Vesitiiviiden LED nauhojen katkaisu ja liittäminen. IP68.

Vesitiiviitä LED nauhoja ovat esim. paryleenipinnoitettu LED nauha (IP67) ja täysin ympäriinsä silikoniin valettu LED nauha (IP68). Tunnistat nämä LED nauhamme pakkausmerkintöjen lisäksi siitä, että niissä on valmiina vesitiivis liitosjohto vesitiiviillä liittimellä. Nauhat toimittetaan 500 cm kelassa ja nauhan kummassakin päässä on vesitiivis liitosjohto (vähintään 150 cm pitkä).  Joskus tämä 500 cm nauhakela on liian pitkä ja sitä joudutaan lyhentämään. Kerromme tässä, kuinka se tehdään vesitiiveys säilyttäen. Esimerkkikuvissa ja ohjeessa on esitetty yksivärisen (2 napainen) LED nauhan työohje. Muilla nauhoilla, kuten CT säädettävä (3 napainen), RGB (4 napainen) ja RGB+W (5 napainen) periaatteet ovat täysin samat, mutta joitakin reunaehtoja on. Katso nämä ohjeen loppupuolelta.

LED nauha voidaan katkaista katkaisupisteestä, joka on myös liitospiste. Liitospisteesteestä voidaan ottaa jännite seuraavalle LED nauhalle tai siiihen voidaan syöttää jännitettä kyseiselle LED nauhalle. Liitosjohdon voi liittää LED nauhan liitospisteeseen joko juottamalla tai liitosjohdossa olevalla liittimmellä.  Liittimen käyttö LED nauhoissa on helppoa mutta hieman tarkkuutta vaativaa ja vesitiiveyden kannalta ehkä jopa hankalaa. Juottaminen on taas pitkällä aikavälillä varmin liitosmenetelmä ja vesitiiveys on paljon helpompi palauttaa liitokseen, mutta juottaminen vaatii enemmän työkaluja ja osaamista. Ohjeemme on, että jos pystyt juottamaan, tee liitos juottamalla. Jos et millään pysty juotosliitokseen, käytä liitintä, mutta lopputulos ei ole niin hyvä ja luotettava.

SILIKONIIN VALETUN LED NAUHAN (IP68) VESITIIVIS LIITÄNTÄ

Silikoniin valettu LED nauhamme on erittäin kestävä mekaanisesti, varsinkin kun Valokas LED valonauha on kauttaaltaan valettu silikoniin, myös tausta. Pinnoitteena silikoni kestää ”melkein mitä vain”. Se kestää mekaanista kulutusta, useita eri kemikaaleja, suolaista vettä jne. Nauhaa on helppo käyttää ja katkoa, mutta katkominen johtaa aina vesitiiveyden palauttamiseen katkoksessa. Usein myös tarvitaan syöttöjännitteen liitoksen teko ja sen vesitiiveyden palauttaminen.

KATKAISU, LIITOS JA VESITIIVEYDEN PALAUTTAMINEN

Työkalut jne

  • Kirurginveitsi tai vastaava
  • Sakset (LED nauhan katkaisuun)
  • Sivuleikkurit (johdon katkaisuun)
  • Kertakäyttöhansikkaat (kumiliiman käsittelyssä)
  • Puhdistusliina ja neste (kumiliiman puhdistukseen)
  • Kuorimapihdit
  • Juotin (kolvi)
  • Juotostinaa

Tarvikkeet

LIITTÄMINEN LIITTIMELLÄ

Poista silikoninen suoja liittimen tieltä tekemällä esim. kirurgin veitsellä viilto sen yläpuolelle, sivulle…

…ja alapuolelle. Varo viiltämästä nauhaa (sen foliot voivat katketa). Viillä vain pehmeä silikoni äläkä paina terää leikatessa kovan nauhan tullessa vastaan.

Ota juuri viiltämällä rajaamasi silikoninen suoja pois. Puhdista esiin tulleet kupariset liitospisteet silikonista. Älä koske niihin paljain sormin.

