jälkeen. Pystymme myös usein korjaamaan toimittamiamme valoja tarpeen vaatiessa. Mutta koska olemme maahantuonti ja tuotteita myyvä yritys, me emme voi tukea emmekä korjta muiden toimittamia ja myymiä LED valoja. Niiden osalta olet omillasi.

Me annamme asiakkaillemme tukea aina, jos heillä on toimittamiemme valojen ja ohjausjärjeselmien osalta kysymyksiä tai ongelmia. Vanhimmat toimittamamme LED-valot ovat jo 17 vuotta vanhoja (tilanne 2021), mutta meiltä saa niihin edelleen teknistä tukea ja jopa korjauspalvelua terpeen tullen.

Voit ostaa Kiinan verkkokaupasta (esim. Aliexpressistä, Alibababa) tai joltain Suomelaiselta hetken pystyssä olevasta nettikaupasta LED-valoja, mutta saatko heiltä teknistä tukea tuotteisiin? Nyt tai 5 vuoden päästä? Jos ostat LED-valot meiltä, voit olla varma että saat.

Kuvassa 3 W LED (Edison KLC8)

Kuten kaikki tekniset laitteet jotka sisältävät mm. elektronisia komponentteja, niin myös LED valo voi rikkoutua. Yleisimmät syyt LED valon rikkoutumiseen ovat:

  • asennusvirhe, sähköinen
  • asennusolosuhteet, staattinen sähkö (ESD)
  • asennusvirhe, mekaaninen
  • sähköverkon häiriöt
  • väärä käyttöympäristö

Useat eri syyt voivat vaurioittaa LED  komponentteja siten, että ne kyllä näyttävät toimivan vaurioitumisen jälkeen normaalisti, mutta niiden elinikä on kuitenkin jo romahtanut ja on enää murto-osa siitä, mitä se oli enenn vaurion tapahtumista. Tästä syystä virhetilanteen tapahduttua LED valoissa kannattaa vaihtaa kaikki LED komponentit, jos on syytä epäillä jotain seuraavista vauriomekanismeista. Erityisesti tämä korostuu teholedien kohdalla.

LED valon LED komponentti on puolijohde. Se on aivan yhtä herkkä komponentti rikkoutumaan kuin muut puolijohteet, kuten mikropiirit, prosessorit, muisit ja transistorit. Asentaessa tämä tulee ottaa huomioon. Seuraavaksi tarkastelemme hieman pintapuolisesti eri tilanteita, joissa LED komponentti on erittäin helppo vaurioittaa pysyvästi. Valojen asentaja tekee virheitä siinä missä kuka tahansa muu ihminen, mutta huolellisuudella ja tarkkuudella nämä kaikki syyt voidaan estää. Yleisimmät virheet ovat LED valon kytkeminen väärin päin, LED valojen kytkentä rinnan tai valon kytkeminen päälle kun LED valojen ohjain on päällä. Lisäksi staattisen sähkön purkauksiin kannattaa kiinnittää erityinen huomio, koska LED komponentti on herkkä niille.

Kuvassa nuppineula ja LED chippi metallisen tornin päässä. Tästä pienestä
nuppineulan pään kokoisesta chipistä lähtee se kaikki valo, mitä LED komponentti
tuottaa. Chippi käy kuumana, kun näin pienessä pinta-alassa on esim 3 W teho.

Asennusvirhe sähköinen, syöksyvirta. Ohjaimen takana olevat LED valot sammuvat

Tämä on valitettavasti vieläkin erittäin yleinen syy, miksi LED valo ei kestä luvattua elinikää tai rikkoutuu jopa heti. LED valojen kytkeminen ohjaimeen siten, että siinä on lähtöjännitte päällä, rikkoo lähes poikkeuksetta LED komponentin tai komponentit heti. 230 Vac jännitteelllä toimivien LED valojen ohjaimien lähdöissä on kondensaattori, jotta ohjain täyttäisi EMC määräykset (sähkömagneettinen yhteensopivuus ja johtuvat häiriöt). Tämä kondensaattori toimii energiavarastona. Kun LED komponentti kytketään ohjaimeen eli käytännössä suoraan tähän kondensaattoriin,  purkautuu kondensaattori LED komponentin läpi ja purkausvirta on erittäin suuri. LED komponentti vaurioituu tästä suuresta ”rajoittamattomasta” syöksyvirrasta. Yleensä sarjaankytkeytyvistä LED komponenteista tuohoutuu osa, mutta varmasti kaikki LED komponentit vaurioituvat jonkin verran, joten niiden elinikä romahtaa. Tällöin on järkevintä vaihtaa kaikki komponentit uusiin, jotta valoilla saavutetaan pitkä elinikä.

