LED nauhan liitosjohto, katkaisu ja kuinka teen kulman LED nauhaan.

LED nauhan liitosjohto? Kuinka teet kulman LED nauhaan? Kuinka LED nauha katkaistaan tai kuinka liität LED nauhan? Tämä ohje antaa vastauksen näihin kysymyksiin.

Kaikissa keloittain myymissämme LED nauhoisssa on sen kummasakin päässä 150 cm liitosjohto, jolloin katkaisemalla LED-nauha jostain kohtaa saat kaksi erillistä LED nauhaa omalla liitosjohdollaan. Joskus nauha pitää katkaista useammasta kohdasta (esim. kulman teko, liesituulettimen ohitus tms) tai nauhan-pätkiä jää projektista yli ja ne on tarpeen yhdistää pidemmäksi pätkäksi. Nämä onnistuu helposti LED-nahoille tarkoitetuilla asennustarvikkeillamme.

LED-nauhoille tarkoitetun liittimen käyttö LED nauhoissa on helppoa mutta joksus hieman tarkkuutta vaativaa. Juottaminen on taas pitkällä aikavälillä varmin liitosmenetelmä, mutta se vaatii enemmän työkaluja ja osaamista.

Tutustu ohjeeseemme: kuinka valitset oikean LED-nauhan.

Nyt on led-nauhan valinta helppoa.

Yksivärisen LED nauhan liitosjohto on kaksinapainen. Liitosjohdossa on siis plus ja miinus, LED nauha kun on polariteetti riippuvainen (jos kytket plussan j amiinuksen väärin päion, niin LED nauhan valo ei syty eikä se ei rikkoudu). Yleensä LED nauhan liitosjohdossa plus on punainen ja miinus musta johdin, mutta joskus ne voivat olla toisinkin päin, jos liitin laitetaan nauhoihin “väärin päin”.

LED nauhan katkaisu

LED nauhan katkaisu

LED nauha katkaistaan LED nauhan katkaisukohdasta joka on samalla sen liitospiste johon liitos- tai välijohtojohto liitetään. Tunnistat tämän LED nauhassa olevista kuparisista täplistä, usein LED nauhassa on myös poikittaisviiva ja jopa saksen kuva. Katkaise LED nauha keskeltä liitospistettä eli kuparisia täpliä. Yllä olevassa kuvassa on erillaisten LED nauhojen katkaisukohtia on korostettuna sinisellä kehyksellä. Kuten kuvasta näkee, erillaisilla LED-nauhoilla katkaisuväli poikkeaa toisistaan. Katkaisuväli voi olla esim. 2,5 cm, 5 cm, 10 cm tai 16,7 cm.

Katkaisukohdassa voi siis olla erillaisia merkintöjä osoittamaan oikeaa katkaisukohtaa. Se voi olla musta viiva jossa voi lisänä olla saksen kuva. Mitään merkintää ei välttämättä ole, jolloin katkaisukohta on liitospisteen kohdalta, mahdollisimman keskeltä sitä.

LED nauhan katkaisu saksilla
LED valonauhan katkaisu

Paras työkalu LED nauhan katkaisuun on terävät sakset. Kun leikkauksesta tulee tasainen eikä nauha ole päässyt väänymään leikkauspisteessä lainkaan, niin liittimellisen liitosjohdon liittäminen LED nauhaan on helpompaa.

LED nauhan liitosjohto liittimellä, COB LED nauhaan tai tiheään LED nauhaan.

COB LED nauha on nauhaa, jossa ei ole näkyvissä yksittäisiä LED-komponetteja vaan LED chipit on ladottu tiheästi vieri-viereen, joten valo on äärimmäisen tasainen viiva eikä lainkaan pistemmäinen. Tiheä LED nauha on taas nauha, jossa on yli 60 LED komponettia / metri, tyypillisesti 120-240 LED:iä / metri. Käytä näille tuotteille liitintä, jossa on läpinäkyvä muovirunko.