Avaa liittimen lukitus esim. kynnellä tai pienellä ruuvimeisselillä ja avaa liittimen kansi. Työnnä liitin nauhan katkaisukohtaan. Varmista, että liittimen nastat tulevat mahdollisimman keskelle nauhassa olevia kuparipisteitä, liittimen pinnit kuparin päälle (kts kuva). Älä koske kupariin sormin, koska se aiheuttaa liitoksen heikkenemistä pitkällä aikavälillä. Älä paina liittimien nastoja sormin, sillä nauha menee liittimen nastojen kohdalta ruttuun ja se aikaansaa huonon liitoksen. Myös liittimen irroittaminen ja kiinnittäminen moneen kertaan voi aiheuttaa nauhan liitospisteiden huonon liitoksen. Tämä ilmenee siten, että nauhassa on selvä kuoppa liitospisteen kuparitäplissä. Pahimmillaan tälläisestä huonosta liitoksesta seuraa, että nauhan valo vilkkuu noin pari kolme kertaa sekunnissa.

Tarkista liitosjohdon polariteetti nauhasta. Polariteetti on yleensä merkitty nauhan liitospisteen kohdalle (esim. +, +12V, +24V tms). Huomioi, että liitosjohdon värit eivät aina vastaa oikeaa polariteettia, koska liittimen voi liittää nauhan kumpaan päähän tahansa. Toiseen päähän liitettynä värit vastaavat oikeaa polariteettia, toiseen päähän liitettyssä ne ovat juuri ristissä keskenään.

Huomaa, että nauha menee liittimen nastojen alle. Nauhan kaksipuolinen teippi liimataan liittimeen (poista teipin suoja).

Sulje liitimen kansi. Kansi toimii myös vedonpoistajana.

Levitä liimamassaa liittimen ympäri. Älä työnnä liimaa liittimen sisälle. Koska liimamassa on kohtalaisen paksua, se ei imeydy helposti liittimen sisään. Jos liimaa pääsee liikaa liittimen sisään, on vaarana, että se pääsee liitinpinnin ja LED nauhan kuparifolion väliin. Tästä voi olla pitkän aikavälin ongelmia sähköisessä liitoksessa, joten älä ehdoin tahdoin edes yritä pursottaa liimaa liittimen sisälle.

Laita liimamassaa koko liittimen ympärille, myös johdon läpivienteihin ja liittimen taka-osaan. Tarkista ettei mihinkään kohtaan jää edes ilmarakoa, josta kostea ilma pääsisi liitoskohdan tai nauhan sisään.

LIITTÄMINEN JUOTTAMALLA

Poista silikoninen suoja liittimen tieltä tekemällä esim. kirurgin veitsellä viilto sen yläpuolelle. Älä tee viiltoa nauhan taustalle, missä on kaksi puolinen teippi. Se jää ehjäksi.

Tee pienet viillot myös nauhan silikonisen suojan sivupuolille. Poista silikonin pelkkä yläosa leikkaamalla silikoni nauhan tasalta sivuttain (katso kuva).

Poista pelkkä nauhan yläpinnan silikoni. Jätä nauhan liimapuolen silikoni paikoilleen.

Puhdista nauhan kuparifolion liitospisteet silikonista.

Ota silikoninen päätytulppa FAENDCAP10MM ja tee siihen pieni reikä johdolle esim. kirurginveitsellä painaen.

Laita silikoninen suojatulppa johtooon pujottamalla se päätypalaan juuri tekemäsi reiän läpi. Kuori liitosjohtoa noin 1-2 mm ja erota yhteen sidotut johdot toisistaan noin 4-5 mm matkalta.

Juota juotostinaa juottimella (kolvilla) sekä nauhan liitospisteisiin että liitosjohtoon. Juotostinassa on sen ytimessä juoksutetta (hartsia) joka auttaa juotostinan kiinnittymisessä. Hartsi palaa pois, jos lämmität juotostinaa liian kauan. LED nauhan liitospisteen kuparifolio on kiinni nauhassa liimalla. Liima irtoaa, jos lämmität kuparifoliota liian kauan. Myös johtimen eriste alkaa helposti sulamaan, jos lämmität johtoa liian kauan. Vältä siis liiallista lämmitystä.

