Wanha epäsuoran valaistuksen opas arkistojen aarteisiin

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2010  ja se on siirretty arkistojen aarteisiin muituttamaan LED valasituksen alkuajoista. Kuvien linkitys saattaa olla puutteellinen sivustojen alustan vaihtamisen myötä. Tarkoitus on korjata mahdolllisesti puuttuvat kuvat takaisin ajan salliessa.

Tässä wanhassa artikelissa olemme kertoneet, kuinka voit tehdä hyvän yleisvalaistuksen epäsuoralla valaistuksella. Epäsuoralla valaistuksella tarkoitetaan valaistusta, jossa varsinainen valolähde ei näy ja valo ei tule tilaan suoraan, vaan se heijastetaan jonkun pinnan kautta tilaan. Näitä pintoja ovat esimerkiksi seinät ja katto, mitään erillistä heijastavaa pintaa ei tarvitse rakentaa. Epäsuoralla valaistuksella on monia etuja verrattuna suoraan valaistukseen, suurimapina etuina on valaistuksen tasaisuus ja miellyttävyys.

Sisutuslehdet ja -ohjelmat ovat täynnä mitä hienoimpia kuvia eri kohteissa toteutetuista sisustus- ja valoratkaisuista. Nämä yleensä vain masentavat normaalia suomalaista, joiden täytyy asua betonisissa elementeistä rakennetuissa asunnoissa, joissa yleismateriaalina on käytetty kipsilevyä ja betonielementtiä. Sisutuslehtien ja -ohjelmien kohteet on suunniteltu etukäteen jo ennen rakentamista tai suuren remontin tekemistä, jolloin tarvittavat johdot on voitu asentaa jo rakennus- tai remonttivaiheessa tämän suunnitelman mukaan. Valtaosassa kodeissa tämä ei ole kuitenkaan mahdollista. Rakennuksen suunnittelija kun on päättänyt perinteitä kunnioittaen (näin on aina tehty), että valaistus hoidetaan katosta riiputettavilla valoilla, ja niinpä nämä valaistuksen sähköjohdot on vedetty jo rakennettaessa katon betonielementin sisään, jonka jälkeen vaihtoehtoja hyvän valaistuksen tekoon ei ole paljon ollut olemassa. Kattoon on siis pitänyt asentaa riippuvalaisin tai muu vastaava valo arkkitehdin etukäteen päättämään paikkaan. Kun valtaosassa normaalin suomalaisen huoneistossa vielä huonekorkeus on matala, ei alas laskettua sisäkattoakaan ole voitu tehdä ja sen tekeminen jälkikäteen on lähes mahdoton. Tästä syystä uppoasennettavat valot eivät yleensä tule kysymykseen, vaikka esim. Valokas 9 W LED valo voidaan upottaa sisäkatton, jonka syvyys on vain 5 cm.

Yhtenä erittäin hyvänä vaihtoehtona on nykyisin käytetty epäsuoraa valaistusta. Tässä artikellissa näytämmekin, kuinka hyvä epäsuora valaistus tehdään tyypilliseen suomalaiseen huoneistoon, jossa katto on ruiskubetonia ja seinät kipsilevyä. Emme siis hienostele sisustuslehtien esittämien luksustasoisten asuntojen ratkaisuilla, koska käytänössä valtaosissa suomalaisten koteja nämä kyseiset ratkaisut eivät ole varteenotettavia vaihtoehtoja liian suuritöisinä ja kalliina, varisnkin jos ei haluta tehdä erittäin suurta remonttia. Epäsuoran valaistuksen tekeminen on sekä helppoa että nopeaa (asennuksiin menee tyypillisesti vain  muutama tunti), eikä samaan aikaan tarvita huoneiston remonttia. Ja mikäli asut vuokrahuoneistossa ja haluat ottaa valot mukaan muuttaessasi, se on mahdollista näillä ratkaisuilla, valot kun voidaan ottaa helposti irti ja mukaan, eli kierrättää uuteen asuntoon.

Epäsuora valaistus.

Epäsuorassa valaistuksessa varsinainen valonlähde ei ole suoraan näkyvissä, vaan valo heijastetaan jonkun pinnan kautta varsinaiseen tilaan. Tästä on se etu, että valaistuksesta tulee tasainen, pehmeä ja miellyttävä. Perinteisesti epäsuoran valaistuksen tekoon on käytetty pääsääntöisesti loisteputkia. Niiden ongelmana on ollut kuitenkin suuret ja rumat mekaniikat sekä huomioon otettava huoltotarve (esim. putkien vaihto). Tästä syystä valoja ei ole saatu sijoitettua järkeviin paikkoihin, ja myös kustannukset ovat olleet suuret. Tästä syystä epäsuoraa valaistusta ei ole juuri käytetty. LED maailma kuitenkin ratkaisee kaikki perinteiset ongelmat. LED valonauha on erinomainen tuote, kun tehdään epäsuoraa valaistusta. Se on joustava, kevytrakenteinen,  pieni ja lisäksi vielä edullinen. Nauha ei vaadi paksuja johtovetoja ja sillä voi rakentaa jälkikäteen todella helposti ja nopeasti hyvän valaistuksen betonista ja kipsilevystä rakennettuun huoneistoon.