Vaurioitunut komponentti voi toimia viikon, kuukauden tai vuoden. Odotettavissa olevaa elinikää on mahdotonta ennustaa, joten on parempi vaihtaa kyseisen ohjaimen takana olevat kaikki LED komponentit.  Yleensä kyseisen sarjaankytkennän kaikki LED valot sammuvat, koska vähintään yhdestä LED komponentista palaa ns. bondauslanka poikki (toimii kuten sulake), ja virtapiiri katkeaa. Tyypillisesti osa LED komponenteista mustuuu tämän asennusvirheen seurauksena.

Kuvissa näkyvät LED chippiin johtavat ns. bondauslangat. Vertaa bondauslangan paksuutta
led Chipin kokoon, varsinkin aiemmassa kuvassa, jossa on samassa kuvassa nuppineulan
pää ja LED chippi. Bondauslangat ovat hyvin ohuet, eivätkä ne kestä suuria energiamääriä.

Asennusvirhe sähköinen, rinnankytkentä. Osa LED komponenteista sammuu

Tämä on myös kohtalaisen yleinen syy. Perinteisesti halogeenivalot on asennettu rinnan, ja on mahdollista, että ajatuksissaan asentaja kytkee myös LED valot rinnan. Tällöin osa LED:eistä vaurioituu, osa voi jopa tuhoutua heti. Varmasti kuitenkin kaikki LED komponentit vaurioituvat jonkin verran, joten niiden elinikä romahtaa. Tällöin on järkevintä vaihtaa kaikki komponentit uusiin, jotta valoilla saavutetaan pitkä elinikä. Vaurioitunut komponentti voi toimia viikon, kuukauden tai vuoden,  odotettavissa olevaa elinikää on mahdoton ennustaa. Kun rinnankytkentä korjataan sarjakytkennäksi, voi olla, että jopa kaikki LED:it toimivat hetken normaalisti, usein ei näin ole. Osa LED komponentista voi toimi muita himmeämmin. Tämä johtuu siitä, että LED komponentin ytimessä olevista chipeistä osa on saattanut vaurioitua ja osa toimii edelleen.

Selvästi vaurioitunut LED chippi. Tässä on asentajalla käynyt pieni lipsahdus.
Bondauslanka näkyy sulanneena LED Chipin oikeassa alakulmassa.

Asennusvirhe, sähköinen, LED valo kytketään väärin päin. Huh helpotus, valot toimivat, kun korjasin napaisuuden oikeaksi

Tämä on ikävä tapahtuma, koska se saattaa vaikuttaa LED valojen elinikään. LED valot kestävät jonkin verran kytkemistä väärin päin. LED komponenteille on määritelty ns. reverse voltage. Mikäli tämä jännite ylitetään yksittäisen LED komponentin osalta,  LED komponentti yleensä vaurioituu tai jopa tuhoutuu. Reverse Voltagen ylitys on mahdollista joissakin tapauksissa.  Esimerkiksi Edison KLC8 LED komponentin osalta reverse voltage on vain 5 V,  kun vastaavasti Forward Voltage on noin 3,5 V. Ero on pieni,  ja esim. kytkemällä yksi LED valo sarjaankytkennässä väärin päin, on mahdollista, että tämän LED valon komponentit vaurioituvat tai jopa tuhoutuvat.