Oikea juotosmenetelmä on: laita uutta tinaa vähän juottimen kärkeen, paina juuri tinattu juottimen kärki kiinni kohtaan, johon haluat laittaa uutta tinaa (johdin tai kuparifolio). Juottimen kärjesssä oleva sula juotostina siirtää lämmön juottimen kärjestä juotettavaan pisteeseen. Työnnä uutta tinaa välittömästi vähän juotettavaan pisteeseen ja ota kolvin kärki irti siitä. Tämä työvaihe kestää vain noin 1-2 sekuntia oikein tehtynä. Älä polta hartsia pois liian pitkällä lämmityksellä. Jos juuri kolvilla nauhan kuparifolioon ja johtoihin laittamasi tina on jäähdyttyään edelleen kirkasta, olet tehnyt tämän kohdan riittävän nopeasti etkä ole polttanut hartsia pois. Himmeä pinta tarkoittaa, että olet polttanut hartsin pois eli olet lämmittänyt kohtia liian kauan. Voit koittaa lisätä uutta tinaa kohtaan, mutta yleensä vanha tina kannattaa ensi poistaa esim. tinaimusukalla. Työtä helpottaa, jos nauha ja johdin ovat kiinni esim. ns. apukädessä.

Laita juuri tinaamasi johdon päät juuri tinaamasi LED nauhan liitospisteiden päälle (kts kuva). Paina juuri tinatulla kolvin kärjellä (uutta tinaa kolvin kärkeen -> siirtää lämmön kärjestä kappaleeseen) johtimen tinattu pää kiinni nauhan tinattuun liitospisteeseen. Odota hetki, kunnes juotokset ovat sulanneet ja nosta kolvin kärki pois juotoksesta, jolloin juotostina jähmettyy ja nauha on liitetty johtimeen. Jäähtyneen juotostinan tulee olla kirkasta. Johdin kannattaa olla tuettu niin, ettei se pääse liikkumaan tai nousemaan ennen tinan jähmettymistä (esim. jollain työkalulla). Juota kumpikin johdin erikseen vuoron perään.

Liitos juottamalla on valmis. Tinan pinnan pitää olla edelleen kirkas, muuten olet polttanut juoksutteen (hartsi) pois ja liitos on huono. Johtimen eriste ei ole myöskään saanut sulaa liiallisesta lämmittämisestä.

Suojaa juuri tekemäsi liitos seuraavan kohdan ohjeella.

Myymme kytkentäjohtoa myös metritavarana.

Yksiväriselle LED nauhalle 2×0,33 mm2 parijohtoa. Tuote CBL2X033PUMU

RGB LED nauhalle 4×0,22 mm2 johtoa. Tuote CBL4X022RGB

RGB+W LED nauhalle 5×0,22 mm2 johtoa. Tuote CBL5X022RGB

LIITOKSEN TEKEMINEN VESITIIVIIKSI.

Ota kumiliimaa Bison Rubber Repair – Liquid Rubber tai vastaava (esim. Sikaflex 221).

Vesitiiviin nauhan liitosjohdon tiivistäminen

Työnnä silikoniseen päätypalaan kumiliimaa. Laita kumiliimaa myös juuri tekemäsi juotoksen päälle.

Älä unohda nauhan taustapuoleta. Teipin suoja kannattaa tässä vaiheessa ottaa pois siltä alueelta, mihin kumiliimaa ja suojatulppa tulevat.

Työnnä suojatulppa paikoilleen. Yleensä se menee osin nauhan ensimmäisen LED:in päälle. Tästä ei ole mitään haittaa. Parempi, että suojatulppa yltää reilusti nauhan silikonipäällysteen päälle. Varmista että myös johdon läpiviennissä on liimaa eli sekin on täysin vesi- ja ilmatiivis. Liiman kuivuessa päätypala tahtoo luiskahtaa pois paikaltaan (takaisin johtoa kohden), koska liimaa on sen sisällä  ”enemmän kuin sinne mahtuisi” ja tulppa on hieman venynyt. Estä tämä päätypalan liikkuminen. Tämän voit tehdä monella eri tavalla, esim. kiinnittämällä johtoon heti päätypalan taakse nippusiteen, teipin, lukkopihdit, ruustukin leuat, apukäden kärjen jne estämään päätypalan paluuliike. Menetelmä on vapaa, lopputulos, jossa päätypala suojaa koko liitosta ja liimaa, on tärkein.