Kuvassa on esitetty esimerkinomaisesti neljä erillaista vaihtoehtoa tehdä huonetilan epäsuora valaisu. Mahdollisuuksia on huomattavasti enemmän, vain mielikuvitus on rajoitteena.

Yllä olevassa kuvassa on esitetty neljä eri vaihtoehtoa tehdä epäsuora valaistus huoneisiin. Epäsuoran valaistuksen tekemisen perusperiaatteet ovat:

 • varsinainen valolähde ei saa näkyä suoraan katsojan silmiin, koska se aiheuttaa häikäisyä, varsinkin LED valonauhoilla. Lisäksi nauhoilla suoraan näkyvät valopisteet näyttävät ”jouluvalomaisilta”.
 • heijastavan pinnan tulee olla mahdollisiimman heijastava eli vaalea ja tasainen. Kokemustemme mukaan vaalea mattapintainen ruiskubetonipinta toimiii kuitenkin varsin hyvin, vaikka se ei ole lainkaan tasainen.
 • jos on mahdollista, valolähdettä tulisi kallistaa niin, että sen pääkeila heijastuu tilaan. Tämä parantaa valon hyötysuhdetta, mutta tämä ei ole pakollinen toimenpide, varsinkin jos valolähteen valomäärä on riittävä.
 • Valolähteenä kannattaa käyttää vain laadukkaita valolähteitä, koska niiden elinikä ja valontuotto on parempi. Ne myös lämpenevät vähemmän, lämmöstä saattaa olla haittaa useissa eri tapauksissa.
 • Rakenteet kannattaa pitää yksinkertaisina ja mahdollisimman kevyinä. Valoa rikkovaa opalilasia tai vastaavaa ei tarvitse käyttää, koska heijastava pinta rikkoo yksittäiset valopisteet.
 • Jo olemassa olevia rakenteita kannattaa hyödyntää epäsuoran valaistuksen tekemiseen.
 • Unohda vanhat perinteiset massiiviset loisteputkilla tehdyt epäsuoran valon rakenteet ja käytä uutta LED tekniikkaa avoimin mielin.

Epäsuoran valaistuksen rakentamisessa lähtökohtana kannattaa pitää valolähteen sijoittamista. Kun sopiva paikka katsottu, mietitään kuinka valolähde saadaan siihen sijoitettua, ja miten sen vaatima syöttöjännite saadaan vedettyä. Myös valokatkaisijan sijoitus on huomioonotettava seikka. Usein sähkön syöttöön ja valokatkaisijaksi voidaan käyttää jo olemassa olevia ratkaisuja, varsinkin jos hyväksytään esimerkiksi kattoon asennettava lähes huomaamaton asennuslista 230 Vac johdon vetämistä varten. Betonista (esim. katto) valmistetuissa huoneistoissa tämä on lähes pakollinen, mikäli halutaan käyttää valmiita katkaisijoita, koska yleensä valokatkaisijan ohjaus tulee keskelle huoneen kattoa olevaan roikkuvalaisimen pisteeseen. Mikäli on mahdollista, voidaan epäsuoralle valolle asennuttaa omat katkaisijat ja johdot. Tälläinen mahdollsuus on uudisrakennuksissa, suuremmissa remonttikohteissa tai jos alusta saakka hyväksytään johtojen asennuslista, jotka ovat usein lähes huomaammattomia. Muista, että kiinteät 230 Vac sähkötyöt eivät ole sallittuja maallikoille, vaan ne tulee jättää alan ammattilaisen tehtäviksi. Tälläisiä töitä ovat myös jännitelähteen liitäntä kattovalaisimen liitänntään. Sen sijaan maallikko saa asentaa jännitelähteeltä lähtevät johdot ja pienjännitteellä (<50 Vdc) toimivat valot kuten LED nauhat. Lisää tietoa aiheesta Tukesin (Turvatekniikankeskus) nettisivuilta.

Käytön ja turvallisuuden kannalta jännitelähde kannattaa asentaa kiinteäksi, kiinteän katkaisijan taakse. Kauko-ohjattavia pistorasiaan liitettäviä sähköisiä kytkimiä emme suosittele käytettäväksi, vaikka nekin ovat yksi vaihtoehto. Myös kauko-ohjattavissa himmentimissämme on katkaisija toiminto (on / off). Tätäkin voidaan käyttää myös valokytkimenä, mutta erillisen mekaanisen katkaisijan käyttöä 230 Vac puolle kannattaa silti harkita. Kaikkiin kauko-ohjattaviin järjestelmiin, kuten vaikka pistorasiaan kytkettävät on/off tyyppiset ohjaimet,  taulutelevison kytkemiseen päälle ja pois kauko-ohjaimesta jne liittyy sama problematiikka. Jännitelähteen käyttöjännite ei ole täysin katkaistu, vähintään heräte- ja toimintajännite kauko-ohjaukselle tarvitaan. Näin ollen laite ei ole täysin jännitteetön. Jos hyväksyt yhden tälläisen laitteen lisää, voit silloin käyttää huoletta katkaisijaratkaisuun myös kauko-ohjattavia laitteita ja himmentimiämme. Se on täysin sallittua.

