Värilämpötilasäädettävän / sävy-säädettävän LED nauhan katkaisu, liittäminen ja jatkaminen. Kulman teko.

Värilämpötilaltaan säädettävissä LED nauhoissa liitosjohdot ovat kolminapaisia. Liitosjohdossa on kaksi eri miinusnapaa eli oma miinus kummallekin värilämmöille (lämmin ja kylmä). Nämä ovat yleensä merkitty nauhaan kirjaimilla W ja C (W=lämpimämpi, C = kylmempi). Lisäksi kummallekin värilämmölle on yhteinen plus napa (V / + / V+).

Nauha katkaistaan terävillä saksilla yläkuvassa olevasta kohdasta jota katkaisupisteen nuoli osoittaa. LED nauhan katkaisuväli vaihtelee eri LED nauhamalleilla toisistaan.

LED nauhan katkaisu saksilla

Paras työkalu LED nauhan katkaisuun on terävät sakset. Kun leikkauksesta tulee tasainen eikä nauha ole päässyt väänymään leikkauspisteessä lainkaan, niin liittimellisen liitosjohdon liittäminen LED nauhaan on helpompaa.

Uudenmallinen muovirunkoinen liitin välijohdossa

Vanhan mallisen liittimen käyttö

Liitintä käsiteltäessä (lähinnä sen lukkosalpaa) tulee noudattaa suurta varovaisuutta. Lukituksen kiilan muoviosat rikkoutuvat erittäin herkästi liian kovakouraisesta käsittelystä.

Liitinmalli on kuitenkin erittäin luotettava, kun se on kiinnitetty nauhaan huolella ja lukitus on tiukasti paikoillaan, jolloin lukitus työntää nauhan liitospisteitä liittimen nastoihin voimalla. Liitokset CCT säädettävään LED nauhaan voidaan tehdä myös juottamalla aiemmin kuvatun ohjeen mukaisesti (yksi värisen eli kaksinapaisen nauhan ohje).

Liitintä käsiteltäessä (lähinnä sen lukkosalpaa) tulee noudattaa suurta varovaisuutta. Lukituksen kiilan muoviosat rikkoutuvat erittäin herkästi liian kovakouraisesta käsittelystä. Liitinmalli on kuitenkin erittäin luotettava, kun se on kiinnitetty nauhaan huolella ja lukitus on tiukasti paikoillaan, jolloin lukitus työntää nauhan liitospisteitä liittimen nastoihin voimalla. Liitokset CT säädettävään LED nauhaan voidaan tehdä myös juottamalla aiemmin kuvatun ohjeen mukaisesti (yksi värisen eli kaksinapaisen nauhan ohje).

Katkaise nauha sen katkaisukohdasta. Ennen liittimen työntämistä nauhaan avaa liittimen lukitus työntämällä varovasti lukkosalpaa liitimestä pois päin (kuvassa salpa on auki)

Työnnä nauha liittimeen (huom oikein päin, jotta liittimen nastat osuvat nauhan liitospisteisiin, lukkokiila nauhan alla). Työnnä lukkosalpa kiinni tasaisesti kummaltakin puolelta työntämällä yhtä aikaa.

Liitin on lukittu ja liitos valmis.   Ja sama alla eri kuvakulmasta.

Liitinmalli on siis hyvin arka kovakouraista käisttelyäö vastaan. Vedonpoistajan kynsi voi kateketa helposti.

Jos vedonpoistajan kynsi katkeaa, ei se estä liittimen käyttöä, mutta liitos ei ole enää yhtä luotettava eli vedonpoistaja ei välttämättä pysy luotettavasti paikoilaan. Suositellaan uutta osaa.

Erillaisia asennus- , liitin ja liitosjohtotarvikkeita joista on hyötyä LED-nauhaa asennettaessa

Jatkokaapale eli väliliitin sekä kulman teko 5 cm välijohdolla.

Väliliitin CT-säädettävien LED nauhojen toisiinsa liittämiseksi.  

5 cm ja 15 cm välijohto CT säädettävälle LED nauhalle.  

CT säädettävälle nauhalle on saatavissa myös 200 cm liitos- ja välijohto.  