SILIKONISEN NAUHAN PÄÄTTÄMINEN

Myös nauhan katkaistu loppukohta tulee suojata takaisin vesitiiviiksi. Se tehdään sopivalla liimalla (esim. Bison Rubber Repair) ja päätytulpalla FAENDCAP10MM.

Poista nauhan taustan teipin suojaa siltä osin, kun päätypala ja liima tulevat sen päälle. Täytä päätypala liimalla.

Työnnä päätypala katkaisukohtaan Liiman tulee pursuta ulos joka kohdasta edes vähän.

Levitä pursunnut liima päätypalan ja nauhan silikonin väliiin tasaisesti joka puolelle. Anna kuivua.

Valmiit vesitiivit liistojohdot

YKSIVÄRINEN LED VALONAUHA

LED nauhassa on vesitiivis DC 2,1 mm liitin. Tiivistys on toteutettu O-renkailla ja liitin lukitaan lukkorenkaalla.

Kirkkaassa johdossa on kaksi johtoa sisällä. Sisällä olevissa johdossa toinen on merkitty valkoisella raidalla. Valkoinen raita kirkkaassa eristeessä: PLUS. Pelkkä kirkas eriste: MIINUS.

Liitosjohtoja on saatavana verkkokaupastamme, tuotekoodi: FCON150WP

Jos nauhaa täytyy katkaista ja tehdä katkaisukohtiin liitoksia, tee se yllä olevien ohjeiden mukaan.

SÄÄDETTÄVÄN VÄRILÄMPÖTILAN LED NAUHA (CT SÄÄDETTÄVÄ)

Tässä nauhassa on kolme johtoa. Koska tätä nauhaa ei tällä hetkellä ole standardituotteena vesitiiviinä versiona, ei sille myöskään ole valmista liitosjohtoa vesitiiviinä. Nauhaa ja liitosjohtoja saa toimitusajalla tilaksesta, jos tilaus ylittää minimimäärän (25 kpl).

RGB LED NAUHA

Liitosjohdossa on nelinapainen pyöreä vesitiivis liitin. Tiivistys on toteutettu O-renkailla ja liitin lukitaan lukkorenkaalla.

Musta on kaikille väreille yhteinen PLUS. Punainen viiva = punainen LED (-), vihreä viiva = vihreä LED (-) ja sininen viiva = sininen LED (-).

Jos nauhaa täytyy katkaista ja tehdä katkaisukohtiin liitoksia, tee se yllä olevien ohjeiden mukaan. Ero edellä oleviin ohjeisiin on se, että kahden navan sijaan tässä nauhassa on neljä napaa. RGB LED nauhan liitoksen teko-ohjeet (liittämällä tai juottamalla) löydät IP20 luokan (avoin, ei vesitiivis) LED nauhan ohjeista. Nauhan vesitiiveyden palautus tehdään samalla tavalla kuin yllä olevien ohjeiden (2 napainen eli yksivärinen LED nauha) mukaisesti.

Liitosjohtoja on saatavana verkkokaupastamme, tuotekoodi: FCONRGB150WP

RGB+W LED NAUHA

Liitosjohdossa on viisinapainen pyöreä vesitiivis liitin. Tiivistys on toteutettu O-renkailla ja liitin lukitaan lukkorenkaalla.

Musta on kaikille väreille yhteinen PLUS. Keltainen johdin = valkoinen LED (-), punainen johdin = punainen LED (-), vihreä johdin = vihreä LED (-) ja sininen johdin = sininen LED (-).