LED nauhan käyttö epäsuorassa valaistuksessa.

LED nauhan käyttö epäsuorassa valaistuksessa on todella josutava ja hyvä ratkaisu. Käytännössä mitään muuta vaihtoehtoa ei edes kannata harkita LED nauhan ylivoimaisuuden takia. LED nauhan edut  ovat

 • kevyt rakenne. Nauha on kevyttä ja pienikokoista. Se ei vaadi suuria kiinnikkeitä ja rakenteita. Usein se voidaan asentaa jo olemassa olevaan rakenteeseen liimaamalla se kiinni pintaan nauhassa olevalla kaksipuolisella teipillä.
 • joustava rakenne, joka mukautuu asennuspaikkaan  (esim. nauhaa voidaan pätkiä ja jatkaa tarpeen mukaan). Nauhaa voidaan myös taivuttaa ja jopa käännellä.
 • Sähkön säästö, tästä on suora hyöty vuosiksi eteenpäin.
 • Laadukkaalla LED nauhalla on pitkä elinikä, jolloin valolähde voidaan sijoittaa myös vaikesti huollettavaan paikkaan.
 • LED valo ei aiheuta palovaaraa, tosin kuin kaikki perinteiset valoratkaisut (mukaan lukien loisteputki)
 • Laadukas LED nauha ei lämpene. Tästä on etua niin tuotteen elinikän, sähkön säästön kuin myös valomäärän osalta.
 • Valorakenteet on yleensä purettavissa, mukava tieto asunnon vaihtajille.

LED nauhan kevyt rakenne, koko ja paino.

Tehtäessä epäsuoraa valaistusta, LED valonauhalla, sen kiinnitykseen riittää erittäin kevyet ja erittäin helposti kiinnitettävät rakenteet. Usein erillisiä rakenteita ei edes tarvita, koska LED valonauha mahtuu pienen kokonsa vuoksi jo valmiisiin rakenteihin.

LED nauhan kiinnitykseen esim. seinäpintaan voidaan käyttää lähes mitä tahansa kovaa ja kohtalaisen tasaista (teipin liiman pysyminen)  materiaalia. Jos käytetään sähköä johtavaa materiaalia, on nauhan ja kiinnikkeen väliin hyvä laittaa eristys (esim. ohut teippi), koska nauhan litospisteiden foliot ovat myös nauhan alapinnassa.  Alla olevassa kuvassa LED nauha on liimattu muoviseen L-listaan, joka kiinnitetään seinään. Vaihtoehtoina kiinnitykseen on ruuvit tai laadukas kaksipuolinen akryyliteippi. Esimerkiksi kipsilevylle teippi on parempi vaihtoehto. Teippiä laitetaan lyhyt pätkä (esim. 3-5 cm) noin 20-40 cm väelin. Kun nauha on liimattu listaan, se  painetaan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan maalattuun seinäpintaan, ja asennus on tältä osin tehty.

Jos muutat toiseen asuntoon, on tälläiseen listaan asennettu valo helppo ottaa mukaan. Lista yksinkertaisesti irroitetaan seinästä ja asennetaan uuteen kotiin. Jos muutat säännöllisesti, niin lista kannattaa asentaa ruuveilla, laadukas teippi kun helposti repii kipsilevyn paperin mukanaan, ja siitä jää ruma jälki.

Kuvassa LED nauha on asennettu 3 m pitkään L-muotoiseen muoviseen L-listaan, joka asennetaan seinäpintaan lähelle katon rajaa. Koska nykyisin on tähän tarkoitukseen tarjolla myös alumiiniprofiileja diffusorilla, suosittelemme käyttämään niitä useastakin eri syystä.

Koska nauha toimii pienjännitteellä (alle 50 Vdc), ei sitä määräysten mukaan edes tarvitse suojata mitenkään. Käytänössä tätä tarvetta ei ole muistakaan syistä.  Pöly ei toimintaa haittaa eikä se aiheuta myöskään palovaaraa, koska laadukas LED nauha ei juuri lämpene. Samasta syystä pöly ei myöskään pala tuotteseen kiinni, joten pölyjen poisto on huomattavasti helpompaa, työvälineinä voi käyttää pölynimuria tai pölyhuiskaa, jossa voi olla pitkäkin varsi.

Sähkön syöttö LED nauhalle

Sähkön syöttöön LED nauhoille voidaan käyttää huomattavasti ohuempia johtoja verrattuna perinteisiin valoihin, usein ns. kaiutijohto jopa riittä. Lisäksi johtoa ei tarvitse kaksoiseristää, jolloin se on mekaanisesti huomattavasti ohuempi. Lisätietoa johdon pituudesta saa esimerkiksi oheesta Valokas led-nauhan asennus- ja kytkentäesimerkkejä (ladattava pdf dokumentti).