COB nauhan liitosjohto
COB LED nauhan liitosjohto
led nauahn liittimellinen liitosjohto
Tämä LED nauhan liitosjohto sopii myös tiheään LED-nauhaan.

Tässä LED-nauhan liitosjohdossa on puristettava liitin. Liitosjohdon tuotekorteissa on ohje kuinka liitosjohto liitetään.

LED nauhan liitosjohto perinteisellä liitimellä.

Liittimellinen LED nauhan liitosjohto LED nauhaan

Katkaise nauha katkaisukohdasta, jossa ei ole juotosta. Juotos on nauhassa yleensä 50 cm välein. Avaa liittimen lukitus esim. kynnellä tai pienelä ruuvimeiselillä ja avaa liittimen kansi.

LED nauhan liitosjohdon liittimenasennus

Avaa varovasti LED nauhan liitosjohdon liittimen lukitus esim. kynnellä tai pienellä ruuvimeisselillä ja avaa liittimen kansi. Työnnä liitin nauhan katkaisukohtaan. Varmista, että liittimen nastat tulevat mahdollisimman keskelle nauhassa olevia kuparipisteitä, liittimen pinnit kuparin päälle (kts kuva). Älä koske kupariin sormin, koska se aiheuttaa liitoksen heikkenemistä pitkällä aikavälillä (hapettumaa). Älä paina liittimien nastoja sormin, sillä nauha menee liittimen nastojen kohdalta ruttuun ja se aikaansaa huonon liitoksen. Myös liittimen irroittaminen ja kiinnittäminen moneen kertaan voi aiheuttaa nauhan liitospisteiden huonon liitoksen. Tämä ilmenee siten, että nauhassa on selvä kuoppa liitospisteen kuparitäplissä. Pahimmillaan tälläisestä huonosta liitoksesta seuraa, että nauhan valo vilkkuu noin pari kolme kertaa sekunnissa.

Huomaa LED nauhan polariteetti

Tarkista liitosjohdon polariteetti nauhasta. Polariteetti on yleensä merkitty nauhan liitospisteen kohdalle (esim. +, +12V, +24V tms). Huomioi, että liitosjohdon värit eivät aina vastaa oikeaa polariteettia, koska liittimen voi liittää nauhan kumpaan päähän tahansa. Toiseen päähän liitettynä värit vastaavat oikeaa polariteettia, toiseen päähän liitettyssä ne ovat juuri ristissä keskenään.

Huomaa, että nauha menee liittimen pinnien (nastojen) alle. Jätä valonauhan teipin suojapaperi paikalleen liittimen kohdalta.

LED nauhan liitosjohdon liittimen sulkeminen

Sulje liittimen kansi. Kannessa on pienet metalliset kynnet jotka toimivat liittimen vedonpoistajana.

LED NAUHAN LIITOSJOHDON LIITTÄMINEN JUOTTAMALLA

Tarvitse liitoksen tekemiseen juottimen, juotostinaa, sivuleikkurit ja kuorimapihdit. LED nauha voidaan katkaista saksilla. Juottamalla voit tehdä jokaisen nauhan liitoksen ja käytttää juuri oikean pituisia johtoja ja välijohtoja. Voit myös juottaa nauhanpätkiä toisiinsa, jolloin helpoimillaan yhdistät ne toisiinsa juottamalla niiden liitospisteet yhteen, kun ne ovat puskusaumassa tai osittain toistensa päällä (noin 1-2 mm päällekkäin).

LED nauhan liitosjohdon kuorinta

Katkaise nauha sopivasta katkaisukohdasta. Katkaisukohdan tunnistat mm. siitä, että siinä on kuparin väriset liitospisteet ja yleensä nauhan käyttöjännite ja jännitteen polariteetti on merkitty liitospisteeseen. Joissakin nauhoisamme on lisäksi saksen kuva. Kuori liitosjohtoa noin 1-2 mm ja erota yhteen sidotut johdot toisistaan noin 4-5 mm matkalta (katso kuva).