Jos nauhaa täytyy katkaista ja tehdä katkaisukohtiin liitoksia, tee se yllä olevien ohjeiden mukaan. Ero edellä oleviin ohjeisiin on se, että kahden navan sijaan tässä nauhassa on viisi napaa. RGB+W LED nauhan liitoksen teko-ohjeet (liittämällä tai juottamalla) löydät IP20 luokan (avoin, ei vesitiivis) LED nauhan ohjeesta. Nauhan vesitiiveyden palautus voi kuitenkin olla liitoksen kohdalla jopa mahdotonta, jos käytettään valmiita nauhaan tulevia liittimiä. Tämä johtuu liittimen rakenteesta, liima voi siinä helposti päästä liitinnastojen ja nauhan kuparifolion väliin. Emme suosittele vesitiiviin liitoksen tekemistä liittimellä vaan ainoastaan juottamalla.

Huomaa kuitenkin, että 10 mm leveässä nauhassa on viisi johdon liitospistettä rinnan. Juottaminen vaatii erittäin suurta tarkkuutta ja taitoa. Juotoksen tekeminen nauhaan ilman oikosulkuja tai folioiden irtoamista liiallisen lämmityksen takia voi olla usein liian vaativa toimenpide. Siksi suosittelemme alla kerrottua mentelmää.

Liitosjohtoja on saatavana verkkokaupastamme, tuotekoodi: FCONRGBW250W

RGB+W NAUHAN KÄYTTÖ LYHENNETTYNÄ

RGB+W LED nauhassa on sen kummassakin päässä liitosjohto, jonka pituus on yleensä 250 cm. Liitosjohdossa on vesitiivis viisinapainen liitin. Toisessa päässä on uros, toisessa naaras. Jos joudut lyhentämään nauhaa, lähde jo alussa siitä ajatuksesta, että yhdestä 500 cm kelasta saat vain kaksi lyhennettyä pätkää lopun jäädessä hukaksi (liitos + vesitiiveys = erittäin vaativa toimenpide). Näin saat kaksi pätkää, joissa on jo valmiina vesitiivis liitos ja yleensä 250 cm liitosjohto, jonka voit katkaista sopivan pituiseksi. Sinulle jää yksinkertaisesti ainoaksi toimenpiteeksi tiivistää katkaisukohdat uudestaan tämän sivun aiemman ohjeen SILIKONISEN NAUHAN PÄÄTTÄMINEN  mukaisesti.

RGB+W nauhan liitosjohto ja vesitiivit liittimet.

PARYLEENIPINNOITETTU LED NAUHA (IP67)

Paryleenipinnoitettu LED nauha on aivan saman näköistä kuin avoin IP20 luokan LED nauha. Paryleenipinnoitus onkin LED nauhan pinnassa oleva ohuen ohut pinnoite. Nauhan hyvä puoli on siinä, ettei ohut pinnoite kasvata nauhan mekaanista kokoa ja se mahtuu mm. alumiiniprofiilien sisään helpommin. Koska pinnoite on erittäin ohut, ei se tuo nauhaan lainkaan mekaanista suojausta. Tämä tulee ottaa huomioon paryleenipinnoitetun nauhan asennusympäristössä. Yleensä sitä suositellaankin käytettäväksi vain alumiiniprofiilien kanssa.

Jotta paryleenipinnoitteisen nauhan liitos onnistuisi sähköisesti, täytyy pinnoite poistaa liitoksen kohdalta esim. matto- tai kirurginveitsellä varovasti raaputtamalla. Vastaavasti liitoksen jälkeen vesitiiveys tulee palauttaa. Myös nauhan katkaisukohdassa vesitiiveys tulee palauttaa.

LIITTIMELLISEN LIITOSJOHDON KÄYTTÖ


Katkaise nauha sopivan pituiseksi katkaisukohdasta jossa ei ole juotosta nauhassa. Juotos on nauhassa yleensä 50 cm välein. Katkaisuun voit käyttää teräviä saksia.

Raaputa varovasti terävällä veitsellä (esim. kirurginveitsi) pinnoite pois liitospisteen päältä.