Kuvassa sähkönsyöttö kahdelle eri suuntaan olevalle LED nauhalle, joita käytetään epäsuorassa valaistuksessa. Asennuslista on tarvetta suurempi, ja sen kannta on hieman avattu, jotta johtojen ohuus tulee näkyviin. Asennuslista voisi olla myös ohuempi eli vielä huomaamattomampi. Kuvan listan leveys on 10 mm ja syvyys 7 mm, eli pienihän sekin on.

Jännitelähteen (muuntajan) sijoitus valitaan kohteen mukaan. Se voi sijaita jopa pinta-asennuksena jonkun huoneen kalusteen takana piilossa. Valokatkaisijana voidaan käyttää jo olemassa olevia katkaisijoita, jolloin sähkö jännitelähteelle otetaan huoneessa olevalta valorasialta (yleensä keskellä huonetta). Vaihtoehtona on käyttää myös pinta-asennattavaa katkaisijaa.

Huoneiston alkuperäinen valokatkaisija sekä pinta-asennettava katkaisija sulassa sovussa. Kohteessa alkuperäsitä katkaisijaa ei voitu käyttää LED valonauhojen ohjaukseen, koska kyseisiä kytkimiä käytettiin kahden muun LED valon ohjaukseen (mm. sivutilassa olleen ruokapöydän päällä olevaan valoon).

Huonetilan epäsuoran valaistuksen teko

Huonetilaan epäsuora valaistus voidaan tehdä monella eri tavalla. Esitämme tässä vain muutaman vaihtoehdon, käytänölssä vaihtoehtoja on hyvin paljon enemmän.


Paljonko valoa tarvitaan?

Aluksi, lue aluksi keittiön työtasojemme valaistusopas, jossa on tarkemmin kerrottu valaistukseen yleisesti vaikuttavat parametrit, kuten luumenin ja luksin suhde sekä muut valotekniset asiat. Käytämme näitä tietoja tässä hyväksi, emme kertaa asiaa.

Motivan laatimien ohjeiden mukaan huonetiloissa tulee olla seuraavat valaistusvoimakkuudet:

 • Olohuoneessa siivousvalona 30 luksia lattipinnassa, tämä on helppo toteuttaa epäsuoralla valolla. Olohuoneessa lukemiseen tarkoitetussa paikassa noin 300–500 luksia, tämä tulee tehdä erillisellä lukuvalolla (löytyy premium tasoisesta valaistusjärjestelmästämme). Lisäksi tunnelmavaloa, jonka määrittelyssä valotasot eivät ole tärkeimpiä. Säädettävä ja useista elementeistä koostuva valaistus antaa mahdollisuuden erilaisten valaistustilanteiden ja tunnelmien luomiseen. Tästä syystä olohuoneessa kannattaa olla kaksi eri epäsuoraa valoratkaisua (tai himmennys), tästä myöhemmin lisää.
 • Makuuhuoneessa siivousvalona 30 luksia lattipinnassa. Makuuhuoneessa lukemiseen tarkoitetussa paikassa noin 300–500 luksia, joka toteutetaan erillisellä lukuvalolla. Vaatehuoneessa valon määrä pystypinnoilla 100–200 luksia (epäsuoralla).
 • Eteisessä pystypinnoilla 200 luksia ja lattialla 150 luksia. Tämä voidaan toteuttaa myös epäsuoralla valolla.
 • Kodinhoitohuoneen työtasolla noin 300–500 luksia. Tämä kannattaa toteuttaa samoilla ratkaisuilla, joilla tehdään keittiön työtasovalot. Hyllyjen pystypinnoilla noin 100–200 luksia voidaan toteuttaa myös epäsuoralla valoratkaisulla.
 • Kylpyhuoneessa yleisvalona 50 luksia lattiatasossa. Tähän suosittelemme käytettäväksi esim. IP44 LED paneeleita tai LED nauhalla tehtyä epäsuoraa valaistusta. Saunaan LED valot eivät juuri sovellu sen korkean lämpötilan takia, ellei kyseessä ole kuituvalo. Nauhaa on kyllä käytetty saunassa epäsuorana valona, tällöin käytetään laudetasolla olevaa vesitiivistä LED nauhaa.

Jotta vaaditut valomäärät lukseina toteutuvat, tarvitaan riittävä määrä luumeneita antava LED nauha. Epäsuorassa valaistuksessa on lähes mahdoton antaa mitään karkeita nyrkkisääntöjä, koska heijastavan pinnan ominaisuudet vaikuttavat suuresti lopputulokseen. Onneksi jo tehty valoratkaisu voidaan helposti korjata, jos se on täysin yli- tai alitehoinen. Ylitehoisessa käytetään himmennintä, alitehoisessa taas voidaan LED nauhan määrää lisätä kohtuullisen helposti jo olemassa olevien nauhojen ”rinnalle”, jos jännitelähteen teho vain riittää. Tuote voidaan myös vaihtaa helposti tehokkaampaan, mutta asiakkaan kannalta se on kallein korjaustoimenpide. Valomäärä kannattaakin heti alusta saakka mielummin ylimitoittaa ja käyttää himmennintä välissä, jos on hiukankin epävarma lopputuloksestaan. Useimmat himmentimmeme toimivat niin, että ne ”muistavat” viimeisen asetuksen. Kun kerran asetat himmennystason oikeaan asentoon, ei sitä tarvitse koskaan muuttaa, vaikka käytössäsi olisi mekaaninen valokytkin. Himmentimet toimivat myös ns. pullssisuhdetekniikalla (PWM), jolloin ne eivät hukkaa energiaa eli himmennyksessä eivät ”hukata” sähkötehoa lämmöksi.