LED nauhan liitosjohdon juottaminen

Juota juotostinaa juottimella (kolvilla) sekä nauhan liitospisteisiin että liitosjohtoon. Juotostinassa on sen ytimessä juoksutetta (hartsia) joka auttaa juotostinan kiinnittymiseen. Hartsi palaa pois, jos lämmität juotostinaa liian kauan. LED nauhan liitospisteen kuparifolio on kiinni nauhassa liimalla. Liima irtoaa, jos lämmität kuparifoliota liian kauan. Myös johtimen eriste alkaa helposti sulamaan, jos lämmität johtoa liian kauan. Vältä siis liiallista lämmitystä.

Oikea työmenetelmä LED nauhan liitosjohdon liittämiseen juottamalla

Oikea juotosmenetelmä on: laita uutta tinaa vähän juottimen kärkeen (tina edistää lämmön siirtymistä juottimen kärjestä juotospisteeseen), paina juuri tinattu juottimen kärki kiinni kohtaan, johon haluat laittaa uutta tinaa (johdin tai kuparifolio). Juottimen kärjesssä oleva sula juotostina siirtää lämmön juottimen kärjestä juotettavaan pisteeseen. Työnnä uutta tinaa välittömästi vähän juotettavaan pisteeseen ja ota kolvin kärki irti siitä. Tämä työvaihe kestää vain noin 1-2 sekuntia oikein tehtynä. Älä polta hartsia pois liian pitkällä lämmityksellä. Jos juuri kolvilla nauhan kuparifolioon ja johtoihin laittamasi tina on jäähdyttyään edelleen kirkasta, olet tehnyt tämän kohdan riittävän nopeasti etkä ole polttanut hartsia pois. Himmeä pinta tarkoittaa, että olet polttanut hartsin pois eli olet lämmittänyt kohtia liian kauan. Voit koittaa lisätä uutta tinaa kohtaan, mutta yleensä vanha tina kannattaa ensi poistaa esim. tinaimusukalla. Työtä helpottaa, jos nauha ja johdin ovat kiinni esim. ns. apukädessä niihin juotostinaa laitettaessa.

LED nauhan liitosjohto juotetaan tinalla kiinni

Laita juuri tinaamasi johdon päät juuri tinaamasi LED nauhan liitospisteiden päälle (kts kuva). Paina juuri tinatulla kolvin kärjellä (uusi tina -> siirtää lämmön kärjestä kappaleeseen) johtimen tinattu pää kiinni nauhan tinattuun liitospisteeseen. Odota hetki, kunnes juotokset ovat sulanneet ja nosta kolvin kärki pois juotoksesta, jolloin juotostina jähmettyy ja nauha on liitetty johtimeen. Jäähtyneen juotostinan tulee olla kirkasta. Johdin kannattaa olla tuettu niin, ettei se pääse liikkumaan tai nousemaan ennen tinan jähmettymistä (esim. jollain työkalulla). Juota kumpikin johdin erikseen vuoron perään.

LED nauhan liitosjohto juotettu LED nauhaan

Liitos juottamalla on valmis. Tinan pinnan pitää olla edelleen kirkas, muuten olet polttanut juoksutteen (hartsi) pois ja liitos on huono. Johtimen eriste ei ole myöskään saanut sulaa liiallisesta lämmittämisestä.

Myymme parikaapelia LED nauhan liitosjohdoksi myös metritavarana.

LED NAUHAN JATKAMINEN TAI YHDISTÄMINEN VÄLILIITTIMELLÄ

Liittimellisiä välijohtoja saa useita eri pituuksia (esim. 5, 15 ja 200 cm). Välijohdon liittäminen nauhaan on helppoa.

Väliliittimiä ja välijohtoja LED nauhan jatkamiseen.

