Värilämpötilasäädettävän LED nauhan liittäminen ja jatkaminen

Värilämpötilaltaan säädettävissä LED nauhoissa liitosjohdot ovat kolminapaisia. Liitosjohdossa on kaksi eri miinusnapaa eli oma miinus kummallekin värilämmöille. Nämä ovat yleensä merkitty nauhaan kirjaimilla W ja C (W=lämpimämpi, C = kylmempi). Lisäksi kummallekin värilämmölle on yhteinen plus napa (V / + / V+). Liitintä käsiteltäessä (lähinnä sen lukkosalpaa) tulee noudattaa suurta varovaisuutta. Lukituksen kiilan muoviosat rikkoutuvat erittäin herkästi liian kovakouraisesta käsittelystä. Liitinmalli on kuitenkin erittäin luotettava, kun se on kiinnitetty nauhaan huolella ja lukitus on tiukasti paikoillaan, jolloin lukitus työntää nauhan liitospisteitä liittimen nastoihin voimalla. Liitokset CT säädettävään LED nauhaan voidaan tehdä myös juottamalla aiemmin kuvatun ohjeen mukaisesti (yksi värisen eli kaksinapaisen nauhan ohje).

Katkaise nauha sen katkaisukohdasta. Ennen liittimen työntämistä nauhaan avaa liittimen lukitus työntämällä varovasti lukkosalpaa liitimestä pois päin (kuvassa salpa on auki)

VÄLILIITIN JA VÄLIJOHDOT

Väliliitin CT-säädettävien LED nauhojen toisiinsa liittämiseksi.

5 cm ja 15 cm välijohto CT säädettävälle LED nauhalle.

CT säädettävälle nauhalle on saatavissa myös 200 cm liitos- ja välijohto.