Annamme tässä kuitenkin muutaman karkean ohjeen oikeaan valomäärään. Ohjeen perusteena on myymämme tuotteet, eikä se päde muihin LED valonauhoihin, saati halpoihin Kiinan LED:eihin, joista ei vastaavia valotehoja saa. Suotellemme käyttämään vähintään 5050-sarjan LED valonauhoja.

 • Siivoustasoiseen valomäärään (ja ylikin) päästäkseen tulee normaalissa kohtalaisen säännöllisen muotoisessa tilassa olla epäsuora valaistus (5050 sarjan nauhat) vähintään kahdella pidemällä sivulla. Tämä riittää esimerkiksi noin 4 m leveään tilaan. Nauhaa laitetaan tilan pituuden mukaan.
 • Pitkissä ja kapeissa tiloissa (eteinen, käytävät) riittää yhdelle sivulle asennettu 5050 sarja nauha epäsuoraksi valoksi. Eteisessä, jossa puetaan vaatteita, kenkiä, tarkistetaan kampausta ja meikkiä, tarvitseen myös Motivan ohjeiden mukaan suurempi valomäärä. Tällöin voidaan epäsuora valo laittaa myös kyseisen tilan toiselle seinälle, vaatekaapin päälle tai jopa vaatekaapin kattoon (etuseinästä avoin kaappi). Ratkaisu pitää kuitenkin sovittaa tilan käytön mukaan, valoa sinne missä sitä tarvitaan.
 • Keittiössä joissa työtason valaistus on tehty ohjeidemme mukaan, riittää epäsuorkasi valoksi kaapistojen päälle asennettu 5050 sarjan LED nauha.

Tarvittava määrä LED valonauhaa riippuu viimekädessä asennustavasta (kulma ja etäisyys heijastavaan pintaan) sekä heijastavan pinnan materiaaleista. Lähinnä kysymys on siitä, paljonko valo menee ”hukkaan” eli ei heijastu itse tilaan. Mikäli olet hiukankin epävarma, kannattaa tilaan tuleva valomäärä mielummin ylimitoittaa kuin alimitoittaa, hankintahintaero ei loppujen lopuksi ole kuitenkaan niin suuri siihen vaivaan ja kustannuksiin nähden, jonka alimitoitettu valomäärä aiheuttaa (lisäasennukset).

Valaistuksen määrään ja paikkaan vaikuttaa tilan käyttö ja tilassa olevat muut valolähteet. Epäsuoran valon ei tarvitse olla tilan ainoa valolähde, vaikka pelkästään epäsuorallakin valaistuksella voidaankin tehdä hyvä ja kustannustehokas ja ennen kaikkea miellyttävä valaistus.

Olohuoneen valoratkaisu

Tämä ohje kattaa myös muut huonetilat, kunhan tilan käyttötarkoitus otetaan huomioon. Ohjeen lähtökohtana on siivoustasoisen valon saaminen tilaan. Normaalisti valoa ei tarvita näin paljon, ellei tilassa ole tarve työskentelyyn.

Kuten aiemmin todettiin, olohuoneessa (ja miksei muissakin tiloissa) ei aina tarvita siivoustasoista valoa, vaan usein pienempi valomäärä riittää. Ratkaisuun voidaan tietysi käyttää himmennintä, mutta sillä ei saada valoa pois päältä sieltä, missä sitä ei tarvita ja missä se mahdollisesti jopa häiritsee. Jos esimerkiksi televisio sijaitsee toisella seinällä ja sohva toisella, niin television puolella oleva valo on hyvä saada pois päältä ”häiritsemästä”, kun taas tilassa on edelleen hyvä olla valoa. Tämä yleisvalo tulee olla sohvan puolella. Tästä syystä tarvitaan kaksi erillistä järjestelmää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kummalakin seinällä olevalla valolla tulee olla oma kytkin (ja jännitelähde). Jos kauko-ohjattavaa himmennintä tarvitaan molemilla seinillä, niin ratkaisuksi käy joko kaksi erillistä himmennintä tai kaksi himmenintä, joita ohjataan samalla kauko-ohjaimella (himmetimissä on sama osoite). Myös näitä saa meiltä. Vaikka ne eivät ole verkkokaupassamme, niin lähettämällä myyntiimme sähköpostia tai soittamalla (020 7579 890) voit sellaisen tilata tai lisätä tilaukseesi.

Epäsuora valo voidaan tehdä esimerkiksi asentamalla valoläde tilan seinille tai keskelle kattoa. Jälkimmäinen ratkaisu voi olla koko huoneen pituinen, tai vain keskellä oleva tilan muotoinen ”levy”. Seuraavassa muutama vuosien saatossa toteutettu idea, joihin asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä.