Erilaisia välijohtoja ja -liittimiä yksiväriselle LED nauhalle. Välijohdot kaikki ovat nykyisin valkoisella parikaapelilla. Välijohtoja löytyy 8 mm ja 10 mm levyisisille LED nauhoillemme.

VÄLILIITIN COB JA TIHEILLE LED-NAUHOILLE

VÄLILIITIN PERINTEISILLE LED-NAUHOILLE

Väliliittimellä saat yhdistettyä ilman juottamista kaksi nauhanpätkää toisiinsa.

Väliliitin avattuna ja valmis liitettäviksi LED nauhoihin.LED nauhan jatkaminen.

Avaa väliliittimen kumpikin kansi avaamalla liittimen lukko varovasti kynnellä tai pienellä ruuvimeisellillä auttaen.

LED nauha liitettynä väliliittimeen.

Työnnä LED nauhat väliliittimeen siten, että niiden polariteetti pysyy muuttumattomana. Eli plus ja miinus napa toisiaan vasten. Varmista, että liittimen pinnit ovat kuparifolioiden päällä ja mahdollisimman keskellä folioita. Teipin suojan tulee olla paikoillaan nauhan alla.

Väliliitin suljettu. LED nauhan jatkaminen on valmis.

Sulje liittimen kansi, joka toimii samalla vedonpoistajana. Liitos on tehty.

VÄLIJOHTO, LED NAUHAN KULMAN TEKEMISEEN TAI JATKAMISEEN

Välijohtoja voidaan käyttää jos halutaan katkaista LED nauhaa esim. esteen ohituksen kohdalta (vaikka liesituuletin, 200 cm välijohto). Tällöin jännite syötetään nauhalta sen katkaistuun osaan. Voit myös tehdä vapaan kulman (esimerkiksi 5 cm välijohdolla) tai siirtyä portaikon kaiteelta toiselle (15 cm johto) kun portaikko valaistaan kaiteeseen asennetulla LED nauhalla. Liittäminen nauhaan kuten edellä.

COB NAUHAN TAI TIHEÄN LED NAUHAN VÄLIJOHTO

Voit tehdä COB LED-nauhaan tai tiehään LED-nauhaan kulman (esimerkiksi 90 asteen kulma) lyhyellä välijohdolla, jossa on puristettava liitin kummassakin päässä. Tuotteen tuotekortissa on tarkempi ohje kuinka liitin kiinnitetään.

KULMAN TEKEMINEN LED NAUHAAN

90 asteen kulma voidaan tehdä:

  • 90 asteen kulmapalalla
  • 5 cm välijohdolla
  • juotamalla johto suoraan nauhaan kiinni.

Mikäli käytetään liittimellistä tapaa (90-asteen kulmapala, välijohto), niin varmistu, että liitin mahtuu valitun alumiiniprofiilin sisään jos alumiiniprofiili asennetaan. Esimerkiksi AP2310 alumiiniprofiiili on varma valinta.

Kulman teko LED nauhaan juotettvalla johdolla, kulmapalalla ja liittimellisellä johdolla.

Kuma voidaan tehdä LED nauhaan 5 cm välijohdolla, 90-asteen kulmapalalla tai juottamalla. Yllä olevassa kuvassa kaksi ylintä profiilia ovat AP2310 ja alin eli kapein on AP1708. Alimpaan AP1708 profiiliin liitin ei mahdu sisään.

KULMALIITTIMEN KÄYTTÖ LED NAUHAN KULMAN TEKOON

90-asteen kulmapalalla saat tehtyä kätevästi 90-asteen kulman.

LED nauhan kulmaliitospala. 90 astetta.

Avaa kulmapalan liittimen kannet. LED nauha asennetaan kannenalle.

LED nauhat liitettynä kulmapaln liittimiin.

Työnnä LED nauhat kulmapalaan siten, että niiden polariteetti pysyy muuttumattomana. Eli plus ja miinus napa toisiaan vasten. Varmista, että liittimen pinnit ovat kuparifolioiden päällä ja mahdollisimman keskellä folioita. Teipin suojan tulee olla paikoillaan nauhan alla.