Asennusvirhe, sähköinen / mekaaninen, staattinen sähkö vaurioittaa komponentit

Tämä on erittäin hankala tilanne, ja sen yleisyyttä ei yleensä tunnisteta. Staattinen sähkö ja puolijohde (LED komponentti) eivät sovi yhteen! Staattinen sähkö vaurioittaa helposti asennuksen yhteydessä LED komponentteja aivan kuten se vaurioittaa mikropiireja ja muita puolijohteita esimerkiksi kännykkätehtaassa. Elektroniikkateollisuudessa staattista sähköä vastaan taistellaan mm. käyttämällä sähköä johtavia työkaluja, sähköä johtavia materiaaleja (vaateet, kengät, lattia, työpöydät), sekä asennushenkilöstön maadoituksilla. Koska käytännössä rakennustyömaalla ei voida näin toimia, täytyy tähän asiaan kiinnittää suurta huomiota. LED valosta lähtevien johtojen toisessa päässä on LED komponentit (puolijohde). Tämä tulee ottaa huomioon asennuksia tehtäessä. Pidä esim. LED valon johdot oikosulussa (ja mahdollisesti maadoitettuna) ennen viimeistä liitosta ja huomioi staattisen sähkön purkautimisen vaara tehdessäsi liitoksia. Staattinen sähkö purkautuu alemman potentiaalin sähköä vähänkin johtaviin materiaaleihin kuten alumiiniin ja kuparijohtoihin. Muista myös oman vaatetuksen merkitys, tekokuidut keräävät staattista sähköä enemmän kuin luonnonmateriaalit. Kuiva ilma (talvi) lisää staattisen sähköpurkauksen vaaraa.

Tämä on siitä hankala ongelma, että se vaurioittaa LED komponentteja niin, että ne joko hajoavat täysin (harvinaisempi ilmiö) tai niiden elinikä romahtaa.

Lisätietoa netistä esim. hakusanoilla ”ESD suojaus” tai Wikipediasta: Sähköstaattinen purkaus

Asennusvirhe, mekaaninen

Suuri lämmönlähde asennuspaikan vieressä (esim. lämpöputki, lämmitin tms). Ohjaimissa, joissa on virran säätö, on myös kiusaus kokeilla kääntää trimmeriä tai dip-kytkimiä ruuvimeisselillä. Tämä on ehdottomasti kielletty ilman virtamittausta, koska LED komponentin yliohjaaminen vaurioittaa sen hyvin nopeasti.

Sähköverkon häiriöt

Sähköverkossa on jatkuvasti häiriöitä. Joskus niitä on vain liikaa. LED valojen osalta ylijännitepiikit (transientit) ovat ongelmallisimpia. Ylijännitepiikkejä tulee mm. ukkosesta, puiden kaatumisesta linjalle, sähkömoottoreista, jääkaapeista, pakastimista, kontaktoreista, sähkömagneeteista, hisseistä  jne. LED valojen ohjaimet täyttävät Euroopan Unionin EMC vaatimukset (Electromagnetic Compability). Vaatimukset on asetettu tietylle tasolle, jossa on puntaroitu kustannuksia ja todennäköisyyksiä. Vaatimusten mukaisesti LED ohjaimet kestävät osan häiriöistä, mutta kaikkiin mahdollisiin sähköverkon häiriöihin ei niissäkään ole varauduttu suunnittelun lähtökohtana. Tämä on yleinen tilanne kotielektroniikassa, koska muuten tuotteiden hinta nousisi pilviin.

Ainoastaan sotaelektroniikassa ja joissakin ammattielektroniikan tuotteissa (mm. puhelinkeskukset ja matkapuhelimien tukiasemat) on varauduttu astetta suurempiin häiriöin. Näin ollen, jos on olemassa vaara, että sähköverkossa on normaalia enemmän häiriöitä, tulee niitä vastaan suojautua hankkimalla esim. ukkosuojan tai muun sähköverkon transientteja poistavan suotimen. Sähköverkon häiriöt saattavat siis päästä ohjaimen läpi ja siten rikkoa LED komponentit, vaikka itse ohjain toimisi normaalisti ennen ja jälkeen vauriotapahtuman. Vaurioitumismekansimi on yleensä LED komponentin läpi kulkeva syöksyvirta.

Lisää tietoa saa netistä esim. hakusanoilla: ”sähköverkon häiriöt transientti”

Väärä käyttöympäristö

Käytä LED valoja vain ympäristössä, joihin ne on tarkoitettu. Huomioi mm. lämpötila, kosteus, suolaisuus, UV säteily ja tärinä. Väärä asennuspaikka, joka liittyy yleensä lämpötilaan, on esimerkiksi saunan katto, jossa LED valot eivät ole pitkäikäisiä.