Avaa liittimen lukitus esim. kynnellä tai pienelä ruuvimeisselillä ja avaa liittimen kansi. Työnnä liitin nauhan katkaisukohtaan. Varmista, että liittimen nastat tulevat mahdollisimman keskelle nauhassa olevia kuparipisteitä, liittimen pinnit kuparin päälle (kts kuva). Älä koske kupariin sormin, koska se aiheuttaa liitoksen heikkenemistä pitkällä aikavälillä (hapettumaa). Älä paina liittimien nastoja sormin, sillä nauha menee liittimen nastojen kohdalta ruttuun ja se aikaansaa huonon liitoksen. Myös liittimen irroittaminen ja kiinnittäminen moneen kertaan voi aiheuttaa nauhan liitospisteiden huonon liitoksen. Tämä ilmenee siten, että nauhassa on selvä kuoppa liitospisteen kuparitäplissä. Pahimmillaan tälläisestä huonosta liitoksesta voi seurata valonauhan välkkymistä kosketushäiriön vuoksi.

Tarkista liitosjohdon polariteetti nauhasta. Polariteetti on yleensä merkitty nauhan liitospisteen kohdalle (esim. +, +12V, +24V tms). Huomioi, että liitosjohdon värit eivät aina vastaa oikeaa polariteettia, koska liittimen voi liittää nauhan kumpaan päähän tahansa. Toiseen päähän liitettynä värit vastaavat oikeaa polariteettia, toiseen päähän liitettyssä ne ovat juuri ristissä keskenään.

Huomaa, että nauha menee liittimen nastojen alle. Jätä valonauhan liimapinnan suojapaperi paikalleen liittimen sisään jäävälle osalle.

Suojaa liitos samalla tavalla kuin IP68 luokan (valettu silikoniin) LED nauhassa. Hyppää suoraan kohtaan LIITOKSEN TEKEMINEN VESITIIVIIKSI.

LIITTÄMINEN JUOTTAMALLA

Tarvitset liitoksen tekemiseen juottimen, juotostinaa, sivuleikkurit ja kuorimapihdit. Liitoksen suojaamiseen tarvitset lisäksi samat tarvikkeet kuin silikoniin valetun LED nauhan (IP68) osalta. LED nauha voidaan katkaista saksilla. Juottamalla voit tehdä jokaisen nauhan liitoksen ja käytttää juuri oikean pituisia johtoja ja välijohtoja. Voit myös juottaa nauhanpätkiä toisiinsa, jolloin helpoimillaan yhdistät ne toisiinsa juottamalla niiden liitospisteet yhteen, kun ne ovat puskusaumassa tai osittain toistensa päällä (noin 1 mm päällekkäin).

Katkaise nauha sopivasta katkaisukohdasta. Katkaisukohdan tunnistat mm. siitä, että siinä on kuparin väriset liitospisteet ja yleensä nauhan käyttöjännite ja jännitteen polariteetti on merkitty liitospisteeseen. Joissakin nauhoisamme on lisäksi saksen kuva. Kuori liitosjohtoa noin 1-2 mm ja erota yhteen sidotut johdot toisistaan noin 4-5 mm matkalta. Laita silikoninen suojatulppa johtooon (ei kuvassa, katso kuva ohjeesta jäljempänä silikoniin valetun nauhan kohdalta). Voit käyttää myös ns. liimasukkaa eli sisäpuolelta liimapinnoitettua kutistesukkaa liitoskohdan suojaamiseksi.

Juota juotostinaa juottimella (kolvilla) sekä nauhan liitospisteisiin että liitosjohtoon. Juotostinassa on sen ytimessä juoksutetta (hartsia) joka auttaa juotostinan kiinnittymisessä. Hartsi palaa pois, jos lämmität juotostinaa liian kauan. LED nauhan liitospisteen kuparifolio on kiinni nauhassa liimalla. Liima irtoaa, jos lämmität kuparifoliota liian kauan. Myös johtimen eriste alkaa helposti sulamaan, jos lämmität johtoa liian kauan. Vältä siis liiallista lämmitystä.