Epäsuora valo seinästä kattoon

Ratkaisussa seinään asennetaan taso, johon LED valonauha kiinnitetään. Joissakin tapauksissa tälläinen taso voi olla jo valmiina, esimerkiksi makuuhuoneen kaapistojen kohdalla. Alla on esimerkkipiirros kahdesta eri  vaihtoehtoisesta ratkaisusta.

Kaksi vaihtoehtoa asentaa LED valonauha. Saat kuvan suuremmakis, kun avaat sen hiiren oikeasta napista tulevalla valikolla.

Vaihtoehto 1:ssä LED nauha on liimattu L-muotoiseen listaan, jonka koko on minimissään 15 x 15 mm. Tasona voidaan käyttää myös esimerkiksi kattolistaa tai vastaavaa. Vaihtoehdon etu on, että se on helppo ja nopea asentaa eikä valolähde näy itse tilaan. Vaihtoehdon huonona puolena on se, että valonauhan pääkeila osuus kohtisuoraa kattoa kohti, jolloin osa valosta kimpoaa takaisin valolähdettä kohden. Kasvattamalla asennuspaikan etäisyyttä katosta, hyötysuhde paranee, mutta vaarana on, että valolähde tulee joissain tilanteissa näkyviin. Tämä ratkaisu on kuitenkin todettu hyväksi ja se on yleisin.

Vaihtoheto 2:ssa nauhaa on kallistettu 45 asteen kulmaan, jolloin valon hyötysuhde kasvaa, koska suurempi osa valosta heijastuu valaistuun tilaan. LED nauha voidaan liimata esimerkiksi vaihtoehdossa 1 käytettävään L-listaan, joka on asennettu vinottain tason päälle. Vaihtoehdon huono puoli on se, että se vaatii erillisen suuremman näkösuojan, koska valolähde tulee helposti näkyviin. Jos valolähdettä päästään katsomaan kauempaa esim. käytävästä, se tulee helpommin näkyviin. Näkösuojan koko on siis riippuvainen asennuspaikasta ja tilan koosta, ja kuvassa olevaa mittaa tulee pitää vain viitteellisenä. Tämä vaihtoehto on myös tyytyväisten asiakkaittemme käyttössä.

Vaihtoehto 2 ei tuo mitään parempaa kuin vaihtoehto 1, joten sitä ei kannata käyttää. Vaarana on, että valo näkyy suorana kyseiseen tilaann.

Keittiön kaapiston päällä oleva epäsuora valonlähde, kun se on kallistettu 45 asteen kulmaan. Kallistus on turha, koska tehokas LED nauha antaa suoraan ylöspäin suunnattunakin riittävästi (lähes saman) valomäärän. Vaikka se on asennettu alumiiniporfiiliin jossa on diffusori.

Epäsuora valo keskeltä huonetta katon kautta.

Ratkaisuna voidaan käyttää joko koko tilan poikki kulkevaa valolähdettä tai keskellä tilaa olevaa levyä. Ensimmäinen vaatii yleensä normaalia korkeamman huonekorkeuden, jälkimmäinen onnistuu normaaleissakin huoneissa.

Koko tilan poikki kulkeva epäsuora valo voidaan tehdä siten, että rakenteena käytetään esim. ideana hirsimökeistä tuttua kurkihirttä. Eräs ratkaisu oli, että olohuoneen poikki asennetiin vanha kurkihirsi, ja LED valolähteet laitettiin tämän kurkihirren päälle valaisemaan tilaa katon kautta. Korkeampaa huonekorkeutta tarvitaan, koska rakenteesta tulee usein aika massiivinen, joskin hieno. Valolähde voi olla asennetuna kurkihirren päälle niin, että se valaisee suoraan kattoa, valo jakautuu hirren kummallekin puolelle. Toki LED nauha voidaan kallistaa hiukan sivulle, silloin niitä tarvitaan kaksi rinnan, mutta valotehokin on suurempi.

Kuvassa on esitetty kaksi eri ratkaisua huoneen keskelle asennettuun epäsuoraan valoon. Vaihtoehto 2:ssa on käytetty kahta LED nauhaa, jotka on kallistettu 45 asteen kulmaan, mutta aivan turhaan. Vaihtoehto 1 on käytännössä havaittu toimivaksi, kun LED nauhan teho onriittävä ja etäisyys kattoon on riittävä, esim. 10-20 cm.

Tila voidaan valaista myös levyyn asennettuilla LED nauhoilla. Tämä ratkaisu on siitä hyvä, että yleensä riippuvalaisimen valoliitäntä on keskellä huonetta, ja sähkö voidaan ottaa helposti siitä LED nauhojen jännitelähteelle. Johdot ja katkaisimet ovat siis asennettu jo valmiiksi. Jännitelähde voidaan asentaa levyn yläpintaan, johon myös LED nauhat liimataan. Nauhat on syytä kallistaa, jotta valo pääsee paremmin pois levyn takaa, jolloin levy voi sijaita hyvinkin lähellä kattoa (alle 10 cm). Ratkaisu sopii lähinnä ”tee se itse” miehille, koska valmiita levyjä ei vielä ole kaupallisesti saatavana. Toki puuseppäkin voi sellaisen tehdä. Käytännössä ratkaisu on kuitenkin loistava, joten kanattaa harkita!