Sävysäädettävän COB LED-nauhan katkaisu ja liitosjohto juottamalla

COB LED nauhaan ei ole toistaiseksi saatavana liitintä, joten joudut liittämään liitosjohdon juottamalla. Kuvassa näkyvässä COB LED-nauhassa on katkaisukohta 2,5 cm välein. Katkaisukohtaa ei ole erikseen juuri merkitty, mutta se on liitospisteen keskellä. Liitospiste on se kohta, johon johto juotetaan kiinni ja jossa on lyhyt pystyviiva.

sävy säädettävä led nauha

Kytke LED nauha ohjaimeen kuvan merkintöjen mukaan. Yleensä ohjaimessa on lähes vastaavat merkinnät kuin mitä kuvaan on kirjoitettu.

Yleisohje johdon juottamiseksi LED-nauhaan

Katkaise nauha sopivasta katkaisukohdasta. Katkaisukohdan tunnistat mm. siitä, että siinä on kuparin väriset liitospisteet ja yleensä nauhan käyttöjännite ja jännitteen polariteetti on merkitty liitospisteeseen. Joissakin nauhoisamme on lisäksi saksen kuva. Kuori liitosjohtoa noin 1-2 mm ja erota yhteen sidotut johdot toisistaan noin 4-5 mm matkalta.

Juota juotostinaa juottimella (kolvilla) sekä nauhan liitospisteisiin että liitosjohtoon. Juotostinassa on sen ytimessä juoksutetta (hartsia) joka auttaa juotostinan kiinnittymiseen. Hartsi palaa pois, jos lämmität juotostinaa liian kauan. LED nauhan liitospisteen kuparifolio on kiinni nauhassa liimalla. Liima irtoaa, jos lämmität kuparifoliota liian kauan. Myös johtimen eriste alkaa helposti sulamaan, jos lämmität johtoa liian kauan. Vältä siis liiallista lämmitystä.

Oikea juotosmenetelmä on: laita uutta tinaa vähän juottimen kärkeen (tina edistää lämmön siirtymistä juottimen kärjestä juotospisteeseen), paina juuri tinattu juottimen kärki kiinni kohtaan, johon haluat laittaa uutta tinaa (johdin tai kuparifolio). Juottimen kärjesssä oleva sula juotostina siirtää lämmön juottimen kärjestä juotettavaan pisteeseen. Työnnä uutta tinaa välittömästi vähän juotettavaan pisteeseen ja ota kolvin kärki irti siitä. Tämä työvaihe kestää vain noin 1-2 sekuntia oikein tehtynä. Älä polta hartsia pois liian pitkällä lämmityksellä. Jos juuri kolvilla nauhan kuparifolioon ja johtoihin laittamasi tina on jäähdyttyään edelleen kirkasta, olet tehnyt tämän kohdan riittävän nopeasti etkä ole polttanut hartsia pois. Himmeä pinta tarkoittaa, että olet polttanut hartsin pois eli olet lämmittänyt kohtia liian kauan. Voit koittaa lisätä uutta tinaa kohtaan, mutta yleensä vanha tina kannattaa ensi poistaa esim. tinaimusukalla. Työtä helpottaa, jos nauha ja johdin ovat kiinni esim. ns. apukädessä niihin juotostinaa laitettaessa.

Laita juuri tinaamasi johdon päät juuri tinaamasi LED nauhan liitospisteiden päälle (kts kuva). Paina juuri tinatulla kolvin kärjellä (uusi tina -> siirtää lämmön kärjestä kappaleeseen) johtimen tinattu pää kiinni nauhan tinattuun liitospisteeseen. Odota hetki, kunnes juotokset ovat sulanneet ja nosta kolvin kärki pois juotoksesta, jolloin juotostina jähmettyy ja nauha on liitetty johtimeen. Jäähtyneen juotostinan tulee olla kirkasta. Johdin kannattaa olla tuettu niin, ettei se pääse liikkumaan tai nousemaan ennen tinan jähmettymistä (esim. jollain työkalulla). Juota kumpikin johdin erikseen vuoron perään.

Liitos juottamalla on valmis. Tinan pinnan pitää olla edelleen kirkas, muuten olet polttanut juoksutteen (hartsi) pois ja liitos on huono. Johtimen eriste ei ole myöskään saanut sulaa liiallisesta lämmittämisestä.