LED valoille luvattu pitkä elinikä, jopa 75000 tuntia?

LED valoille annetaan teknisissä tiedoissa ns. elinaikaodote. Esimerkiksi LED nauhan elinaikaodotteeksi on annettu 75 000 tuntia, kun  käyttölämpötila on 25 astetta. Elinikäodote perustuu yleensä LED komponenteille tehtävään LM80 standarditestiin ja standardin määrittelemiin kriteereihin. Elinaikaodote ei siten tarkoita koko tuotteen vähimmäisikää jonka jälkeen sammuu tai vielä toimii, vaan alan standardin mukaista testiin perustuvaa elinaikaa. Esim. testistandardin LM80 mukaan määrätyn elinajan jälkeen valosta on vielä 80%  jäljellä. On myös muita standarditestejä esim. LM70, jossa tuntimäärä on luonnollisesti suurempi kun valomäärästä tulee olla jäljellä vain 70%. Kuitenkin, testeissä osalla näytteistä voi olla lyhyempikin elinaika (esim. yksi kymmenestä), mutta suurimalla osalla tulee olla suurempi elinikä. Käytännössä tämä lukema ei ole takuu tai koko tuotteen eliniän vähimmäismäärä vaan tietyn standarditestin antama tulos. LM80 testi antaa kuitenkin vertailukelpoisen tuloksen eri LED komponenteille.

Mistä tämä elinaikaluku sitten tulee? Tässä luotamme komponentin valmistajan ilmoitukseen, joka perustuu siis standardoituihin luotettavuustesteihin (stressitesti). Testeissä komponentteja vanhennetaan tietyn kansainvälisen standardin mukaan ja sen valoteknisiä ominaisuuksia tarkkailaan ja mitataan jatkuvasti. Valoteknisiä ominaisuuksia ovat mm. valomäärä ja mm. valon värilämpötila.

Edison KLC8 LED komponentin elinaikaodote Edixeon® Reliability Document:in mukaan.

Edison KLC8 ja ARC LED komponentin elinaikaodote Edixeon® Reliability Document:in mukaan.

Edison KL8 LED komponentin värilämpötilan siirtymä ajan funktiona
Edixeon® Reliability Document:in mukaan.

Lämmin valkoinen (warm white)

Puhdas valkoinen (neutral white)

Elinaikaodote siis perustuu komponentin valmistajan tekemien luotettavuustestien perusteella antamaan tuntimäärään. Tämä ei ole kuitenkaan takuu, sillä LED komponentti voi vaurioitua helposti paljon aiemminkin. Kuten kaikki tekniset laitteet jotka sisältävät mm. elektronisia komponentteja, niin myös LED valo voi rikkoutua. Yleisimmät syyt LED valon rikkoutumiseen ovatkin:

  • asennusvirhe, sähköinen
  • asennusvirhe, mekaaninen
  • sähköverkon häiriöt
  • väärä käyttöympäristö
  • (suunitteluvirhe)

Viimeinen kohta tarkoittaa lähinnä sitä, ettei lämmön hallintaa komponentin osalta ole tehty oikein, koska ei ole ymmärretty lämpösuunnittelun tärkeyttä. Esim. piitahna on halpa ja yleisesti käytetty lämpöä johtava materiaali, mutta se ei lainkaan sovellu LED valoihin. Tämä kohta on suluissa, koska olemme ottaneet tuotteittemme suunnitellussa huomioon myös lämmön hallinnan. Ydinkysymys on, kuinka johtaa lämpö pois LED komponentin ytimesä, ei se, kuinka suuret jäähdytyslevyt mekaniikassa on.

LED ohjain rikkoutuu

Led ohjain on tekninen laite, ja myös se voi rikkoutua. Ohjaimen rikkoutumisen syitä voi olla useita, esim. sähköverkon kautta tulevat transientit, väärä asennuspaikka (liian lämmin, ilma ei kierrä eli ohjain ei jäähdy) tai joku kymmenistä elektroniikan komponenteista vaurioituu, jolloin koko ohjain rikkoutuu. Rikkoutuva LED  ohjain voi rikkoa myös sen ohjaamat LED valot, koska ohjain voi ohjata LED komponentteja väärin rikkoutuessaan.  Parhaimillaan ohjaimesta on vain rikkoutunut sulake. Tämä sulake ei ole käyttäjän toimesta vaihdettavissa, vaan se on piirilevylle juotettu suojakomponentti, jolla pienennetään mm. tulipaloriskiä.