Epäsuora valo keittiöön ja ruokailutilaan, myös avokeittiön valaistus.

Peruperiaate on aivan sama kuin muiden huonetilojen valaistuksessa. Näissä tiloissa on vain huomattavasti enemmän mahdollisuuksia, koska kaapistoja jne voidaan käyttää LED nauhojen alustana.

Avokeittiön valaistus epäsuoralla valolla. Valolähde on keittiön kaapistojen päällä. Valoa sadaan esimerkiksi avokeittiön kaapistojen päältä niin paljon, että se riittä kuvaajan takana olevaan olohuoneen tunnelmavaloon. Kuvassa työtasojen valot on sammutettu.

Jos LED nauhaa kallistetaan esim. L-mallisen kulmalistan avulla 45 asteen kulmaan, saadaan enemmän valoa varsinaiseen valaistavaan tilaan.

Epäsuora valo käytävään ja eteiseeen.

Pitkät ja kapeat käytävät sekä eteiset ovat helppoja valaista epäsuoralla valolla. Perusperiaate on aivan samanlainen kuin muissakin tiloissa. Käytävissä valolähde (F150) tarvitaan vain toiselle sivulle. Nauhan etäisyys katosta voi olla hyvinkin pieni, käytänössä jopa 5 cm väli on havaittu toimivaksi.

Käytävä valasitu epäsuoralla valolla. Valolähde on asennettu muoviseen L-listaan, joka on liimattu seinään kiinni noin 5 cm korkeuteen katosta. Nykyisin tämä tehdään asentamalla LED nauha tähän tarkoitukseen tehtyyn alumiiniprofiiliin.

Epäsuora valo verhokapan takaa.

Nyt mennään syvälle siihen aiheeseen, jota sisustuslehdet ja -ohjelmat eivät taatusti käsittele, vaikka suomalaisten kodit ovatkin täynnä verhokappoja. Ruma verhokappa on kuitenkin mitä mainioin alusta asentaa epäsuora ja hyvä valoratkaisu, ja sen avulla rumastakin saa siedettävän!  Lisäksi verhokappaan asennettu epäsuora valo korostaa huolella valittuja verhoja, jolloin niidenkin sisustuksellinen elementti korostuu. Oli verhokappa lähes minkälainen tahansa, sitä voidaan yleensä käyttää epäsuoran valon tekemiseen. Paras tilanne on, jos verhokappa on koko seinän mittainen.

Kuvassa on koko seinan levyinen muovinen verhokappa, jossa on kiskot kahdelle verholle.

Aluksi LED nauha liimataan kiinni puhtaaseen ja rasvattomaan L-listaan. Muoviseen L-listaan valmistusprosessissa jäävän rasvan saa helposti pois esim. miedolla astianpesuaineliuoksella pesemällä / pyyhkäisemällä.

L-listan takapuolelle liimataan säännöllisin välein (esim. 30 cm) kaksipuolista laadukasta akryyliteippiä (noin 5 cm pätkät), joilla L-lista on helppo

L-lista LED nauhoineen kiinnitetään verhokappan sisälle sen etulevyn takapuolelle. Johto voidaan asentaa asennuslistan sisään seinän nurkaan. L-lista kannattaa asentaa riittävän syvälle (esim. min 5 cm), jotta LED nauha ei näy suoraan katsojan silmään. Syvyys ei ole kriittinen, kunhan valo ei näy huonetilassa olevan silmään.

LED nauha asennettuna. Kuvassa näkyy myös kaksi kiskoa verhoille sekä ruiskubetoninen katto.

Lopputulos ennen verhojen asennusta.

Epäsuora valo huonetiloihin vaatekaapin päältä.

Useissa makuuhuoneissa on kiinteä vaatekaapisto, joissa kaapiston katto työntyy hiukan ulospäin. Käytettäessä esim. F300-3528 sarjan kapeaa valonauhaa, saadaan makuuhuoneeseen tehtyä helposti tasainen epäsuora valaistus. Johto voidaan vetää kaapiston sisällä helposti, myös jännitelähde on helppo sijoittaa kaapiston sisään. Esimerkissämme myös katkaisija sijoitettiin kaapiston ulkoseinään, käyntiovi kun oli sen vieressä.

Kuva kaapiston yläosasta, johon asennetaan 8 mm leveä LED nauha (esim. FW300T3528C24) epäsuoraksi valoksi.

LED nauha liimataan puhdistettuun kaapsiton ”lippaan”.

LED nauha kaapiston ”lipassa”.

LED nauha antamassa epäsuoraa valoa kaapiston päältä. Asennus oli helppoa ja nopeaa. Sähkö LED nauhalle olisi voitu ottaa myös kuvassa näkyvästä valaisimen rasiasta.