Oikea juotosmenetelmä on: laita uutta tinaa vähän juottimen kärkeen, paina juuri tinattu juottimen kärki kiinni kohtaan, johon haluat laittaa uutta tinaa (johdin tai kuparifolio). Juottimen kärjesssä oleva sula juotostina siirtää lämmön juottimen kärjestä juotettavaan pisteeseen. Työnnä uutta tinaa välittömästi vähän juotettavaan pisteeseen ja ota kolvin kärki irti siitä. Tämä työvaihe kestää vain noin 1-2 sekuntia oikein tehtynä. Älä polta hartsia pois liian pitkällä lämmityksellä. Jos juuri kolvilla nauhan kuparifolioon ja johtoihin laittamasi tina on jäähdyttyään edelleen kirkasta, olet tehnyt tämän kohdan riittävän nopeasti etkä ole polttanut hartsia pois. Himmeä pinta tarkoittaa, että olet polttanut hartsin pois eli olet lämmittänyt kohtia liian kauan. Voit koittaa lisätä uutta tinaa kohtaan, mutta yleensä vanha tina kannattaa ensi poistaa esim. tinaimusukalla. Työtä helpottaa, jos nauha ja johdin ovat kiinni esim. ns. apukädessä.

Valonauhan liitosjohtojen juottaminen

Laita juuri tinaamasi johdon päät juuri tinaamasi LED nauhan liitospisteiden päälle (kts kuva). Paina juuri tinatulla kolvin kärjellä (uusi tina -> siirtää lämmön kärjestä kappaleeseen) johtimen tinattu pää kiinni nauhan tinattuun liitospisteeseen. Odota hetki, kunnes juotokset ovat sulanneet ja nosta kolvin kärki pois juotoksesta, jolloin juotostina jähmettyy ja nauha on liitetty johtimeen. Jäähtyneen juotostinan tulee olla kirkasta. Johdin kannattaa olla tuettu niin, ettei se pääse liikkumaan tai nousemaan ennen tinan jähmettymistä (esim. jollain työkalulla). Juota kumpikin johdin erikseen vuoron perään.

Liitos juottamalla on valmis. Tinan pinnan pitää olla edelleen kirkas, muuten olet polttanut juoksutteen (hartsi) pois ja liitos on huono. Johtimen eriste ei ole myöskään saanut sulaa liiallisesta lämmittämisestä.

Suojaa juuri tekemäsi liitos samalla tavalla kuin IP68 luokan (silikoniin valettu) LED nauhassa. Katso ohje jäljempää kohdasta LIITOKSEN TEKEMINEN VESITIIVIIKSI.

Myymme kytkentäjohtoa myös metritavarana.

Yksiväriselle LED nauhalle 2×0,33 mm2 parijohtoa. Tuote CBL2X033PUMU

RGB LED nauhalle 4×0,22 mm2 johtoa. Tuote CBL4X022RGB

RGB+W LED nauhalle 5×0,22 mm2 johtoa. Tuote CBL5X022RGB

PARYLEENIPINNOITTEISEN NAUHAN KATKAISUKOHDAN SUOJAUS (EI LIITOSJOHTOA)

Myös nauhan katkaisukohta johon ei tule liitosjohtoa täytyy suojata vesitiiviiksi. Samalla katkaisukohta voidaan suojata myös mekaanisesti. Pelkällä kumiliimalla saat nauhan pään vesitiiviiksi, mutta silikoninen päätytulppa FAENDCAP8MM parantaa tämän mekaanista kestävyyttä suojaamalla liimausta. Päätytulppa helpottaa myös liimausta ja tukee liimaa sen kuivumisen ajan. Päädyn suojamiseen voi käyttää myös ns. liimasukkaa.

Ota silikoninen päätytulppa FAENDCAP8MM ja täytä se massalla / kumiliimalla (katso liimasuositus jäljempää).

Ota teipin suojaa pois siltä alueelta jolle kumiliimaa ja silikoninen päätytulppa tulevat. Työnnä päätypala nauhan päähän.

Päätypala liimaantuu liiman kuivumisaikana nauhan päätyyn kumiliiman ansiosta. Katkaisukohta on kuivumisen jälkeen mekaanisesti suojattu ja vesitiivis.