LED nauhan kulma tehty.

Lukitse liittimen kannet. Kannet toimivat myös vedonpoistajana.

5, 15 ja 200 CM PITKÄN VÄLIJOHDON KÄYTTÖ. JATKAMINEN JA KULMAN TEKO

LED nauha jatkaminen 5 cm välijohdolla

Katkaise LED nauha katkaisupisteetstä ja liitä välijohdon liittimet huolellisesti paikoilleen. Varmista, että LED-nauhan polaritetti on oikein päin eli plussat kytkeytyvät keskenään. Työnnä LED nauhat liittimiin siten, että niiden polariteetti pysyy muuttumattomana. Varmista, että liittimen pinnit ovat kuparifolioiden päällä ja mahdollisimman keskellä folioita. Teipin suojan tulee olla paikoillaan nauhan alla.

LED nauha jatkettu.

Pidempien eli 15 cm tai 200 cm välijohdon käyttö ei poikkea lainkaan edellsiestä. Katkaise nauha ja liitä välijohdon liittimet huolellisesti paikoilleen. Varmista, että LED-nauhan polaritetti on oikein päin eli plussat kytkeytyvät keskenään. Sulje liittimet. Nykyisin 15 cm välijohtokin on valkoinen.

LED nauhan asennus ja liimaus

LED nauhan asennus. Teippi.

Kaikissa LED-nahoisamme on 3M:n valmistama teippi, jolla nauha kiinnitetään tiukasti alustaan. Alusta voi olla nauhan tehosta riippuen jopa puupinta. Kaikista tehokkaimmat (yli 100 W / 5 m) nauhamme vaativat alumiinilistan (alumiiniprofiilin), jotta nauha jäähtyy riittävästi. Edellinen ohje puu- ja alumiinipinnasta koskee ainoastaan meidän toimittamia nauhoja, koska markkinoilla on hyvin erillaisella hyötysuhteella olevia nauhoja. Huonoimmat nauhat vaativat aina kunnon jäåähdytyksen eikä niitä saa missään tapauksessa liimata suoraan puupintaan palovaaran takia.

Jotta tarra pitäisi hyvin pinanssa, pinta ei saa olla liian karkea tai sileä. Tarran pitää pystyä kiinnittäytymään pintaan. Vaikka esim. alumiinilistan ja melamiinilevyn pinta on hyvin sileä, tarra kiinnittyy sihen ajan kanssa todella hyvin LED nauhan lämmön avulla. Ehdoton edellytys kuitenkin on, että pinta on puhdas, täysin rasvaton ja kuiva. Käytä vaikka miedohkoa astianpesuaineliuosta pinnan puhdistamiseen rasvasta. Noudata annostuksessa pesuaineen valmistajan ohjetta.

Kätevin tapa kiinnittää nauha on poistaa tarran suojaa aina sen verran kun on tarpeen kiinnityksen edistyessä.

LED nauhan liimasu. Poista teipin suojus

Poista liimapinnan suojaa kiinnityksen edistyessä. Jos poistat suojan koko 5 metrin matkalta kerralla, tarttuu liimapintaan paljon epäpuhtauksia ja nauha saattaa myös liimaantua itseensä monesta eri kohtaa.

Jos käytät liittimellistä liitosjohtoa alumiinisen listan sisällä, niin yleensä liitintä ei tarvitse erikseen liimata kiinni, jos liittimeen ei kohdistu rasitusta (vetoa tms).

LED nauhan liimaaminen listaan

Liimaa LED nauha pintaan kiinni. Kuvassa liitosjohdollinen LED-nauha on liimattu alumiinilistaan. Muista pujottaa päätypala, jos sille on tarve.

Myymiemme LED nauhan liitosjohtojen valmistajana maahantuojana