Samalla kertaa myös kaapisto voitaisiin valaista, laittamalla sen kattoon LED nauha, jonka näkösuojana on L-lista. Toki premium-tasoisessa valojärjestelmässämme on parempia ja ennen kaikkea kauniimpia ratkaisuja, myös mm. valojen sytytys automaattisesti kun ovet avataan.

Epäsuora valo seinällä ja jonkun esineen takana (esim. peili, taulu, TV, kirjahylly jne).

Epäsuoraa valoa saadaan tilaan myös erillaisten seinälle tulevien esineiden takaa. Vain mielikuvitus on rajoitteena toteutettaessa tälläisiä ratkaisuja.  Yksi yleinen ratkaisu on peili. Peili asennetaan niin, että se on noin 10-20 mm irti seinästä. LED nauhan asennusvaihtoehtoja on kaksi, se joko liimataan L-listaan, joka taas liimataan peilin taakse noin 5 cm päähän sen reunasta ja valon pääkeila osoittaa suoraan sivuille, jolloin saatava valomäärä on suuri. Riippuen asennuspaikasta, nauha voi osua katsojan silmiin joissakin katselukulmissa. Tätä ongelmaa voidaan rajoittaa joko siirtämällä nauhaa esineen (peili) reunalta enemmän kohti sen keskipistettä, tai liimaamalla nauha suoraan esineen (peilin) takapintaan, jolloin pääkeila osoittaa suoraan seinää kohden. Tällä tavalla on toteutettu lukuisia hyvä valoratkaisuja, myös myyntinäyttelyssämme voit tutustua käytännössä tähän ratkaisuun.

Mikäli tarvitset lisää tietoa eri valaistusratkaisuista, opastaa ammattitaitoinen henkilökuntamme sinua. Voit myös tutustua useisiin eri valaistusratkaisuihin myyntinäyttelyssämme.

Limic Oy,  jonka verkkokauppa valokas.fi on, on vuonna 1966 perustettu osakeyhtiö. Meillä on pitkä kokemus LED-valoista. Tutkimme (ja teimme ensimmäiset prototyypit) LED valojen käyttöä valaistukseen jo 1990-luvun loppupuolella, mutta silloin LED komponentti ei ollut vielä riittävän tehokas käytettäväksi yleisvalaistukseen. Kun 2000-luvulla markkinoille tuotiin uudet tehokkaat niinsanotut teho LED:it, niin tämä ongelma oli ratkaistu. Vuonna 2004 Limic Oy teki ensimmäisen prototyypin yleisvaloksi soveltuvasta LED valosta, ja se tuotiin markkinoille vuonna 2005. Alusta saakka olemme panostaneet tuotteiden laatuun ja mm. värilämpötilaan. Ensimmäinen asuinhuoneistoon tarkoitettu  LED valomme oli jo lämmin valkoinen, koska totesimme jo silloin 2005, ettei kylmän valkoinen sovellu värilämpötilan kylmyytensä tähden lainkaan asuinhuoneistoiden yleisvalaistukseen. Muutaman vuoden jälkeen toimme markkinoille uuden oman tuotteen, jossa värilämpötila oli puhtaan valkoinen (neutral white), todennäköisesti ensimmäisenä Suomessa. Tämä on esimerkki jatkuvasta tutkimuksestamme ja tuotekehityksestämme.

Yrityksellämme on siis todella pitkät perinteet LED valoalalla, ja olemme olleet alan alan kehityksen kärjessä aina sen alkutaipaleelta lähtien. Vuosien saatossa saatu kokemus niin omista kuin maahantuomistamme LED valoista on täysin käytettävissä ammattitaitoisen henkilökuntamme kautta. Voit luottaa siihen, että tiedämme mitä myymme, ja mitä keromme. Alan johtavana pioneerina tunnemme LED valoalan todella hyvin.

Testaamme ja mittaamme kaikki myymmämme tuotteet huolellisesti. Mittauksiin kuuluu mm. tuotteiden valomäärät sekä niiden kuluttama sähköteho ja tuotteiden lämpötilat eri kohdissa. Vaikka käytämme LED-komponetteina pelkästään kalliimpia laatukomponentteja, mittaamme silti tuotteistamme mm.  valomäärän, värilämpötilan, hallitsevan aallonpituuden ja ärsykepuhtauden. Useista tuotteista mitaammet myös mm. valon spektrin mittauslaboratoriossamme. Mittaamme myös värintostoaindeksin, mutta tarkkaa lukemaa emme ilmoita, koska värintoistoindeksiin (CRI) liittyy suuri problematiikka ja sen tarkkaa arvoa on turha vertailla. Joissakin asioissa (kuten vaatimustenmukaisuus) joudumme kuitenkin luottamaan valmistajan vakuutukseen (Declaramation of conformity), koska tämä on käytäntö EU alueella. Tutkimme kuitenkin nämäkin tuotteet mahdollisimman hyvin resurssiemme puitteissa (tutkimme mm. rakenteen ja mittaamme eristysvastuksen ja läpilyöntijännitteen jne), mutta emme voi teetää resurssien takia erillisiä vaatimustenmukaisuustestejä riippumattomissa hyväksyntälaboratorioissa (mm. EMC testit, jotka valmistaja on jo teettänyt).