Voiko LED valoja korjata?

LED valoja voidaan korjata, eli LED komponentit voidaan yleensä vaihtaa valon sisään. Huoltomme pystyy usein korjaamaan myymiämme LED valoja. Ota yhteys asiakaspalveluumme, jos sinulla on tarve korjauttaa toimittamiamme LED valoja.

LED valojen korjaus

LED valojen korjaus ei ole vain prosessi, jossa LED komponentit vaihdetaan, vaikka laskutammekin ainoastaan siitä. Komponentin ja lämmönjohtotarran vaihdon lisäksi valot testataan huolellisesti. Testauksessa valoja ”vanhennetaan”. Tässä vanhennusprosessissa valot ovat välillä päällä (lämpeävät) ja välillä poissa päältä (jäähtyvät). Poikkeuksena standardin mukaisesta vanhennuksesta, valot eivät ole lämpö-/sääkaapissa, vaan vanhennus tehdään huoneen lämmössä, koska tarkoitus on ainoastaan testata valojen toiminta eikä varsinaisesti vanhentaa niiden elinikää. Eräässä vaiheessa valoista mitataan mm. valojen lämpötilat, jotka kertovat mm. LED komponenttien ja lämmönjohdon toiminnasta kokeneelle testaajalle hyvin paljon. Myös valomäärää voidaan seurata. Tämä testausjakso kestää yleensä vähintään viikon, mutta parhaaseen lopputulokseen päästään, jos testausta jatketaan pidempään. LED valoja voidaan ohjata joko testerillä tai asiakkaan toimittamalla ohjaimella. Mikäli asiakas on toimittanut myös ohjaimen, mitataan ohjaimen lähdöstä joitakin parametreja, jotta senkin toiminta tulee testattua.

Pikatestauksella testataan vain, että valot toimivat testerissä sillä hetkellä. Tämä testi kestää vain muutaman sekunnin ja on sovelias vain uusille tuotteille tai LED valoille, joissa kaikki LED komponentit on vaihdettu.

Limic Oy,  jonka verkkokauppa valokas.fi on, on vuonna 1966 perustettu osakeyhtiö. Meillä on pitkä kokemus LED-valoista ja olemme alan pioneereja. Tutkimme (ja teimme ensimmäiset prototyypit) LED valojen käyttöä valaistukseen jo 1990-luvun loppupuolella, mutta silloin LED komponentti ei ollut vielä riittävän tehokas käytettäväksi yleisvalaistukseen. Kun 2000-luvulla markkinoille tuotiin uudet tehokkaat niin sanotut teho LED:it, niin tämä ongelma oli ratkaistu. Vuonna 2004 Limic Oy teki ensimmäisen prototyypin yleisvaloksi soveltuvasta LED valosta, ja se tuotiin markkinoille vuonna 2005. Alusta saakka olemme panostaneet tuotteiden laatuun ja mm. värilämpötilaan. Ensimmäinen asuinhuoneistoon tarkoitettu  LED valomme oli jo lämmin valkoinen, koska totesimme jo silloin 2005, ettei kylmän valkoinen sovellu värilämpötilan kylmyytensä tähden lainkaan asuinhuoneistoiden yleisvalaistukseen. Muutaman vuoden jälkeen toimme markkinoille uuden oman tuotteen, jossa värilämpötila oli puhtaan valkoinen (neutral white), todennäköisesti ensimmäisenä Suomessa. Tämä on esimerkki jatkuvasta tutkimuksestamme ja tuotekehityksestämme.

Yrityksellämme on siis todella pitkät perinteet LED valoalalla, ja olemme olleet alan alan kehityksen kärjessä aina sen alkutaipaleelta lähtien. Vuosien saatossa saatu kokemus niin omista kuin maahantuomistamme LED valoista on täysin käytettävissä ammattitaitoisen henkilökuntamme kautta. Voit luottaa siihen, että tiedämme mitä myymme, ja mitä kerromme. Alan johtavana pioneerina tunnemme LED valoalan todella hyvin.